Τηλεπικοινωνίες

Διαγωνισμός για την εποπτεία του φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών από την ΕΕΤΤ προϋπολογισμού 8 εκατ. ευρώ

Διαγωνισμό για την εποπτεία του φάσματος δορυφορικών επικοινωνιών προκηρύσσει η Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων με προϋπολογισμό ύψους 8 εκατ. ευρώ. Το έργο είναι ενταγμένο στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα, Καινοτομία» και συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης (ΕΤΠΑ) και εθνικούς πόρους.

Αφορά τον έλεγχο και την εποπτεία των ραδιοσυχνοτήτων δορυφορικών επικοινωνιών και την ανοδική δέσμη (από την ελληνική επικράτεια προς τους δορυφόρους). Συμπληρώνει δε το πρώτο έργο εποπτείας που υλοποιεί ήδη η ΕΕΤΤ και αφορά τον έλεγχο του επίγειου φάσματος ραδιοσυχνοτήτων.

close menu