Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός ανανέωσης λογισμικού 2,6 εκατ. ευρώ από το υπουργείο Μετανάστευσης

Το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου προχώρησε στην διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού για την ανανέωση ανανέωση αδειών χρήσης πακέτου λογισμικού Microsoft 365, για τα έτη 2022, 2023 και 2024.

Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 2,66 εκατ. ευρώ. Η προμήθεια θα γίνει μέσω εταιρικής σύμβασης με συμβόλαιο αγοράς πολλαπλών αδειών  λογισμικού. Στο πλαίσιο του Enterpise Agreement, το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου θα προμηθευτεί τα παρακάτω προϊόντα: Office 365 E5 + Enterprise Mobility & Security E3, Microsoft 365 E3 + Defender for Office 365 Plan 1, Microsoft 365 E5, Office 365 E3 + Defender for Office 365 Plan 1, Office  365 E1 + Defender for Office 365 Plan 1.

Δημόσια διοίκηση

close menu