Έργα - Διαγωνισμοί

Διαγωνισμός 1,4 εκατ. ευρώ για το πληροφοριακό σύστημα στρατηγικών επενδύσεων

Στην προκήρυξη του διαγωνισμού με αντικείμενο την ανάπτυξη πληροφοριακού συστήματος για την υποστήριξη των στρατηγικών επενδύσεων,  προχώρησε το υπ. Ανάπτυξης και Επενδύσεων. Ο προϋπολογισμός του έργου ανέρχεται στα 1,4 εκατ. ευρώ.

Αντικείμενο της σύμβασης αποτελεί η δημιουργία ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος (ΟΠΣ Στρατηγικών Επενδύσεων) που θα υποστηρίζει την παρακολούθηση των στρατηγικών επενδύσεων από το στάδιο κατά το οποίο ο εισηγητικός φάκελος περιέρχεται στη Διυπουργική Επιτροπή Στρατηγικών Επενδύσεων (ΔΕΣΕ) για την έκδοση της σχετικής απόφασής της έως και την ολοκλήρωση της εκάστοτε στρατηγικής επένδυσης και την παρακολούθηση τυχόν μακροχρόνιων υποχρεώσεων της.

Δημόσια διοίκηση

close menu