Τεχνολογίες

Διαγωνισμός για έργο κυβερνοασφάλειας ύψους 13 εκατ. ευρώ από τον ΑΔΜΗΕ

Ο Ανεξάρτητος Διαχειριστής Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΑΔΜΗΕ) προχωράει στην προκήρυξη διαγωνισμού για την αναβάθμιση της κυβερνοασφάλειας και της ενίσχυσης της ανθεκτικότητας (Cybersecurity Resilience) των υποδομών του.

Ο προϋπολογισμός του αντικειμένου της σύμβασης ανέρχεται στα 13 εκατ. ευρώ, συν ΦΠΑ. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής των προσφορών είναι η 29η Οκτωβρίου.

Αντικείμενο του έργου αποτελούν οι παρακάτω λύσεις κυβερνοασφάλειας:
– Κεντρικού ελέγχου πρόσβασης στο δίκτυο (network access control).
– Ασφάλειας για υπηρεσίες νέφους (cloud security).
– Ασφάλειας δικτύου και απομακρυσμένης πρόσβασης (NGF, VPN).
– Ελέγχου ταυτότητας πολλαπλών παραγόντων (MFA).
– Προστασίας βάσεων δεδομένων.
– Προστασίας από DoS/ DDoS.
– Προστασίας τελικών σημείων νέας γενιάς (NG endpoint protection).
– Ανίχνευσης απειλών σε βιομηχανικά συστήματα.
– Ανίχνευσης και απόκρισης απειλών μέσω δικτύου.
– Διαχείρισης διακυβέρνησης, επικινδυνότητας και συμμόρφωσης (GRC).
– Διαχείρισης προνομιούχων κωδικών πρόσβασης (PAM).
– Ευφυούς Ανάλυσης κυβερνοεπιθέσεων και απειλών (Cyberinteligence).
– Λογισμικού παρακολούθησης και επιβολής πολιτικών διαχείρισης Δικτύου.

Να σημειωθεί πως ο ΑΔΜΗΕ δρομολογεί αυτή την περίοδο μια σειρά από έργα με στόχο τον ψηφιακό του μετασχηματισμό τα οποία περιλαμβάνουν μεταξύ άλλων: Digital Transformation Governance, σύστημα GIS, υλοποίηση τηλεπικοινωνιακών δικτύων, Document Management System, Information
Technology Service Management κ.α. Σε πρώτο πλάνο βρίσκεται η εγκατάσταση συστήματος Διαχείρισης της Απόδοσης των Παγίων (Asset Performance Management System).

close menu