Τεχνολογίες

Διαθέσιμη η επόμενη γενιά της Oracle Autonomous Data Warehouse

Παρέχει εύχρηστα εργαλεία που δεν απαιτούν σύνταξη κώδικα, τα οποία δίνουν στους αναλυτές δεδομένων τη δυνατότητα να κάνουν εργασίες οι οποίες μέχρι πρότινος απαιτούσαν μηχανικούς δεδομένων και επιστήμονες δεδομένων

Η Oracle ανακοίνωσε σήμερα ένα σύνολο από καινοτόμες βελτιώσεις στην Oracle Autonomous Data Warehouse, την πρώτη και μοναδική στον κλάδο αυτο-οδηγούμενη αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud. Με αυτήν τη νέα έκδοση, η Oracle κάνει ένα βήμα πέρα από τις άλλες προσφερόμενες λύσεις cloud μετασχηματίζοντας ολοκληρωτικά την αποθήκευση δεδομένων από ένα πολύπλοκο οικοσύστημα προϊόντων, εργαλείων και εργασιών, σε μια εύχρηστη εμπειρία με τεχνικές κατάδειξης και κλικ, καθώς και μεταφοράς και απόθεσης, για αναλυτές δεδομένων, επιστήμονες δεδομένων και χρήστες επιχειρήσεων. Και αυτό επιτυγχάνεται  χωρίς να  απαιτείται εκτενής τεχνική εξειδίκευση, χρόνος και χρήμα για την εκτέλεση των διαδικασιών φόρτωσης, μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων, επιχειρηματικής μοντελοποίησης και μηχανικής εκμάθησης.  Ως αποτέλεσμα, η Oracle Autonomous Data Warehouse επιτρέπει σε οργανισμούς κάθε μεγέθους –από τους μικρότερους μέχρι τους μεγαλύτερους– να αντλήσουν σημαντικά περισσότερη αξία από τα δεδομένα τους, να πετύχουν ταχύτερα αποτελέσματα, να επιταχύνουν τις ροές αξιοποιήσιμης πληροφόρησης και να βελτιώσουν την παραγωγικότητα μειώνοντας ταυτόχρονα τα κόστη χάρη στις μηδενικές απαιτήσεις διαχείρισης.

Οι πιο πρόσφατες βελτιώσεις στην Oracle Autonomous Data Warehouse παρέχουν μια ενιαία πλατφόρμα δεδομένων που έχει δημιουργηθεί για να μπορέσουν οι επιχειρήσεις να απορροφήσουν, μετασχηματίσουν, αποθηκεύσουν και να διοικήσουν όλα τα δεδομένα ώστε να εκτελέσουν ετερογενείς φόρτους εργασιών ανάλυσης από οποιαδήποτε πηγή, όπως συστήματα τμημάτων, εταιρικές αποθήκες δεδομένων και υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes).

Ο Andrew Mendelsohn, Executive Vice President, Database Server Technologies, Oracle, δήλωσε: «Η Oracle Autonomous Data Warehouse είναι η μοναδική αυτο-οδηγούμενη αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud σήμερα.  Με αυτήν τη νέα γενιά της Autonomous Data Warehouse, παρέχουμε ένα σύνολο από εύχρηστα εργαλεία που δεν απαιτούν σύνταξη κώδικα, τα οποία δίνουν στους αναλυτές των επιχειρήσεων την πρωτοποριακή δυνατότητα να γίνουν επιστήμονες δεδομένων, μηχανικοί δεδομένων και προγραμματιστές χωρίς να εργάζονται σε κάποιο αντίστοιχο τμήμα της επιχείρησης (citizen).»

