Έρευνες - Μελέτες

Χαρτογράφηση αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό από ΕΚΤ και ΣΕΒΕ

Όλες οι ελληνικές επιχειρήσεις καλούνται να συμπληρώσουν το σχετικό ερωτηματολόγιο έως τις 31 Ιουλίου 2024

Το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Ηλεκτρονικού Περιεχομένου (ΕΚΤ), Αρχή του Ελληνικού Στατιστικού Συστήματος, και ο Σύνδεσμος Εξαγωγέων (ΣΕΒΕ) πραγματοποιούν συλλογή στοιχείων σχετικά με την αποτύπωση και χαρτογράφηση των αναγκών των ελληνικών επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό για το 2024.

Η συλλογή πραγματοποιείται μέσω ενός ερωτηματολογίου (https://www.ekt.gr/survey2024-ekt-seve) που απευθύνεται σε όλες τις ελληνικές επιχειρήσεις, ανεξαρτήτως μεγέθους. Το ερωτηματολόγιο αποσκοπεί στην ανάδειξη αναγκών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν οι ελληνικές επιχειρήσεις σε ανθρώπινο δυναμικό την τρέχουσα περίοδο, καθώς και στην αναζήτηση ρεαλιστικών λύσεων.

Στόχος της δράσης είναι η καταγραφή σε εθνικό και περιφερειακό επίπεδο:

  • των πραγματικών αναγκών των επιχειρήσεων σε ανθρώπινο δυναμικό
  • αιτιών και προβλημάτων που αντιμετωπίζουν κατά την αναζήτηση προσωπικού, και
  • προτάσεων που θα βελτιώσουν το πλαίσιο που αφορά την απασχόληση στις ελληνικές επιχειρήσεις.

Στη βάση των ευρημάτων της δράσης χαρτογράφησης, θα αναζητηθούν ρεαλιστικές λύσεις και δράσεις σε συνεργασία με την Κεντρική Διοίκηση και την επιμελητηριακή κοινότητα.

Ο ΣΕΒΕ από το 2023 έχει ξεκινήσει τη συγκεκριμένη πρωτοβουλία με συλλογή στοιχείων από τα μέλη του και δημοσιοποίηση των σχετικών αποτελεσμάτων. Φέτος, και με τη συνεργασία του ΕΚΤ, επεκτείνεται η πρωτοβουλία στο σύνολο των επιχειρήσεων της χώρας.

Τη δράση χαρτογράφησης αναγκών στην αγορά εργασίας υποστηρίζει το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης.

Μπορείτε να συμπληρώσετε το σύντομο ερωτηματολόγιο στη διεύθυνση https://www.ekt.gr/survey2024-ekt-seve έως τις 31 Ιουλίου 2024.

Όλες οι απαντήσεις στο ερωτηματολόγιο υποβάλλονται ανώνυμα και θα αξιοποιηθούν αποκλειστικά για την παραγωγή συγκεντρωτικών δεικτών.

Για την καλύτερη εμπειρία χρήστη, προτείνεται η συμπλήρωση του ερωτηματολογίου να πραγματοποιηθεί από υπολογιστή.

TAGS:

close menu