Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός Οργανωτικής Αναβάθμισης και Ψηφιακού Μετασχηματισμού των ΚΕΠ από το υπ. Ψηφιακής Διακυβέρνησης

Στην προκήρυξη ανοιχτού, διεθνούς ηλεκτρονικού διαγωνισμού για την σύναψη σύμβασης υπηρεσιών για το Υποέργο α/α 1 «ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΕΡΓΟΥ» της πράξης «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των παρεχόμενων υπηρεσιών» προχώρησε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και υποστήριξης στην Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών (ΓΓΨΔΑΔ) του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, στο πλαίσιο άσκησης των αρμοδιοτήτων της, ως προς την διαχείριση της  εγκεκριμένης πράξης με τίτλο: «Οργανωτική Αναβάθμιση και Ψηφιακός Μετασχηματισμός του δικτύου Κέντρων Εξυπηρέτησης Πολιτών (ΚΕΠ) και των  Παρεχόμενων υπηρεσιών».

Το έργο είναι προϋπολογισμού 200 χιλ. ευρώ

close menu