Οι επιστήμονες και οι αναλυτές δεδομένων που εργάζονται σε άλλα τμήματα (citizen) θα επωφεληθούν επίσης από τις πανίσχυρες νέες self-service δυνατότητες μοντελοποίησης και ανάλυσης γραφημάτων. Για να δώσει στους προγραμματιστές τη δυνατότητα να δημιουργούν εφαρμογές που βασίζονται στα δεδομένα, η Oracle παρέχει το Oracle APEX (Application Express) Application Development, ένα εργαλείο ανάπτυξης εφαρμογών με περιορισμένες απαιτήσεις σύνταξης κώδικα (low-code) που είναι ενσωματωμένο απευθείας στην αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud, καθώς και υπηρεσίες βασισμένες στην αρχιτεκτονική REST, που διευκολύνει κάθε σύγχρονη εφαρμογή όσον αφορά τη διεπαφή με τα δεδομένα της αποθήκης. Σε αντίθεση με τις απομονωμένες ή ειδικού σκοπού βάσεις δεδομένων άλλων προμηθευτών στο cloud, η Oracle Autonomous Data Warehouse παρέχει υποστήριξη για απαιτήσεις περί πολλαπλών μοντέλων, πολλαπλών φόρτων εργασίας και multi-tenant – όλα αυτά με έναν ενιαίο, σύγχρονο μηχανισμό βάσης δεδομένων κάθε τύπου – συμπεριλαμβάνοντας βάσεις δεδομένων και υπηρεσίες για έγγραφα JSON, λειτουργίες, ανάλυση, γραφήματα, μηχανική εκμάθηση (ML) και blockchain.

Νέες καινοτομίες στην Oracle Autonomous Data Warehouse

Η πιο πρόσφατη έκδοση περιλαμβάνει πολλές νέες καινοτομίες που διευκολύνουν αναλυτές, επιστήμονες δεδομένων και προγραμματιστές να αξιοποιήσουν την πρώτη και μοναδική στον κλάδο αυτο-οδηγούμενη αποθήκη δεδομένων σε περιβάλλον cloud, αλλά επίσης και χαρακτηριστικά που προσφέρουν πιο λεπτομερή ανάλυση και πιο στενή ενοποίηση με υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων δεδομένων (data lake). Στις βασικές δυνατότητες περιλαμβάνονται τα εξής:

