Χρηματοδοτήσεις

Απόσυρση έως 10 χιλ. ευρώ και κονδύλια 9 εκατ. ευρώ στο νέο “Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ”

Οι αλλαγές που θεσπίστηκαν για το πρόγραμμα «Κινούμαι Ηλεκτρικά ΙΙ», με την επιβολή προθεσμίας 45 ημερών για την υποβολή δελτίου παραγγελίας οχήματος και την προθεσμία 12 μηνών για την ολοκλήρωση της αγοράς, οδήγησαν στην άμεση απορρόφηση των κονδυλίων που επαναδιατέθηκαν.

Συγκεκριμένα, μετά την τροποποίηση της σχετικής Κοινής Υπουργικής Απόφασης, με αριθμό 358265/Β’ 6700/27-11-2023, αποδεσμεύτηκαν κονδύλια ύψους 9 εκατ. ευρώ, τα οποία ήδη κατευθύνθηκαν σε 2.624 νέες αιτήσεις.

Ταυτόχρονα, με νέα τροποποίηση Κοινής Υπουργικής Απόφασης, που υπεγράφη από τα συναρμόδια Υπουργεία Υποδομών και Μεταφορών, Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, Περιβάλλοντος και Ενέργειας και λόγω του έντονου ενδιαφέροντος, δόθηκε παράταση στη δυνατότητας ένταξης στη δράση e-Astypalea έως τις 31/12/2024 και των πληρωμών ως τις 31/12/2025.

Με την ίδια ΚΥΑ, που αφορά στη δράση e-Astypalea, αυξήθηκε σημαντικά το ποσό επιδότησης για απόσυρση παλιού οχήματος από τις 3.000 ευρώ στις 10.000 ευρώ, όταν αυτή συνδυάζεται με την αγορά νέου ηλεκτρικού οχήματος.

Τέλος, υπογραμμίζεται ότι η αγορά επαγγελματικού ηλεκτρικού οχήματος επιδοτείται ήδη με 12.000 ευρώ, οπότε σε συνδυασμό με το ποσό της απόσυρσης, η συνολική επιδότηση στην Αστυπάλαια ανέρχεται πλέον στις 22.000 ευρώ.

close menu