Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 22,4 εκατ. ευρώ για ψηφιοποίηση εγγράφων του υπ. Μετανάστευσης και Ασύλου

Σε διαγωνισμό για την έργο “ψηφιοποίηση των περιεχόμενων φυσικών εγγράφων των ατομικών φακέλων των Πολιτών Τρίτων Χωρών καθώς και λοιπών  οργανικών μονάδων», προχώρησε το υπουργείο Μετανάστευσης και Ασύλου. Το υπουργείο διαχειρίζεται περίπου 5.000.000 φακέλους πολιτών τρίτων χωρών που αντιστοιχούν σε περίπου 10.000.000 πρωτόκολλα διαφόρων τύπων. Περαιτέρω το φυσικό αρχείο των λοιπών οργανικών μονάδων του υπουργείου εκτιμάται υπολογίζεται σε περίπου 1.000.000 σελίδες.

Συνεπώς, το σύνολο των σελίδων που θα πρέπει να σαρωθεί υπολογίζεται κατ’ εκτίμηση σε 101.000.000 σελίδες. Η εκτιμώμενη αξία της σύμβασης ανέρχεται στα 22,4 εκατ. ευρώ με δικαίωμα προαίρεσης έως 50% της προαναφερθείσας αξίας. Η συμφωνία-πλαίσιο θα έχει τετραετή διάρκεια.

Δημόσια διοίκηση

close menu