  • Ενσωματωμένα εργαλεία δεδομένων: Οι αναλυτές των επιχειρήσεων τώρα έχουν ένα απλό περιβάλλον self-service για τη φόρτωση δεδομένων και τη διάθεσή τους στην ομάδα τους για συνεργασία. Μπορούν να κάνουν φόρτωση και μετασχηματισμό δεδομένων από τον φορητό υπολογιστή τους ή από το cloud χρησιμοποιώντας την απλή μέθοδο της μεταφοράς και απόθεσης. Έπειτα, μπορούν να δημιουργούν αυτομάτως επιχειρηματικά μοντέλα, να εντοπίζουν γρήγορα τυχόν ανωμαλίες, αποκλίσεις και κρυφά μοτίβα στα δεδομένα τους, καθώς και να κατανοήσουν τις εξαρτήσεις των δεδομένων και την επίπτωση των αλλαγών.
  • Περιβάλλον χρήσης (UI) AutoML του Oracle Machine Learning: Με την αυτοματοποίηση των χρονοβόρων βημάτων της διαδικασίας δημιουργίας μοντέλων μηχανικής εκμάθησης, το περιβάλλον χρήσης (UI) του AutoML παρέχει μια διεπαφή χρήστη που δεν απαιτεί σύνταξη κώδικα, ώστε η αυτοματοποιημένη μηχανική εκμάθηση να αυξήσει την παραγωγικότητα των επιστημόνων δεδομένων, να βελτιώσει την ποιότητα των μοντέλων και να δώσει ακόμα και σε μη ειδικούς τη δυνατότητα να αξιοποιήσουν τη μηχανική εκμάθηση.
  • Oracle Machine Learning for Python: Οι επιστήμονες δεδομένων και άλλοι χρήστες της Python μπορούν τώρα να χρησιμοποιούν την Python για να εφαρμόσουν μηχανική εκμάθηση στα δεδομένα της αποθήκης τους, αξιοποιώντας πλήρως την υψηλή απόδοση, τις παράλληλες δυνατότητες και τους πάνω από 30 εγγενείς αλγόριθμους μηχανικής εκμάθησης της Oracle Autonomous Data Warehouse.
  • Υπηρεσίες Oracle Machine Learning: Οι ομάδες DevOps και επιστήμης των δεδομένων μπορούν να υλοποιούν και να διαχειρίζονται εγγενή μοντέλα εντός της βάσης δεδομένων καθώς και μοντέλα παλινδρόμησης και ταξινόμησης σε μορφοποίηση ONNX έξω από την Oracle Autonomous Data Warehouse, ενώ μπορούν επίσης να χρησιμοποιούν γνωσιακά εργαλεία ανάλυσης κειμένου. Οι προγραμματιστές εφαρμογών έχουν τελικά σημεία REST με εύκολη ενοποίηση για όλες τις λειτουργίες.
  • Υποστήριξη για γραφήματα ιδιοτήτων: Τα γραφήματα βοηθούν στη μοντελοποίηση και ανάλυση σχέσεων μεταξύ οντοτήτων (για παράδειγμα ένα γράφημα για ένα μέσο κοινωνικής δικτύωσης). Οι χρήστες μπορούν τώρα να δημιουργούν γραφήματα εντός της αποθήκης δεδομένων τους, να κάνουν ερωτήματα για γραφήματα χρησιμοποιώντας PGQL (γλώσσα ερωτημάτων για γραφήματα ιδιοτήτων) και να αναλύουν γραφήματα με πάνω από 60 αλγόριθμους ανάλυσης γραφημάτων εντός μνήμης.
  • Περιβάλλον χρήσης (UI) Graph Studio: Το Graph Studio βασίζεται στις δυνατότητες δημιουργίας γραφημάτων ιδιοτήτων της Oracle Autonomous Data Warehouse για να κάνει την ανάλυση γραφημάτων ευκολότερη για αρχάριους. Περιλαμβάνει αυτοματοποιημένη δημιουργία μοντέλων γραφημάτων, σημειωματάρια, ενοποιημένη οπτικοποίηση και προδιαμορφωμένες ροές εργασιών για διαφορετικές περιπτώσεις χρήσης.
  • Απρόσκοπτη πρόσβαση σε υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes): Η Oracle Autonomous Data Warehouse επεκτείνει την ικανότητά της όσον αφορά την υποβολή ερωτημάτων στο Oracle Cloud Infrastructure (OCI) Object Storage και σε όλους τους διαδεδομένους χώρους αποθήκευσης αντικειμένων σε περιβάλλον cloud με τρεις νέες δυνατότητες για τις υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes): εύκολη υποβολή ερωτημάτων για δεδομένα στο Oracle Big Data Service (Hadoop), ενοποίηση με OCI Data Catalog για απλοποίηση και αυτοματοποίηση του εντοπισμού δεδομένων σε χώρους αποθήκευσης αντικειμένων, καθώς και οριζόντια επέκταση (scale-out) επεξεργασίας για επιτάχυνση των ερωτημάτων σε μεγάλα σύνολα δεδομένων στους χώρους αποθήκευση δεδομένων.

Δηλώσεις πελατών

Ο Eric Probst, Senior Manager, Fraud Analytics, Certegy, δήλωσε: «Χρησιμοποιώντας τις λύσεις Oracle Analytics Cloud και Autonomous Data Warehouse, είμαστε σε θέση να εφαρμόσουμε μηχανική εκμάθηση και χωρική ανάλυση για καλύτερη παρακολούθηση της συμπεριφοράς εξαργύρωσης επιταγών, με τρόπο που μειώνει τον κίνδυνο και αποτρέπει περιστατικά απάτης σε πραγματικό χρόνο, βοηθώντας επιχειρήσεις και καταναλωτές να ασχοληθούν με το ηλεκτρονικό εμπόριο με περισσότερη σιγουριά.»

