Αρθρογραφία

Αθανάσιος Κυριαζής: “Η συμβολή της Γενικής Γραμματείας Έρευνας και Καινοτομίας στην μετατροπή της Ελλάδας σε ψηφιακό hub καινοτομίας”

Για τον τρόπο με τον οποίο η Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων συμβάλει στην ελληνική καινοτομία, σε συνδυασμό με την έρευνα σε τεχνολογίες αιχμής, αναφέρθηκε ο Γενικός Γραμματέας Αθανάσιος Κυριαζής σε άρθρο του στο ICT weekly.

Όπως ανέφερε ο κ. Κυριαζής, η εμβληματική δράση της ΓΓΕΚ “Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ” αλλά και δομές όπως οι “Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας» (Clusters), τα «Κέντρα Ικανοτήτων” (Competence Centers) και οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας (Digital Innovation Hubs), σε συνεργασία με τη Γενική Γραμματεία Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στοχεύουν, μεταξύ άλλων, να υποστηρίξουν τις επιχειρήσεις και / ή τον δημόσιο τομέα στον ψηφιακό τους μετασχηματισμό.

Σημαντική κρίνεται, επίσης, και η πρόσκληση που απηύθυνε πρόσφατα η ΓΓΕΚ (10.5.2021), σε συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, προς τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και Ερευνητικούς Φορείς για τη δημιουργία Γραφείων Μεταφοράς Τεχνολογίας, ώστε να αξιοποιούνται αποδοτικότερα τα αποτελέσματα της έρευνάς τους.

Παράλληλα, στους 8 τομείς προτεραιότητας της Εθνικής Στρατηγικής έρευνας και καινοτομίας για την Έξυπνη Εξειδίκευση (ΕΣΕΕ), εντάσσονται οι Τεχνολογίες Πληροφορικής και Επικοινωνιών. Κεντρικοί στόχοι της στρατηγικής του τομέα αυτού είναι, μεταξύ άλλων, η ενίσχυση της επιχειρηματικότητας μέσω της Έρευνας, Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας, η προώθηση νέων τεχνολογιών αιχμής ή η αναβάθμιση ήδη υπαρχουσών που θα ενισχύσουν τον ίδιο τον κλάδο ΤΠΕ στην παραγωγή καινοτόμων προϊόντων/υπηρεσιών κ.λπ.

Τέλος, η ίδρυση (μέσω ΣΔΙΤ) της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα και η δημιουργία του “ThessIntec” στη Θεσσαλονίκη αναμένεται να αναδείξουν τη χώρα μας σε Τεχνολογικό Κόμβο, να αναστρέψουν το Brain Drain σε Brain Gain και να δημιουργήσουν εξειδικευμένες θέσεις εργασίας.

Νέοι ορίζοντες για την έρευνα και την καινοτομία ανοίγονται στην επερχόμενη Προγραμματική περίοδο 2021-2027. Η χρηματοδότηση από τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων αλλά και το νέο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Horizon Europe, προσφέρουν ευκαιρίες για μεγαλύτερη κινητοποίηση της ερευνητικής και επιχειρηματικής κοινότητας της χώρας, όχι μόνο για διεκδίκηση χρηματοδοτήσεων αλλά κυρίως για την αξιοποίηση των χρηματοδοτήσεων αυτών προς όφελος της κοινωνίας και της οικονομίας.

close menu