Έργα - Εγκαταστάσεις

ΔΕΗ: Προς υπογραφή σύμβασης το έργο για το νέο ERP

Πρόκειται για έργο αξίας 34 εκατ. εκ των οποίων το ήμισυ αφορά σε υπηρεσίες και το υπόλοιπο στην αγορά των απαιτούμενων αδειών SAP

Προς υπογραφή σύμβασης με την ανάδοχο ένωση εταιρειών «Deloitte – Real Consulting» φέρεται να οδεύει το μεγάλο έργο ψηφιακού μετασχηματισμού της ΔΕΗ, που αφορά στην υλοποίηση του νέου πληροφοριακού της συστήματος ERP SAP RISE (S4/HANA Private Cloud), ως έτοιμη λύση με το κλειδί στο χέρι (turn-key solution).

Οι λύσεις SAP που έχει αναγνωριστεί ότι πρέπει να παρασχεθούν, είναι οι εξής: SAP RISE (S4/HANA Private Cloud) , ERP SAP Ariba, SAP BW (S4/4HANA Cloud).

Οι τεχνολογικές πλατφόρμες είναι οι εξής: Business Technology Platform (BTP), Business Process Transformation (BPI), SAP Analytics Cloud.

Πρόκειται για έργο αξίας 34 εκατ. εκ των οποίων το ήμισυ αφορά σε υπηρεσίες και το υπόλοιπο στην αγορά των απαιτούμενων αδειών SAP (licences).

TAGS:

close menu