Τεχνολογίες

Blazeclan: Η σημαντικότητα της ασφαλούς «μετανάστευσης» στο Cloud

Όλο και περισσότερες επιχειρήσεις και οργανισμοί επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, ειδικά μετά την αυξητική τάση της εξ αποστάσεως εργασίας, με αφορμή τις ριζικές αλλαγές της καθημερινότητάς μας εξαιτίας της πανδημίας – αλλά και τη ραγδαία αύξηση των ψηφιακών απειλών.

Το cloud migration, η μεταφορά δηλαδή στο cloud, αποτελεί για μία εταιρεία, ή έναν οργανισμό – ανεξαρτήτου μεγέθους – μία βασική διαδικασία η οποία είναι πλέον συνυφασμένη με την ανάπτυξη. Κατά τη διάρκεια του cloud migration μιας επιχείρησης, μεταφέρονται ορισμένες ή και όλες οι διαδικασίες στο cloud, έχοντας ως στόχο να «τρέχουν» όλες οι διαδικασίες της υποδομής από έναν πάροχο υπηρεσιών cloud, όπως είναι η AWS κ.α.

Με δεδομένο λοιπόν το γεγονός ότι όλο και περισσότερες επιχειρήσεις «μεταναστεύουν» στο cloud – αλλά και σε multi-cloud περιβάλλοντα, είναι σημαντικό να αντιληφθεί η ιδιοκτησία, σε συνεργασία με το τμήμα μηχανογράφησης, ποια είναι τα σημεία κλειδιά που οδηγούν στην απόφαση του cloud migration, με τι κόστος και ποια άλλα επιπλέον κίνητρα.

Οφέλη μετανάστευσης στο cloud

Το κόστος της μετανάστευσης είναι ίσως το πιο σημαντικό κριτήριο για όσους παίρνουν αποφάσεις αναφορικά με τα συστήματα και τις μηχανογραφικές υποδομές μιας επιχείρησης ή ενός οργανισμού. Οι πάροχοι cloud όπως η AWS μέσω των διακεκριμένων συνεργατών της όπως είναι η Blazeclan, αναλαμβάνουν τη συντήρηση και τις αναβαθμίσεις για τις εταιρείες που μεταναστεύουν στο cloud. Έτσι η εκάστοτε επιχείρηση εξοικονομεί σημαντικούς πόρους που μπορούν να αφιερωθούν σε όλους τους τομείς όπως στην καινοτομία – ανάπτυξη νέων ή βελτίωση υπαρχόντων προϊόντων.

Παράλληλα με τη μείωση του κόστους, έχουμε αύξηση της απόδοσης. Η μετεγκατάσταση στο cloud μπορεί να βελτιώσει την απόδοση και την εμπειρία του ΙΤ και κατ’ επέκταση της επιχείρησης συνολικά. Οι εφαρμογές που φιλοξενούνται στο cloud μπορούν εύκολα να αναπροσαρμοστούν, έτσι ώστε να εξυπηρετήσουν περισσότερους χρήστες ή να δώσουν μεγαλύτερη ταχύτητα και ευελιξία. Συνδυαστικά, αυξάνεται και η επεκτασιμότητα.

Μέσω του cloud migration όμως η επιχείρηση μπορεί να υποστηρίξει και μεγαλύτερο workload.  Σε παραδοσιακά τεχνολογικά περιβάλλοντα, οι εταιρείες πρέπει να προμηθευτούν και να εγκαταστήσουν τον ανάλογο εξοπλισμό ασφάλειας, αποθήκευσης, δικτύου για να αναβαθμίσουν ή να επεκτείνουν τις επιχειρηματικές τους δραστηριότητες.