Ο Frank Hoogendoorn, Chief Data Officer, MineSense, δήλωσε: «Με τις λύσεις Oracle Autonomous Data Warehouse και APEX, έχω στη διάθεσή μου έναν παγκοσμίου κλάσης, επεκτάσιμο, εξαιρετικά ασφαλή και πανίσχυρο μηχανισμό βάσης δεδομένων, ενώ, ταυτόχρονα, με τα ενσωματωμένα εργαλεία ανάπτυξης εφαρμογών μπορώ επίσης να δημιουργώ και να υλοποιώ εφαρμογές σχεδόν αμέσως ώστε να εξασφαλίζω την πρόσβαση προσώπων στα δεδομένα. Δεν γνωρίζω καμία άλλη πλατφόρμα που να μου επιτρέπει να τα κάνω όλα αυτά άμεσα, χωρίς παραμετροποίηση.»

Ο Derek Hayden, SVP, Data Strategy and Analytics, OUTFRONT Media, δήλωσε: «Η ύπαρξη καινοτόμων δυνατοτήτων για φόρτωση δεδομένων, που είναι ενσωματωμένες στην Oracle Autonomous Data Warehouse, είναι κάτι που προσμένουμε ότι θα μας βοηθήσει να πετύχουμε τεράστια εξοικονόμηση χρόνου. Οι δυνατότητες εξαγωγής, φόρτωσης και μετασχηματισμού με επαναχρησιμοποιήσιμα (declarative) στοιχεία, καθώς και η λειτουργικότητα μεταφοράς και απόθεσης, θα μας επιτρέψουν να κάνουμε γρήγορα φόρτωση και μετασχηματισμό πολλαπλών τύπων δεδομένων, καθώς και να βλέπουμε τις σχέσεις εντός των δεδομένων χάρη στη δυνατότητα αυτόματης παραγωγής αξιοποιήσιμης πληροφόρησης.»

Ο Steven Chang, CIO, Kingold, δήλωσε: «Η λύση Oracle Autonomous Data Warehouse έχει μειώσει το χρόνο διάθεσης στην αγορά για ένα τυπικό έργο αποθήκης δεδομένων από τους τρεις μήνες σε τρεις ημέρες, παρέχοντας πιο αναλυτική πληροφόρηση με περισσότερες δυνατότητες αξιοποίησης. Είμαστε πολύ χαρούμενοι που μπορούμε να επωφεληθούμε από την αυξημένη αυτοματοποίηση της εισαγωγής (ingestion) δεδομένων, του μετασχηματισμού, της δημιουργίας επιχειρηματικών μοντέλων και της απόκτησης αξιοποιήσιμης πληροφόρησης, και ανυπομονούμε να χρησιμοποιήσουμε αυτές τις δυνατότητες.»

Δηλώσεις αναλυτών

Ο Carl Olofson, Research Vice President, Data Management Software, IDC, δήλωσε: «Η έρευνά μας, βασισμένη σε συνεντεύξεις με αρκετούς πελάτες ανά τον κόσμο, δείχνει ότι οι πελάτες που χρησιμοποιούν τη λύση Oracle Autonomous Data Warehouse έχουν πετύχει περίπου 63% μείωση του συνολικού λειτουργικού κόστους, αυξάνοντας ταυτόχρονα την παραγωγικότητα των ομάδων ανάλυσης δεδομένων κατά 27%, με το κόστος της επένδυσής τους να αποσβένεται κατά μέσο όρο μέσα σε πέντε μήνες. Αυτή η απόδοση της επένδυσης (ROI) περιελάμβανε σημαντικά οφέλη στην παραγωγικότητα των ομάδων που εργάζονται στα δεδομένα, την ανάλυση και τον προγραμματισμό. Ενώ τα αποτελέσματα σε επιμέρους πελάτες ενδέχεται να ποικίλουν, τα πλεονεκτήματα που εντοπίζονται σε αυτήν τη μελέτη είναι ενδεικτικά του είδους των βελτιώσεων που μπορούν να προσμένουν οι περισσότεροι. Με αυτά τα νέα εύχρηστα και ενοποιημένα εργαλεία που είναι ενσωματωμένα στην Oracle Autonomous Data Warehouse, είναι εύλογο να περιμένουμε ότι τα οφέλη για την παραγωγικότητα θα αυξηθούν ακόμα περισσότερο, επιτρέποντας στις επιχειρήσεις να πετύχουν ακόμα καλύτερη απόδοση της επένδυσης (ROI).»

