Έρευνα & Καινοτομία

Αθανάσιος Κυριαζής: Η έρευνα και η καινοτομία είναι παράγοντες βιώσιμης ανάπτυξης

Ο γενικός γραμματέας έρευνας και καινοτομίας Αθανάσιος Κυριαζής περιγράφει βήμα- βήμα τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, τα τελευταία τρία χρόνια, αξιοποίησης κάθε δυνατότητας για την ενίσχυση κυρίως μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Διαβάστε ολόκληρο το άρθρο του κ. Κυριαζή

«Η διασύνδεση της έρευνας και του επιχειρηματικού κόσμου αποτελεί βασική προτεραιότητα για τη Γενική Γραμματεία Έρευνας και Καινοτομίας (ΓΓΕΚ). Η χώρα μας είναι ανάγκη να εκμεταλλευθεί το εξαιρετικό σε ποιότητα, ανθρώπινο κεφάλαιο, επιστημόνων, ερευνητών και διευθυντικών στελεχών και τη δυναμική που δημιουργείται με τις επενδύσεις στην Ελλάδα, κορυφαίων πολυεθνικών εταιρειών υψηλής τεχνολογίας με Data Centers και Κέντρα Καινοτομίας. Είναι προτεραιότητα για τη ΓΓΕΚ και όλων των αρμόδιων φορέων της Πολιτείας η στήριξη κάθε προσπάθειας που συνδέει το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας με την οικονομία.

Η έρευνα και η καινοτομία αναδεικνύονται σε βασικούς «πυλώνες» στήριξης της επιχειρηματικότητας, ώστε να αναπτυχθεί η οικονομία και να βελτιωθεί η ποιότητα ζωής των πολιτών μέσα από τη μετατροπή των ερευνητικών αποτελεσμάτων σε καινοτόμα προϊόντα και υπηρεσίες. Ήδη αναμένεται η προκήρυξη της δράσης «Ερευνώ – Καινοτομώ», που απευθύνεται κυρίως σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις και ερευνητικούς οργανισμούς και θα συμβάλει περαιτέρω στην ανάπτυξη και διάχυση της έρευνας και της καινοτομίας, τόσο από τους ακαδημαϊκούς και ερευνητικούς φορείς προς τις επιχειρήσεις όσο και μεταξύ των επιχειρήσεων. Είναι πλήρως ευθυγραμμισμένη με τη στρατηγική της χώρας να τοποθετηθεί η έρευνα και η καινοτομία στο επίκεντρο μιας βιώσιμης και ανθεκτικής ανάκαμψης, για την επιτάχυνση της πράσινης και ψηφιακής μετάβασης και τη διασφάλιση της τεχνολογικής ανάπτυξης της Ελλάδας.
Την τελευταία τριετία, έγινε μια προσπάθεια διευθέτησης και ενίσχυσης των startups και spinoffs εταιριών. Είναι μια νέα μορφή επιχειρηματικότητας που συμβάλλει σε ένα αναπτυξιακό μοντέλο της χώρας σχετικό με την Οικονομία της Γνώσης.

Στο πλαίσιο αυτό, στους κόλπους της ΓΓΕΚ, υλοποιήθηκε το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, η πλατφόρμα του “Elevate Greece”. Πρόκειται για την πρώτη ολοκληρωμένη επίσημη και αξιόπιστη καταγραφή όλων των νεοφυών επιχειρήσεων και τη χαρτογράφηση του οικοσυστήματος που αυτές συνθέτουν, ώστε να υπάρξει ενίσχυση της δικτύωσης μεταξύ των επιχειρήσεων και της εξωστρέφειάς τους. Σκοπός είναι η πλατφόρμα να λειτουργήσει ως πόλος έλξης, όχι μόνο κεφαλαίων διεθνών επενδυτών (Αngel Investors, Venture Capital Funds) αλλά και εξειδικευμένου επιστημονικού προσωπικού.

