Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 145 εκατ. ευρώ για την ψηφιοποίηση των δικαστηρίων

Στην διενέργεια ανοιχτού διαγωνισμού με στόχο την ψηφιοποίηση των αρχείων δεδομένων των δικαστηρίων προχώρησε για λογαριασμό του υπιυργείου Δικαιοσύνης η Κοινωνία της Πληροφορίας.

Αντικείμενο του έργου αποτελεί η ψηφιοποίηση των αρχείων δεδομένων του Υπουργείου Δικαιοσύνης, το οποίο περιλαμβάνει τους παρακάτω Φορείς της  Δικαιοσύνης: Άρειος Πάγος, Εισαγγελία Αρείου Πάγου, Ειρηνοδικεία, Εισαγγελίες Εφετών, Εισαγγελίες Πρωτοδικών, Εφετεία, Πρωτοδικεία και  Πταισματοδικεία. Η ψηφιοποίηση περιλαμβάνει, τόσο τη σάρωση στοιχείων των παραπάνω αναφερομένων Δικαστηρίων/ Εισαγγελιών, όσο και την καταχώριση βασικών στοιχείων τους σε εξειδικευμένο πληροφοριακό σύστημα, ώστε να δημιουργηθούν ψηφιακά αντίγραφα. Στο έργο  συμπεριλαμβάνονται τα αρχεία 368 Δικαστηρίων/Εισαγγελιών, εκ των οποίων 288 βρίσκονται στην Ηπειρωτική Χώρα και 80 σε νησιά. Το σύνολο των  σελίδων που θα ψηφιοποιηθούν ανέρχεται περίπου σε 300.244.990 σελίδες

Επιπρόσθετα το έργο περιλαμβάνει και συγκεκριμένα για την πρώτη Εκτελεστική Σύμβαση την Υλοποίηση Πληροφοριακού Συστήματος Διαχείρισης , Διαδικασιών, Εγγράφων & Ψηφιακών Αρχείων/ συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο),, εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο  διηνεκές. Το σύστημα αυτό θα παρέχει με web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπου απαιτείται, τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα θα μεταπτωθούν σε βάση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (π.χ. ΟΣΔΔΥ ΠΠ).

Το έργο περιλαμβάνει:

  • Ειδικότερα για την πρώτη εκτελεστική Σύμβαση την ανάπτυξη και θέση σε παραγωγική λειτουργία υποσυστήματος Διαχείρισης Διαδικασιών, Εγγράφων και Αρχείων/ συστήματος Ψηφιακής Αρχειοθέτησης (Ψηφιακό Αποθετήριο) εντός του οποίου θα τηρείται το αρχείο στο διηνεκές. Στο σύστημα αυτό θα εισαγάγονται τα ψηφιακά προϊόντα των λοιπών Αναδόχων και θα παρέχει μέσω web services την δυνατότητα αξιοποίησης των στοιχείων του συστήματος από άλλα πληροφοριακά συστήματα του Υπουργείου Δικαιοσύνης. Όπου απαιτείται, τα ψηφιακά αρχεία και δεδομένα θα μεταπτωθούν σε βάση δεδομένων πληροφοριακών συστημάτων του Υπουργείου Δικαιοσύνης. (π.χ. ΟΣΔΔΥ-ΠΠ).
  • Τη διασύνδεση των επιμέρους Υποσυστημάτων/ εφαρμογών.
  • Την υποστήριξη της διαδικασίας ψηφιοποίησης με εξειδικευμένες εφαρμογές.
  • Τη σάρωση αρχείων 368 Δικαστηρίων/Εισαγγελιών που συμμετέχουν στο έργο.
  • Την επεξεργασία, με στόχο τη βελτίωση της ποιότητας, των σαρωμένων εγγράφων – βιβλίων και αρχείων (εφόσον κατά ή μετά τη σάρωση διαπιστωθεί μη αποδεκτή ποιότητα σάρωσης).
  • Την τεκμηρίωση (χαρακτηρισμό σε συγκεκριμένα πεδία/ μεταδεδομένα) των σαρωμένων εγγράφων – βιβλίων και αρχείων.
  • Την καταχώρηση, εις διπλούν, στοιχείων από τα έγγραφα – βιβλία και αρχεία που θα σαρωθούν σε Κέντρα Καταχώρησης που θα δημιουργηθούν για το σκοπό αυτό. Η καταχώρηση θα γίνει με τη μέθοδο της απευθείας πληκτρολόγησης (data entry) μέσω ειδικής εφαρμογής που θα αναπτυχθεί στο πλαίσιο του έργου.
  • Τον ποιοτικό & ποσοτικό έλεγχο των παραγόμενων ψηφιακών προϊόντων.
  • Τον ποιοτικό & ποσοτικό έλεγχο των καταχωρημένων στοιχείων των βιβλίων και αρχείων, με τρόπο που να διασφαλίζεται η ακεραιότητα των δεδομένων και η αποφυγή λαθών (λάθη στην καταχώρηση στοιχείων, διπλή καταχώρηση του ίδιου εγγράφου, κλπ.).

Δημόσια διοίκηση

close menu