Οι ειδικοί γνωρίζουν και μπορούν να καθοδηγήσουν με ασφάλεια

Η Blazeclan, μία από τις κορυφαίες εταιρείες παροχής public cloud services, η οποία διακρίθηκε με το βραβείο «AWS Migration Consulting Partner of the Year» για το 2021 από την AWS, για την περιοχή της Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης, προσφέρει αυτό που οι περισσότεροι ΙΤ decision makers ζητάνε, προκειμένου να προχωρήσουν στο cloud migration. Την έρευνα, αξιολόγηση και υλοποίηση του συνολικού project της «μετανάστευσης» στο public cloud, στοχευμένα και με ασφάλεια τόσο από τις απειλές όσο και από το οικονομικό ρίσκο.

Οι αξιολογήσεις που προσφέρει για τις υποδομές ΙΤ των εταιρειών, είναι εξειδικευμένες ανά κλάδο δραστηριότητας, με τους διαθέσιμους πόρους να είναι προσαρμοσμένοι στις απαιτήσεις της εκάστοτε επιχείρησης ή οργανισμού. Έτσι, ο οργανισμός μπορεί να έχει μία σωστή αξιολόγηση για τα workloads εντοπίζοντας το βέλτιστο σχέδιο migration της υποδομής στο AWS Cloud, μέσω ενός σαφώς ορισμένου πλάνου ενεργειών, που περιγράφεται παρακάτω:

1. Migration και deployment: Εξέταση της υπάρχουσας υποδομής και σχέδιο δράσης

Καθορίζοντας το πλαίσιο λειτουργίας των εφαρμογών, σε συνδυασμό με την ανάλυση του κώδικα και της απόδοσης, η Blazeclan προσφέρει ένα ισχυρό πλάνο μετάβασης στο AWS Cloud, για τα workloads που έχουν τεθεί ως στόχοι από τον οργανισμό. Το σχέδιο του cloud migration, εφαρμόζεται με απόλυτη διαφάνεια και ενσωματώνει τις υπηρεσίες της AWS, στην τρέχουσα υποδομή της εταιρείας, με μηδενικό downtime.

2. Cloud Governance Framework: Διατήρηση της ασφάλειας όπως την Zero Day

Το πλαίσιο διακυβέρνησης AWS Cloud εστιάζει στη δημιουργία μιας προσαρμοσμένης προσέγγισης για την παρακολούθηση, τη βελτιστοποίηση και την αυτοματοποίηση του AWS περιβάλλοντος. Με τον τρόπο αυτό μπορεί η επιχείρηση να αξιοποιήσει τις υπηρεσίες και τις λύσεις της Blazeclan, έτσι ώστε να μπορεί να χρησιμοποιήσει στο μέγιστο, όλες τις παροχές του AWS Cloud.

3. Αυτοματισμός υποδομής με αξιοποίηση τεχνολογιών και εφαρμογές cloud ready

Αυτοματοποιώντας μία επιχείρηση, ή ένας οργανισμός τις υποδομές της, μετατρέπει σε απλή διαδικασία τη μεταφορά του workload ανάμεσα στα περιβάλλοντα. Οι αυτοματοποιημένες διαδικασίες διαχείρισης, προσφέρουν αυξημένο έλεγχο των υποδομών και μειωμένο χρόνο διάθεσης στην αγορά.


Κάντε το πρώτο βήμα μετάβασης στο cloud, με μια δωρεάν αξιολόγηση και λάβετε:

  • Καταγραφή της υποδομής σας
  • Αξιολόγηση του συνολικού κόστους ιδιοκτησίας (TCO)
  • Επιπλέον χαρακτηριστικά, μέσα από το AWS Cloud και την Blazeclan

Δωρεάν αξιολόγηση

Ζητήστε τώρα εντελώς δωρεάν μία αξιολόγηση Migration Readiness της επιχείρησής σας, για να μάθετε πώς το cloud μπορεί να σάς βοηθήσει να επιτύχετε καινοτομία, ευελιξία και ανθεκτικότητα, μειώνοντας παράλληλα το κόστος. Η Blazeclan θα σάς καθοδηγήσει και θα συνεργαστεί μαζί σας προκειμένου να αξιοποιήσετε με τον βέλτιστο τρόπο το cloud, αποκτώντας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.

close menu