Έρευνα & Καινοτομία

Διαγωνισμός καινοτομίας από το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού

Το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού διοργανώνει τον 1ο Διαγωνισμό Καινοτομίας με τίτλο «Λύσεις εκτεταμένης πραγματικότητας στις προκλήσεις του σήμερα», με σκοπό να αναδείξει και να επιβραβεύσει πρωτότυπες ιδέες βασισμένες στις νέες τεχνολογίες.

Νεοφυείς επιχειρήσεις, ομάδες, αλλά και φυσικά πρόσωπα καλούνται να παρουσιάσουν τις ιδέες τους, οι οποίες θα συμβάλουν στην ανάπτυξη πρωτοπόρων συστημάτων και εφαρμογών.

Ο Διαγωνισμός θα διεξαχθεί σε δύο φάσεις:

Στην πρώτη φάση του διαγωνισμού, οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν τη δυνατότητα να υποβάλλουν τις προτάσεις τους, για διάστημα δέκα ημερών, από 1 – 10 Μαρτίου 2022, στην ιστοσελίδα του Προγράμματος www.xrcosmos.gr. Οι προτάσεις θα αποτελούνται από παρουσίαση που θα περιλαμβάνει την περίληψη της ιδέας και τη λύση εικονικής ή επαυξημένης πραγματικότητας η οποία προτείνεται, το ζήτημα που αντιμετωπίζεται ή το πρόβλημα που επιλύεται, σύντομη ανάλυση της αγοράς που καλύπτει και τη συμπλήρωση σύντομου ερωτηματολογίου. Για πληροφορίες ή διευκρινίσεις σχετικά με την υποβολή της συμμετοχής τους, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να αποστείλουν email στο [email protected].

Οι προτάσεις που θα κατατεθούν, θα αξιολογηθούν από Ειδική Επιτροπή, η οποία θα αποτελείται από θεσμικούς παράγοντες, εκπροσώπους ελληνικών και διεθνών επενδυτικών σχημάτων, διακεκριμένα στελέχη της τεχνολογίας και καινοτομίας, καθώς και μέλη της ερευνητικής, επιχειρηματικής και εκπαιδευτικής κοινότητας.

Στη δεύτερη φάση του Διαγωνισμού, οι διακριθέντες θα έχουν στη διάθεσή τους έναν μήνα για να αναπτύξουν την ιδέα τους παρουσιάζοντας το «πρωτότυπο» (prototype) της ιδέας τους κατά τη διάρκεια της εκδήλωσης που θα πραγματοποιηθεί με την ολοκλήρωση της ανάπτυξης των πρωτοτύπων.

Την ίδια ημέρα, η επιτροπή του Διαγωνισμού θα επιλέξει τους τρεις νικητές, οι οποίοι θα λάβουν χρηματικό έπαθλο και θα περάσουν αυτομάτως στον τελικό του μεγάλου Διαγωνισμού, στον οποίο θα συμμετέχουν και οι νικητές των επί μέρους διαγωνισμών, στους τομείς του Πολιτισμού, Τουρισμού, Εκπαίδευσης, Υγείας, Μέσων και Ψυχαγωγίας, οι οποίοι θα ανακοινωθούν το προσεχές διάστημα.

Τον Σεπτέμβριο ο μεγάλος τελικός του Διαγωνισμού.

Για τους νικητές του πρώτου Διαγωνισμού Καινοτομίας προβλέπονται μεταξύ άλλων στοχευμένες δράσεις στήριξης όπως παροχή εξοπλισμού, δυνατότητα συμμετοχής σε διεθνείς εκθέσεις, ένταξη στη Θερμοκοιτίδα Νεοφυών Επιχειρήσεων, αλλά και δυνατότητα εύρεσης επιχειρηματικών κεφαλαίων μέσα από την επαφή με υποψήφιους επενδυτές.

Ο τελικός εντάσσεται στις παράλληλες δράσεις του 1ου Διεθνούς XRCosmos Συνεδρίου, το οποίο προγραμματίζεται για τον Σεπτέμβριο 2022, όπου ερευνητές, δημιουργοί, επιχειρηματίες, επενδυτές και θεσμικοί παράγοντες από την παγκόσμια κοινότητα θα διαμορφώσουν ένα νέο πεδίο ανάπτυξης ιδεών, διασύνδεσης και επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Οι λεπτομέρειες για τη διεξαγωγή του διαγωνισμού, οι όροι και προϋποθέσεις, καθώς και το ειδικότερο χρονοδιάγραμμα του Διαγωνισμού έχουν αναρτηθεί στον διαδικτυακό τόπο του Προγράμματος XR Cosmos www.xrcosmos.gr.

O διαγωνισμός εντάσσεται στις δράσεις του Προγράμματος XR Cosmos, ο οποίος υλοποιείται από το Κέντρο Έρευνας, Ανάπτυξης και Αριστείας του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού και πλαισιώνεται από ένα ολοκληρωμένο φάσμα πρωτοβουλιών, όπως συνεργασία με διεθνή fora και Οργανισμούς, διασύνδεση με διεθνείς Ερευνητικούς Φορείς και Ιδρύματα στις ΗΠΑ και την Ευρώπη και υλοποίηση συζητήσεων στρογγυλής τραπέζης.

Η Αντιπρόεδρος του Ιδρύματος Μείζονος Ελληνισμού, κ. Σοφία Κουνενάκη-Εφραίμογλου δήλωσε: «Ο 1ος Διαγωνισμός Καινοτομίας αποτελεί μια δράση στο πλαίσιο του προγράμματος XRCosmos, με σκοπό την ανάδειξη της δυναμικής των τεχνολογιών εκτεταμένης πραγματικότητας και τη σύνδεσή τους με τη νέα επιχειρηματικότητα. Πρόκειται για την επιχειρηματικότητα εκείνη που ενισχύει την προοπτική ανάπτυξης της χώρας, χαρακτηρίζεται από εξωστρέφεια και τολμά να αξιοποιήσει την ελληνική και παγκόσμια ερευνητική κοινότητα. Ο διαγωνισμός αποτελεί μια δράση από τις πολλές που προγραμματίζονται, ώστε να διαμορφωθεί ένα περιβάλλον που θα προάγει τις συνεργασίες στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης τεχνολογίας και των εφαρμογών της. Η υιοθέτησή τους από επιχειρηματικές πρωτοβουλίες σε κλάδους όπως, μεταξύ άλλων, ο πολιτισμός, η εκπαίδευση, αλλά και η υγεία μπορεί να λειτουργήσει ως επιταχυντής της ανάπτυξης της χώρας και το Ίδρυμα Μείζονος Ελληνισμού, με την ιδιαίτερη τεχνογνωσία του, διαμέσου του Προγράμματος XR Cosmos, μπορεί να συμβάλλει στην ενίσχυση αυτού του περιβάλλοντος προόδου».

close menu