Τεχνολογίες

Διαγωνισμός στελέχωσης Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης ενισχύει και στελεχώνει την Κυβερνοασφάλεια του Δημοσίου

Στην δημιουργία και στελέχωση της κυβερνοασφάλειας του Δημοσίου και των φορέων προχωράει το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, το οποίο ενέταξε στο Ταμείο Ανάκαμψης το έργο προϋπολογισμού 30 εκατ. ευρώ για την δημιουργία του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας (Security Operation Center-SOC). Ταυτόχρονα με προκήρυξη του προχωράει στην στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας της Γενικής Γραμματείας Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

“Μυστικός” διαγωνισμός 30 εκατ. ευρώ

Το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας θα στεγάσει τις ανάγκες όλων του Δημοσίου και των φορέων του, εκτός του υπουργείο Εθνικής Άμυνας, μέσω έργου 30 εκατ. ευρώ το οποίο ελέγχεται από το Κέντρο Τεχνολογικής Υποστήριξης, Ανάπτυξης και Καινοτομίας της Εθνικής Υπηρεσίας Πληροφοριών (ΚΕΤΥΑΚ). Ο διαγωνισμός για εύλογους λόγους ασφάλειας δεν έχει γίνει δημόσια, με τις εταιρείες που εμπλέκονται να έχουν υπογράψει πολύ αυστηρές ρήτρες εμπιστευτικότητας.

Σκοπός της δημιουργίας του Κέντρου είναι η ενίσχυση της ασφάλειας τόσο των ψηφιακών υπηρεσιών του Δημοσίου όσο και των ευαίσθητων υποδομών, με έμφαση στην πρόβλεψη των μελλοντικών απειλών, κάτω από το πρίσμα των εξελίξεων στον φυσικό και ψηφιακό πόλεμο της Ουκρανίας. Στον κεντρικό σχεδιασμό του έργου προέχει η αδιάλειπτη επικοινωνία των πληροφοριακών συστημάτων του Δημοσίου με το διαδίκτυο, κάτι που σημαίνει πως ο ανάδοχος θα πρέπει να έχει άμεση γνώση για τον τρόπο που είναι σχεδιασμένο και λειτουργεί το δίκτυο ΣΥΖΕΥΞΙΣ του δημοσίου.

Η πρόληψη στο επίκεντρο

Βασικός ρόλος το Κέντρου Κυβερνοασφάλειας είναι η πρόβλεψη και πρόληψη των δυνητικών επιθέσεων εναντίον υπηρεσιών και υποδομών και στο ΚΕΤΥΑΚ έχει προβλεφθεί η στελέχωση με έμπειρο και εξειδικευμένο προσωπικό. Ενδεικτικό του έργου είναι ότι το ΚΕΤΥΑΚ λογοδοτεί απευθείας στον αρχηγό της ΕΥΠ.

Το Κέντρο Κυβερνοασφάλειας θα λειτουργήσει σαν hub μέσω του οποίου θα γίνονται αναλύσεις δεδομένων με στόχο την ανίχνευση κινήσεων οι οποίες θα μπορούσαν δυνητικά να εξελιχθούν ή να κρύβουν κυβερνοεπιθέσεις κάθε είδους, ενώ παράλληλα θα ελέγχει όλες τις δραστηριότητες φορέων και δημοσίου για πιθανές απειλές.

Ταυτόχρονα θα έχει συμβουλευτικό ρόλο για τον κατάλληλο τρόπο αντίδρασης σε περίπτωση απειλής ή επίθεσης,.

Στελέχωση Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας

Παράλληλα με την δημιουργία και στελέχωση του Κέντρου Κυβερνοασφάλειας, το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης προχώρησε σε πρόσκληση ενδιαφέροντος για την στελέχωση της Γενικής Διεύθυνσης Κυβερνοασφάλειας, η οποία υπάγεται στην Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων.

Η στελέχωση θα γίνει να απόσπαση μονίμων υπαλλήλων ή σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου αορίστου χρόνου (όπως ορίζεται στην προκήρυξη του έργου). Η χρονική διάρκεια των αποσπάσεων είναι τριετής με δυνατότητα παράτασης για μια επιπλέον τριετία.

Για τους σκοπούς αυτούς η Γενική Διεύθυνση Κυβερνοασφάλειας θα στελεχωθεί με 55 άτομα:

  • είκοσι πέντε (25) θέσεων ΠΕ Πληροφορικής
  • είκοσι (20) θέσεων ΠΕ Διοικητικού- Οικονομικού, εκ των οποίων:
    o πέντε (5) θέσεις με πτυχίο Νομικής
    o δέκα (10) θέσεις με πτυχίο Διοικητικών ή Οικονομικών ή Πολιτικών Επιστημών
  • έξι (6) θέσεων ΤΕ Πληροφορικής
  • τρεις (3) θέσεις ΤΕ Διοικητικού Λογιστικού
  • μίας (1) θέσης ΔΕ Διοικητικών Γραμματέων
close menu