 

Ο Holger Mueller, Vice President και Principal Analyst, Constellation Research, δήλωσε: «Η λύση Oracle Autonomous Database σε όλες τις εκδοχές συνεχίζει την επέλασή της στην αγορά χωρίς να υπάρχει καμία κίνηση από τους ανταγωνιστές, ακόμα και μετά από τρία χρόνια παρουσίας. Τώρα, η Oracle ενισχύει αυτήν την πρωτοπορία με βελτιώσεις στην Oracle Autonomous Data Warehouse που αποσκοπούν στη διάδοση όλων των πτυχών των εργαλείων ανάλυσης και της μηχανικής εκμάθησης, εξαλείφοντας την ανάγκη οι χρήστες να έχουν γνώσεις SQL. Η Oracle παρέχει περιβάλλοντα χρήσης με μεταφορά και απόθεση και AutoML για τη δημιουργία και δοκιμή μοντέλων μηχανικής εκμάθησης, ώστε οι χρήστες των επιχειρήσεων να μπορούν να εξερευνούν μόνοι τους τα δεδομένα χωρίς να εξαρτώνται για τη διαχείριση των δεδομένων από το τμήμα IT, τους διαχειριστές βάσεων δεδομένων (DBA) ή τους διαχειριστές του συστήματος. Όλα αυτά είναι ενσωματωμένα στην υποδομή βάσης δεδομένων της Oracle, που δίνει στους χρήστες πρόσβαση σε όλα τα μοντέλα και τους τύπους δεδομένων εντός μίας βάσης δεδομένων.»

Ο David Floyer, CTO & συνιδρυτής της Wikibon, δήλωσε: «Ο στόχος της αυτοματοποίησης του IT είναι να απομακρυνθεί το IT από τις καθημερινές ροές εργασιών και να μπορέσουν τα τμήματα της επιχείρησης να εργάζονται απευθείας για να ορίζουν και να αντλούν τα δεδομένα που έχουν σημασία. Η λύση Oracle Autonomous Data Warehouse επιτρέπει τώρα στους τελικούς χρήστες να χρησιμοποιούν την τεχνική της μεταφοράς και απόθεσης καθώς και τεχνολογίες με περιορισμένες απαιτήσεις σύνταξης κώδικα (low-code) για να ορίζουν τις απαιτήσεις δεδομένων για μια μεγάλη ποικιλία εργαλείων τελικού χρήστη, όπως τα Tableau και Qlik. Η Oracle Autonomous Data Warehouse διαθέτει βελτιωμένες δυνατότητες χωρικής ανάλυσης, γραφημάτων και εργαλεία ανάλυσης ML σε περιβάλλον εσωτερικής εγκατάστασης ή σε δημόσια περιβάλλοντα cloud με βελτιωμένη απόδοση σε πραγματικό χρόνο. Η Oracle είναι ξανά επίκαιρη.»

