Επί παντος επιστητού

ΧΩΡΙΣ ΤΟΝ «ΞΕΝΟΔΟΧΟ DANIEL»

του Γιάννη Χαλαβαζή

Και εκεί που πηγαίναμε σαν την καλή χαρά σχεδιάζοντας που θα πηγαίναμε τα βράδια μετά την ΔΕΘ, ενέσκηψε ο Daniel με τα γνωστά, αλλά και ακόμη άγνωστα, προβλήματα, αποδεικνύοντας μας ότι λογαριάζαμε χωρίς τον ξενοδόχο. Τα οικονομικά και κοινωνικά προβλήματα από τις καταστροφές είναι εκτεταμένα και κλιμακούμενα, καθώς καθημερινά αυξάνονται και πληθύνονται οι επιπτώσεις. Και φυσικά τα 2,5 δισ. της Ε.Ε είναι «σταγόνα στον ωκεανό», γιατί οι μεσοπρόθεσμες  αθροίζονται σαφέστατα σε διψήφιο αριθμό.

Με δεδομένο ότι η χώρα δεν έχει αυξημένες πηγές πόρων πέρα από τις συγκεκριμένες που διαθέτει, φαίνεται πως οποιαδήποτε χρηματοδότηση που δεν αξιοποιείται θα μπαίνει στο «Ταμείο Ανασυγκρότησης Θεσσαλίας», σύμφωνα με τις πρώτες ενδείξεις της ΕΕ.

Τούτων δοθέντων, διαμορφώνεται πλέον ως επιτακτική η ανάγκη να αξιοποιηθούν όλοι οι πόροι του RRF στα προγραμματισθέντα έργα, για να μην τα συμψηφίσουν οι «αλληλέγγυοι» εταίροι μας με τις φυσικές καταστροφές που μας βρήκαν.  Έτσι η αξιοποίηση των πόρων για την Ψηφιακή Διακυβέρνηση, που πιθανότατα δεν θα αυξηθούν όπως φημολογείτο, είναι πιεστικά επιτακτική.

close menu