Τηλεπικοινωνίες

Cyta: Προσήλωση στη Βιώσιμη Ανάπτυξη

Σύσταση τριών νέων επιτροπών του Συμβουλίου που υποστηρίζουν την αναπτυξιακή πορεία του Οργανισμού

Οι κύριες προτεραιότητες της κατεύθυνσης της Cyta, οριοθετήθηκαν κατά την πρόσφατη συνεδρίαση του νέου Συμβουλίου του Οργανισμού την Τρίτη, 31 Αυγούστου 2021, στα Κεντρικά του Γραφεία στη Λευκωσία. Ο Πρόεδρος, κ. Μιχάλης Ιωαννίδης, ο Αντιπρόεδρος, κ. Χάρης Μίλλας και τα Μέλη, κα. Μαρία Αντωνίου Χάματσου, κ. Αργύρης Αργυρού, κ. Παναγιώτης Βασιλείου, κ. Νίκος Λαούρης, κ. Κύπρος Λουκά, κ. Άθως Μαϊμάρης και κ. Λεόντιος Φιλοθέου, ανέλαβαν τα καθήκοντά τους σε μια εποχή που χαρακτηρίζεται από αβεβαιότητα και συνεχείς αλλαγές, τόσο σε τοπικό, όσο και σε παγκόσμιο επίπεδο. Ειδικά ο τομέας των τηλεπικοινωνιών αντιμετωπίζει μεγάλες και ανεξερεύνητες προκλήσεις που επιβάλλουν εγρήγορση και ταχύτητα προσαρμογής.

Κατά τη συνεδρίαση, ο κ. Ιωαννίδης σημείωσε: «Με σύνεση και ευθύνη, μέσα από το έργο μας, επιδιώκουμε την περαιτέρω ενδυνάμωση της Cyta, θέτοντας τον Οργανισμό σε δυναμική τροχιά Βιώσιμης Ανάπτυξης. Για τον σκοπό αυτό θα εφαρμόσουμε μια ενοποιημένη στρατηγική, που συνδυάζει αποτελεσματικά την προστασία για το Περιβάλλον, τον σεβασμό στον Άνθρωπο και στην Κοινωνία και την Εταιρική Διακυβέρνηση με Διαφάνεια και Ακεραιότητα. Το Συμβούλιο, η Διεύθυνση και το προσωπικό θα συστρατευθούμε μαζί, ενώνοντας δυνάμεις, ώστε το όραμα, η στρατηγική και το επιχειρησιακό μας πλάνο να υπηρετούν τη Βιώσιμη Ανάπτυξη και την ανάδειξη του Οργανισμού ως του καλύτερου εταιρικού πολίτη της κυπριακής κοινωνίας.»

Σηματοδοτώντας μια ξεκάθαρη, αναπτυξιακή οπτική σε στρατηγικούς τομείς των τηλεπικοινωνιών και με προσήλωση στους πυλώνες Βιώσιμης Ανάπτυξης, το Συμβούλιο αποφάσισε τη δημιουργία τριών νέων, μόνιμων Επιτροπών στους τομείς:

α) της Στρατηγικής Βιώσιμης Ανάπτυξης,

β) της Στρατηγικής Επενδύσεων και

γ) του Θεσμικού Πλαισίου, Κανονιστικής Συμμόρφωσης και Εταιρικής Διακυβέρνησης.

TAGS:

close menu