Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 49 εκατ. ευρώ για το Εθνικό Σύστημα VTMIS από το υπουργείο Νησιωτικής Πολιτικής

Στην προκήρυξη διεθνούς διαγωνισμού για την «επέκταση, αναβάθμιση και εκσυγχρονισμό του Εθνικού Συστήματος VTMIS», συνολικής εκτιμώμενης αξίας 49 εκατ. ευρώ, προχώρησε το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Η επέκταση του Εθνικού Συστήματος VTMIS είναι κρίσιμης σημασίας, καθώς και η λειτουργία των συστημάτων του, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα, και ιδίως τα αναφερόμενα στην απόφαση Α.857(20) του ΙΜΟ «Κατευθυντήριες Οδηγίες για Υπηρεσίες Ελέγχου Θαλάσσιας Κυκλοφορίας». Ταυτόχρονα αποτελεί ενωσιακή απαίτηση βάσει ευρωπαϊκής Οδηγίας. Σκοπός του έργου είναι να δημιουργηθεί ένα σύστημα που θα παρέχει τις αναγκαίες, για σκοπούς ασφάλειας ναυσιπλοΐας και έλεγχο θαλάσσιας κυκλοφορίας, επιχειρησιακές δυνατότητες προς τις οικείες λιμενικές Αρχές και το κέντρο επιχειρήσεων. Το εν λόγω σύστημα θα χρησιμοποιηθεί ως εργαλείο για την παροχή υπηρεσιών εξυπηρέτησης πλοίων (Vessel Traffic Services-VTS), την παρακολούθηση πλοίων που μεταξύ άλλων μεταφέρουν επικίνδυνα φορτία, βελτιώνοντας ταυτόχρονα την ποιότητα των παρεχομένων υπηρεσιών έρευνας και διάσωσης και προστασίας θαλασσίου περιβάλλοντος.

Το σύστημα που θα υλοποιηθεί θα αποτελείται από δέκα κέντρα VTS, το καθένα εκ των οποίων θα διαθέτει κατάλληλο αριθμό σταθμών αισθητήρων στις περιοχές Πειραιά, Ελευσίνας, Ραφήνας, Λαυρίου, Πάτρας, Αντιρρίου, Ηγουμενίτσας, Κέρκυρας, Θεσσαλονίκης και Νεάπολης Βοιών καθώς και ένα Κέντρο του Συστήματος Διαχείρισης Κυκλοφορίας Πλοίων (Vessel Traffic Management Information System – VTMIS) που θα εγκατασταθεί στο Πειραιά, όπου θα προβάλλονται οι πληροφορίες που συλλέγονται από τα κατά τόπους VTS. Η εγκατάσταση θα περιλαμβάνει όλο τον απαραίτητο εξοπλισμό (υλικό, λογισμικό κ.λπ.) που απαιτείται για την ολοκλήρωση του συστήματος. Καταληκτική ημερομηνία υποβολής προσφορών είναι η 4η Απριλίου 2022

close menu