Ο Mark Peters, Principal Analyst & Practice Director, Enterprise Strategy Group, δήλωσε: «Η Oracle συνεχίζει να διευκολύνει εντυπωσιακά όλους όσους ασχολούνται με τα δεδομένα και την αξία τους. Έχοντας αρχίσει βοηθώντας τους διαχειριστές βάσεων δεδομένων (DBA) και τους διαχειριστές συστήματος με την αυτο-οδηγούμενη Autonomous Database, η Oracle επεκτείνει τώρα ευρέως τα πλεονεκτήματα παραγωγικότητας και αποτελεσματικότητας της λύσης Autonomous Data Warehouse, ώστε να μπορούν όλοι –αναλυτές δεδομένων, επιστήμονες δεδομένων που εργάζονται σε άλλα τμήματα (citizen) και χρήστες των επιχειρήσεων– να την αξιοποιήσουν με εύκολους και γνωστούς τρόπους. Τα περιβάλλοντα χρήσης με τεχνικές μεταφοράς και απόθεσης και οι διεπαφές με μικρές απαιτήσεις σύνταξης κώδικα (low-code) απλοποιούν τα πάντα, από τη φόρτωση και ανάλυση των δεδομένων, μέχρι τη δημιουργία μοντέλων μηχανικής εκμάθησης. Ενώ ο ανταγωνισμός της Oracle –που συχνά εξακολουθεί να απαιτεί εκτενή εξειδίκευση, εργαλεία τρίτων ή χειροκίνητη ανάκτηση δεδομένων από εξωτερικές βάσεις δεδομένων– έχει πολλή δουλειά να κάνει για να ανταποκριθεί καλύτερα στις ανάγκες των μη τεχνικών, η Oracle το έχει ήδη καταφέρει.»

Ο Bradley Shimmin, Chief Analyst, Omdia, δήλωσε: «Το να έχουν οι αναλυτές δεδομένων, οι επιστήμονες δεδομένων που εργάζονται σε άλλα τμήματα (citizen) και οι χρήστες των επιχειρήσεων τη δυνατότητα να δημιουργούν και να αναλύουν τα δικά τους σύνολα δεδομένων με εργαλεία self-service, σημαίνει ότι αποφεύγονται τα σημεία συμφόρησης στο τμήμα IT και ότι βελτιώνεται σημαντικά η παραγωγικότητά τους. Αυτό ακριβώς έχει κάνει η Oracle με τις βελτιώσεις που έφερε στην Autonomous Data Warehouse. Η Oracle εξοπλίζει τα ενοποιημένα εργαλεία με εύχρηστες διεπαφές που χρησιμοποιούν τεχνική μεταφοράς και απόθεσης και διευκολύνουν τους αναλυτές δεδομένων στις διαδικασίες φόρτωσης, μετασχηματισμού και εκκαθάρισης δεδομένων. Επιπλέον, μπορούν να αξιοποιήσουν τη μηχανική εκμάθηση για αυτόματη δημιουργία επιχειρηματικών μοντέλων εντοπισμό μοτίβων, παράγοντας έτσι αξιοποιήσιμη πληροφόρηση και πετυχαίνοντας καλύτερες και ταχύτερες επιχειρηματικές αποφάσεις.»

Ο Marc Staimer, President, DS Consulting και αναλυτής στην Wikibon, δήλωσε: «Ενώ ορισμένα περιβάλλοντα cloud για αποθήκες δεδομένων προσπαθούν να αντιληφθούν πώς πρέπει να λειτουργήσουν καλά με τη μηχανική εκμάθηση, η Oracle πήγε ακόμα πιο μακριά τον στόχο. Η λύση Autonomous Data Warehouse της Oracle περιλαμβάνει, τώρα, Auto-ML. Η Oracle Autonomous Data Warehouse περιλαμβάνει, από τα πρώτα της στάδια, ενσωματωμένη μηχανική εκμάθηση. Τώρα, όμως, την έχει αυτοματοποιήσει, για να μπορεί κάθε πελάτης της Autonomous Data Warehouse να την χρησιμοποιεί χωρίς να είναι ειδικός. Αυτό, σε σύγκριση με άλλες προσφερόμενες λύσεις, τις κάνει να φαντάζουν εντελώς στοιχειώδεις και πρωτόγονες.»

