Τηλεπικοινωνίες

Deutsche Telekom και SK Telecom ετοιμάζουν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο ΑΙ για την εξυπηρέτηση πελατών

Η Global Telco AI Alliance επισημοποιήθηκε πριν λίγες εβδομάδες είναι μια συνεργασία μεταξύ τεσσάρων μεγάλων παγκόσμιων εταιρειών τηλεπικοινωνιών: SK Telecom, Deutsche Telekom, e& και Singtel. Η συμμαχία δημιουργήθηκε για να επιταχύνει τον μετασχηματισμό της υφιστάμενης λειτουργίας των τηλεπικοινωνιών και να δημιουργήσει νέες επιχειρηματικές ευκαιρίες με υπηρεσίες τεχνητής νοημοσύνης.
Τα μέλη της συμμαχίας υπέγραψαν πολυμερές μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της τεχνητής νοημοσύνης, το οποίο περιλαμβάνει την από κοινού ανάπτυξη της πλατφόρμας τεχνητής νοημοσύνης τηλεπικοινωνιών. Η πλατφόρμα Telco AI θα χρησιμεύσει ως βάση για νέες υπηρεσίες, όπως chatbots και εφαρμογές, καθώς και βελτιώσεις στις υπάρχουσες τηλεπικοινωνιακές υπηρεσίες.

Για να διευκολυνθεί η συνεργασία, τα μέλη της συμμαχίας σχεδιάζουν να δημιουργήσουν μια ομάδα εργασίας, αντικείμενο της οποίας θα είναι να καθορίσει τις ευκαιρίες συνεπένδυσης και την από κοινού ανάπτυξη της πλατφόρμας Telco AI. Τα μέλη θα αλληλοϋποστηρίζονται επίσης στη λειτουργία υπηρεσιών και εφαρμογών τεχνητής νοημοσύνης στις αντίστοιχες αγορές τους και θα συνεργάζονται για την προώθηση της ανάπτυξης ενός οικοσυστήματος που βασίζεται στην τεχνητή νοημοσύνη των τηλεπικοινωνιών. Η συμμαχία στοχεύει στον εξορθολογισμό της αποτελεσματικής ανάπτυξης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης, ενισχύοντας σημαντικά τις δυνατότητες των εταιρειών τηλεπικοινωνιών στην εξυπηρέτηση των πελατών τους.

Τα μέλη της συμμαχίας σχεδιάζουν να συνεργαστούν με εταιρείες τεχνητής νοημοσύνης για να αναπτύξουν ένα μεγάλο γλωσσικό μοντέλο για τις τηλεπικοινωνίες, αποκαλύπτοντάς το στις αρχές του 2024. Αυτό το προσαρμοσμένο γλωσσικό μοντέλο θα βελτιώσει την κατανόηση και την ανταπόκριση των ερωτημάτων των πελατών στον τομέα των τηλεπικοινωνιών και προφανώς θα υλοποιηθεί αρχικά στα αντίστοιχα τμήματα εξυπηρέτησης πελατών.

close menu