Στο Μητρώο έχουν πιστοποιηθεί και εγγραφεί, μέχρι στιγμής, 749 νεοφυείς επιχειρήσεις, ενώ έχουν ήδη θεσμοθετηθεί, μεταξύ άλλων, φορολογικά και άλλα κίνητρα προς φυσικά πρόσωπα-επενδυτές «Αγγέλους» που επενδύουν στις εν λόγω επιχειρήσεις . Παράλληλα, η ΓΓΕΚ έχει ολοκληρώσει τις διαδικασίες για την κατάρτιση της Εθνικής Στρατηγικής Έρευνας Τεχνολογικής Ανάπτυξης & Καινοτομίας (ΕΣΕΤΑΚ) 2021-27, που αποτελεί οδηγό για την Έρευνα, Τεχνολογία και Καινοτομία και τη διασύνδεσή τους με την επιχειρηματικότητα, τον ψηφιακό μετασχηματισμό και τη διεθνοποίηση.

Στο χαρτοφυλάκιο της ΓΓΕΚ υπάρχουν κι άλλες δράσεις που αποτελούν έκφανση της νέας φιλοσοφίας της με στόχο τη σύνδεση της έρευνας με τις επιχειρήσεις και την τόνωση της νεοφυούς επιχειρηματικότητας, όπως η ίδρυση της πρώτης Πολιτείας Καινοτομίας στην Ελλάδα, με την αξιοποίηση των εγκαταλελειμμένων εγκαταστάσεων της παλαιάς βιομηχανίας ΧΡΩΠΕΙ, οι «Συνεργατικοί Σχηματισμοί Καινοτομίας-Clusters», τα «Κέντρα Ικανοτήτων», οι Ευρωπαϊκοί Κόμβοι Ψηφιακής Καινοτομίας, τα Γραφεία Μεταφοράς Τεχνογνωσίας/Τεχνολογίας TTOs στους ακαδημαϊκούς – ερευνητικούς φορείς κ.λπ.

Η Νέα Προγραμματική 2021-2027 ανοίγει νέους ορίζοντες για την έρευνα και την καινοτομία, μέσω της αύξησης χρηματοδότησης από τους πόρους των Διαρθρωτικών Ταμείων, του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, του Ταμείου Δίκαιης Μετάβασης, καθώς και μέσω του νέου Ευρωπαϊκού Προγράμματος «Horizon Europe».
Στην ψηφιακή εποχή που ζούμε πρέπει να αξιοποιήσουμε τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της Ελλάδας και να χτίσουμε το ελληνικό οικοσύστημα καινοτομίας που θα πρωταγωνιστεί στις διεθνείς εξελίξεις. Στην προσπάθεια αυτή έχουμε ως στόχο να στηρίξουμε με κάθε τρόπο τις πρωτοβουλίες των ερευνητικών ιδρυμάτων της χώρας που εστιάζουν στην διασύνδεση της καινοτομίας και της επιχειρηματικότητας».

Ποιος είναι ο Αθανάσιος Κυριαζής

Ο Αθανάσιος Κυριαζής είναι ομότιμος καθηγητής του Τμήματος Στατιστικής και Ασφαλιστικής Επιστήμης του Πανεπιστημίου Πειραιώς με γνωστικό αντικείμενο Εφαρμοσμένα Μαθηματικά και Νέες Τεχνολογίες. Έχει διατελέσει επισκέπτης Ερευνητής Πανεπιστημίων και Ινστιτούτων των ΗΠΑ και της Ευρώπης. Έχει ενεργό συμμετοχή σε Διεθνή και Εθνικά Συνέδρια και Ημερίδες ενώ έχει υπάρξει εκπρόσωπος σε Ευρωπαϊκούς και Διεθνείς Οργανισμούς και ομάδες εργασίας. Επιπλέον, έχει λάβει μέρος σε Συμβούλια Υπουργών, σε συναντήσεις και επίσημες επισκέψεις και διακρατικές συνεργασίες. Έχει διατελέσει για αρκετά χρόνια Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ειδικός Γραμματέας Ανώτατης Εκπαίδευσης του ίδιου Υπουργείου. Είναι Γενικός Γραμματέας Έρευνας και Καινοτομίας του Υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων και Πρόεδρος του ΔΣ της Elevate Greece A.E.

πηγή: Πρώτο Θέμα

close menu