Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Δέκα προτάσεις ύψους 22,9 εκατ. ευρώ από τον δήμο Κορυδαλλού στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”

Δέκα προτάσεις συνολικού προϋπολογισμού 22,9 εκατ. ευρώ για έργα υποδομής, περιβάλλον και ψηφιακό μετασχηματισμό κατέθεσε ο δήμος Κορυδαλλού στο πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης”.

Οι προτάσεις μεταξύ άλλων αφορούν σε προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων, για σύστημα συλλογής και ανακύκλωσης, παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης για την αναβάθμιση του εμπορικού κέντρου και ολοκληρωμένα πληροφοριακά συστήματα συντονισμού και διαχείρισης κρίσεων καθώς και μελέτες ωρίμανσης για τον ενεργειακο και ψηφιακό μετασχηματισμό του δήμου.

Πιο συγκεκριμένα, οι προτάσεις που υποβλήθηκαν, επιμερίζονται ως εξής:

  • «Προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειας αποθήκευσης για τη δημιουργία γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 2.176.200€. Αφορά στην προμήθεια και εγκατάσταση συστημάτων υπόγειων κάδων προκειμένου να αναπτυχθεί ένα πρόγραμμα συστήματος συλλογής και ανακύκλωσης 4 ρευμάτων, καθώς ο Δήμος παρουσιάζει αυξημένες ανάγκες υγιεινής αποθήκευσης τους, σε σημεία που παρουσιάζουν χωροταξικές δυσκολίες με χρήση τροχήλατων κάδων και σε σημεία που απαιτούν αισθητική αναβάθμιση και ανάπλαση του περιβάλλοντα χώρου τους.
  • Ολοκληρωμένο πρόγραμμα γωνιών ανακύκλωσης του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 3.893.600,00€ που περιλαμβάνει την προμήθεια εξοπλισμού ανακύκλωσης για δέκα (10) πολυκέντρα ανακύκλωσης υλικών με παροχή οικονομικού εργαλείου επιβράβευσης προς τους δημότες.
  • Παρεμβάσεις βιώσιμης και ολοκληρωμένης αστικής ανάπτυξης με στόχο την αναβάθμιση και αναζωογόνηση του Εμπορικού κέντρου του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 8.400.000,00€. Αντικείμενο του έργου είναι η ανάπλαση δικτύου οδών και πλατειών στο εμπορικό κέντρο του Δήμου Κορυδαλλού.
  • «Παροχή νέων υπηρεσιών έξυπνων εφαρμογών Smart Cities, για το πολίτη, την επιχείρηση και το Δήμο του Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 2.461.400,00€ η οποία αφορά στην προμήθεια λογισμικού, εξοπλισμού και υπηρεσιών για τον ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου.
  • Ολοκληρωμένο πληροφοριακό σύστημα συντονισμού και διαχείριση κρίσεων», συνολικού προϋπολογισμού 2.046.000,00€. Το έργο στοχεύει στην ανάπτυξη ενός Ολοκληρωμένου Πληροφοριακού Συστήματος Πολιτικής Προστασίας, Συντονισμού και Διαχείρισης Κρίσεων, το οποίο θα βοηθά στη διαμόρφωση ολοκληρωμένης επιχειρησιακής εικόνας, τη συνεργασία και συντονισμό όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τη βέλτιστη διαχείριση των διαθέσιμων επιχειρησιακών πόρων και ανθρώπινου δυναμικού για την άμεση αντιμετώπιση φυσικών (π.χ. πυρκαγιά, πλημμύρα, σεισμός, πανδημίας κ.α.), ανθρωπογενών καταστροφών και ατυχημάτων.
  • «Μελέτες ωρίμανσης έργων για τον ενεργειακό και ψηφιακό μετασχηματισμό του Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 461.600,00€. Περιλαμβάνονται μελέτες για την προμήθεια και εγκατάσταση φωτοβολταϊκών συστημάτων σε σχολικά κτίρια, δημαρχείο και αθλητικό κέντρο Σχιστού του Δήμου Κορυδαλλού και μελέτες ψηφιακής στρατηγικής Δήμου Κορυδαλλού 2021 – 2025 για την ωρίμανση έργων Πληροφορικής και Επικοινωνιών.
  • «Συντήρηση και επισκευή σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων Δήμου Κορυδαλλού» προϋπολογισμού 1.500.000,00€. Το έργο περιλαμβάνει επείγουσες εργασίες συντήρησης, επισκευών και ανακατασκευών στα Σχολικά κτίρια του Δήμου Κορυδαλλού που παρουσιάζουν προβλήματα, τα οποία σχετίζονται κυρίως με την ασφάλεια και υγιεινή, προκειμένου να εξασφαλισθεί η σωστή λειτουργία τους.
  • «Δράσεις για τον αντισεισμικό έλεγχο των υποδομών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης (προσεισμικός έλεγχος) του Δήμου Κορυδαλλού» συνολικού προϋπολογισμού 80.600,00€. Το περιεχόμενο του έργου αφορά στον Πρωτοβάθμιο και Δευτεροβάθμιο Προσεισμικό Έλεγχο Κρίσιμων Υποδομών Δήμου Κορυδαλλού όπως επίσης και σε δράσεις ενημέρωσης – πληροφόρησης – ευαισθητοποίησης πληθυσμού σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου στο Δήμο Κορυδαλλού.
  • «Δράσεις ηλεκτροκίνησης στο Δήμο Κορυδαλλού», προϋπολογισμού 1.710.580,00€ για την προμήθεια επτά (7) Ηλεκτροκίνητων Οχημάτων με βάση τις ανάγκες των υπηρεσιών του Δήμου και πέντε (5) σταθμών Φόρτισης αυτών.
  • «Το 2021 ως πυλώνας προαγωγής των ανθρώπινων δικαιωμάτων», προϋπολογισμού 250.480,00€ αντικείμενο του οποίου είναι η υλοποίηση ηλεκτρονικής πλατφόρμας ανοικτής διαβούλευσης στο πλαίσιο των επετειακών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από την Επανάσταση του 1821.

Σχολιάζοντας τις προτάσεις του δήμου, ο Δήμαρχος της πόλης Νίκος Χουρσαλάς δήλωσε σχετικά: “Αξιοποιούμε κάθε δυνατότητα χρηματοδότησης για να αναβαθμίσουμε τις υποδομές στην πόλη μας. Διεκδικούμε με μεθοδικότητα και προγραμματισμό πόρους που βελτιώνουν την καθημερινότητα των πολιτών.

Ευχαριστώ ιδιαίτερα τις υπηρεσίες του Δήμου Κορυδαλλού για τη σημαντική προσπάθεια που κατέβαλαν ώστε να παρουσιάσουμε αυτό το συνεκτικό πλαίσιο χρηματοδοτικών προτάσεων.”

close menu