Ο Richard Winter, CEO και Principal Architect, δήλωσε: «Οι βελτιώσεις της Oracle για την Autonomous Data Warehouse είναι σημαντικές με τρεις τρόπους. Πρώτον, παρέχει περιβάλλοντα εργασίας που λειτουργούν με κατάδειξη και κλικ και αυτοματοποίηση της μηχανικής εκμάθησης, επιτρέποντας σε μη επαγγελματίες να παράγουν αξιοποιήσιμη πληροφόρηση. Δεύτερον, με τόση ευκολία στη χρήση, ακόμα και μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις (ΜΜΕ) με μικρό τμήμα IT μπορούν να επωφεληθούν από την εξελιγμένη λύση αποθήκης δεδομένων της Oracle σε περιβάλλον cloud. Τρίτον, με την Autonomous Data Warehouse οι χρήστες μπορούν να απορροφήσουν δεδομένα από οποιαδήποτε πηγή, από συστήματα τμημάτων μέχρι εταιρικές αποθήκες δεδομένων, υπηρεσίες φύλαξης μεγάλων όγκων ακατέργαστων δεδομένων (data lakes), ακόμα και από άλλα περιβάλλοντα cloud –AWS, Azure και Google– και να εκτελέσουν ετερογενείς φόρτους εργασιών ανάλυσης.  Γενικότερα, η Oracle επεκτείνει σημαντικά την αποδοχή της Autonomous Data Warehouse μεταξύ χρηστών και οργανισμών και την πρόσβαση δεδομένων σε πολυδιάστατα περιβάλλοντα cloud. Αυτό υπερβαίνει τα εμπόδια του τι είναι εφικτό σήμερα με τα AWS Redshift και Snowflake και με οποιαδήποτε άλλη αποθήκη δεδομένων cloud στον κόσμο.»

Ο Alexei Balaganski, Lead Analyst, KuppingerCole Analysts, δήλωσε: «Η KuppingerCole έχει αναγνωρίσει τη συνεχιζόμενη καινοτομία της Oracle στις τεχνολογίες βάσης δεδομένων, αναδεικνύοντας την Oracle Autonomous Database ως Overall Leader στην έκθεση με τίτλο Leadership Compass στην κατηγορία Enterprise Databases in the Cloud την προηγούμενη χρονιά. Είναι ξεκάθαρο ότι η εταιρεία δεν σταμάτησε εκεί. Με την παρουσίαση της βελτιωμένης Autonomous Data Warehouse, η Oracle συνεχίζει να υλοποιεί το όραμά της για διάδοση της διαχείρισης δεδομένων, των εργαλείων ανάλυσης και της ασφάλειας για οργανισμούς οποιουδήποτε μεγέθους ή κλάδου. Αυτά τα νέα χαρακτηριστικά και οι βελτιώσεις επιτρέπουν σε κάθε χρήστη να έχει πρόσβαση σε οποιαδήποτε δεδομένα και να αποκτά αξιοποιήσιμη πληροφόρηση σχεδόν σε πραγματικό χρόνο, με έξυπνα εργαλεία self-service. Η προσέγγιση της εταιρείας περί ‘converged βάσης δεδομένων’ διασφαλίζει ότι όλοι οι τύποι δεδομένων είναι προσβάσιμοι ταυτόχρονα, σε αντίθεση με τις παραδοσιακές πλατφόρμες εργαλείων ανάλυσης που χαρακτηρίζονται από απομονωμένους τομείς. Αυτό βοηθάει τις επιχειρήσεις να αποφύγουν την έκθεση ευαίσθητων πληροφοριών σε μη αναγκαίους κινδύνους σχετικά με την ασφάλεια και τη συμμόρφωση.»

close menu