Τοπική Αυτοδιοίκηση

Cities4Her: Έρχονται οι «θηλυκές έξυπνες πόλεις»

Πραγματοποιήθηκε πρόσφατα η Εναρκτήρια Συνάντηση της Κοινοπραξίας του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Ένωση Έργου Cities4Her (An inter-municipal youth-led forum for substantive gender equality in local decision making) (ημερομηνία έναρξης: 16.01.2023 – ημερομηνία λήξης: 15.01.2025), την υλοποίηση του οποίου συντονίζει η ΕΕΤΑΑ.

Σκοπός του Έργου Cities4Her είναι η προώθηση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο, στη βάση της Ευρωπαϊκής Χάρτας για την Ισότητα των Φύλων στις Τοπικές Κοινωνίες, μέσω της αξιοποίησης 4 Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας της χώρας (Δήμων Θέρμης, Καβάλας, Λαρισαίων και Παγγαίου) και της διασύνδεσής τους με 96 Ελληνικούς Δήμους, συμπεριλαμβανομένων 2 ακριτικών νησιών.

Κεντρικοί άξονες υλοποίησης του Έργου είναι:
 H διερεύνηση των αναγκών για την ισότητα στην περιγραφική και ουσιαστική εκπροσώπηση των φύλων στις διαδικασίες λήψης αποφάσεων σε τοπικό επίπεδο.
 Η κατάρτιση νέων – μελών 4 Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας σε θέματα διαθεματικότητας και επιτέλεσης του φύλου, σε εφαρμοσμένες πολιτικές ισότητας και σε πρακτικές ένταξης της διάστασης του φύλου στο σχεδιασμό, στην υλοποίηση και στην αξιολόγηση πολιτικών σε τοπικό επίπεδο.
 Η διασύνδεση των καταρτισμένων νέων με τα μέλη των Επιτροπών Ισότητας και Νεολαίας της ΚΕΔΕ με σκοπό τη δημιουργία Μικτών Ομάδων Εργασίας.
 Η διαβούλευση των Μικτών Ομάδων Εργασίας, με πρωτοβουλία των νέων, με τις Περιφερειακές Επιτροπές Ισότητας και τις Δημοτικές Επιτροπές Ισότητας 94 Δήμων της χώρας, στη βάση αναπτυγμένων Σχεδίων Δράσης και των διαπιστωμένων προκλήσεων για την ενσωμάτωση της οπτικής του φύλου στην τοπική διακυβέρνηση.
 Η μεταφορά από τις/τους καταρτισμένες/ους νέες/ους της γνώσης που αναμένεται να αποκτηθεί στο πλαίσιο της διαβούλευσης σχετικά με την ένταξη της οπτικής του φύλου στη διαχείριση των τοπικών υποθέσεων σε 2 Ελληνικά ακριτικά νησιά (στους Δήμους Άγιου Ευστράτιου και Τήλου).
 Η ανάπτυξη συστάσεων πολιτικής από τις/ους νέες/ους για την πραγμάτωση της ουσιαστικής ισότητας των φύλων σε επίπεδο τοπικής διακυβέρνησης.

Το Έργο υποστηρίζεται από το Υφυπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, τη Γενική Γραμματεία Επαγγελματικής Εκπαίδευσης, Κατάρτισης, Δια Βίου Μάθησης & Νεολαίας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, την ΕΝΠΕ, την ΚΕΔΕ και τους Δήμους Αγίου Ευστρατίου και Τήλου.

Την κοινοπραξία του Έργου αποτελούν οι φορείς – εταίροι: EETAA / Συντονιστής Έργου, ΕΚΠΑ – Τμήμα Επικοινωνίας και Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης, ActionAid Hellas, Δήμος Θέρμης, Δήμος Καβάλας, Δήμος Λαρισαίων και Δήμος Παγγαίου.

Κατά την έναρξη της συνάντησης, που πραγματοποιήθηκε διαδικτυακά, χαιρετισμό απηύθυνε η Γενική Γραμματέας Δημογραφικής και Οικογενειακής Πολιτικής και Ισότητας των Φύλων κα Καλυψώ Γούλα, ενώ τις βασικές δέσμες εργασιών του Έργου παρουσίασαν η Δρ. Έλλη Χριστούλα, Υπεύθυνη
Σχεδιασμού και Επιστημονική Υπεύθυνη Έργου Cities4Her (ΕΕΤΑΑ), η Καθηγήτρια Λίζα Τσαλίκη και η Δρ. Δέσποινα Χρονάκη (ΕΚΠΑ), η κα Μαρία Ροΐδη (ActionAid Hellas), η κα Αγγελική Γκουντοπούλου (ΕΕΤΑΑ) και ο κ. Κοσμάς Παναγιωτίδης (ΑctionAid Hellas). Παρέμβαση πραγματοποίησε το μέλος του
ΔΣ της ΕΕΤΑΑ κα Τίνα Καφατζάκη. Τη συνάντηση συντόνισε η Διευθύντρια Έρευνας, Εκπαίδευσης και Δια Βίου Μάθησης ΕΕΤΑΑ, κα Γεωργία Γκόνου.
Στη συνάντηση συμμετείχαν 11 μέλη των Δημοτικών Συμβουλίων Νεολαίας των 4 Δήμων – εταίρων της κοινοπραξίας Cities4Her.

close menu