Επιχειρήσεις

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Consulting: Το 51%, με 30 εκατ. ευρώ, σε επενδυτικό σχήμα υπό τον Κωνσταντίνο Σάκκαρη

Η «Διαδικασία» (DBC Diadikasia) πέρασε κατά 51% σε επενδυτικό σχήμα υπό τον Κωνσταντίνο Σάκκαρη μετά από σχετική συμφωνία του Χρήστου Καινούργιου. που ήταν ο βασικός μέτοχος της εταιρείας συμβούλων με σημαντική θέση στα έργα πληροφορικής και εκτελεστέο (κοινώς ανεκτέλεστο) στα 88 εκατ. ευρώ.

H ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ Σύμβουλοι Επιχειρήσεων Α.Ε. έχει πολυετείς επιχειρηματικές σχέσεις απευθείας με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και πολλές ανατολικές χώρες υλοποίησης Προγραμμάτων όπως Τουρκία, Σερβία, Μαυροβούνιο, Γεωργία, Κιργιστάν κ.α.

Οι υπηρεσίες της στο εξωτερικό αφορούν σε περισσότερες από δεκαπέντε (15) χώρες και την τελευταία τριετία έφθασαν στο 35% επί του κύκλου εργασιών της, κατατάσσοντάς την στις πιο ανταγωνιστικές εξαγωγικές ελληνικές επιχειρήσεις συμβουλευτικών υπηρεσιών.

close menu