Τηλεπικοινωνίες

Ανοικτός διαγωνισμός καινοτομίας 5G-LOGINNOV : Το 5G στην υπηρεσία της εφοδιαστικής αλυσίδας και των λιμένων

Σε ανοικτό διαγωνισμό καινοτομίας καλεί νεοσύστατες (Startups) και μικρομεσαίες (ΜμΕ) επιχειρήσεις η κοινοπραξία του έργου 5GLOGINNOV με στόχο να δώσει κίνητρα για την ανάπτυξη καινοτόμων ιδεών και λύσεων που μπορούν να συνεισφέρουν στην αναβάθμιση της διαχείρισης λειτουργιών λιμένων και εφοδιαστικής αλυσίδας με τη χρήση 5G τεχνολογιών. O διαγωνισμός διοργανώνεται στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού έργου 5GLOGINNOV – στο οποίο συμμετέχει το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο Συστημάτων Επικοινωνιών και Υπολογιστών (ΕΠΙΣΕΥ) και οι εταιρείες Σταθμός Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά μονοπρόσωπη Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) και Vodafone Innovus S.A.

Ο διαγωνισμός θα δώσει την ευκαιρία σε εταιρείες τεχνολογίας να συνεργαστούν με τους εταίρους της διεθνούς κοινοπραξίας του 5G-LOGINNOV και να συμμετέχουν σε ένα πρωτοποριακό έργο με στόχο την προώθηση της βιωσιμότητας και τη βέλτιστη ενσωμάτωση των 5G τεχνολογιών σε λιμάνια και διαμετακομιστικά κέντρα (logistic hubs) στην Ευρώπη και διεθνώς.

“H τεχνολογία 5G έρχεται για να βελτιώσει την αποδοτικότητα σε πολλούς τομείς, να προσφέρει αμέτρητες ευκαιρίες για καινοτομία, οικονομική ανάπτυξη και να αποφέρει μεγάλα περιβαλλοντολογικά οφέλη. Το 5GLOGINNOV θα σχεδιάσει και θα αναπτύξει ένα καινοτόμο πλαίσιο για να ενσωματώσει τεχνολογίες CAD/CAM που σχετίζονται με τη Βιομηχανία 4.0  και το χώρο των λιμένων, όπως 5G terminals νέας γενεάς, Ιnternet of Things,  Data analytics,  συστήματα διαχείρισης της κυκλοφορίας, αναδυόμενα δίκτυα 5G. Όλα αυτά θα επιτρέψουν σημαντικές βελτιώσεις στις λειτουργείες των λιμένων, αναβαθμίσεις στην ικανότητα διαχείρισης εμπορευματοκιβωτίων και θα συμβάλουν αποτελεσματικά στη μείωση του περιβαλλοντολογικού αποτυπώματος της εφοδιαστικής αλυσίδας» δηλώνει ο Δρ Άγγελος Αμδίτης, Διευθυντής Έρευνας ΕΠΙΣΕΥ (εταίρος του έργου στην Ελλάδα με πλούσια ερευνητική εμπειρία σε σχετικές πιλοτικές δράσεις) και Πρόεδρος ΕRTICO -του Ευρωπαϊκού Οργανισμού για τα Ευφυή Συστήματα Μεταφορών -που συντονίζει το έργο  5GLOGINNOV.

Στο 5GLOGINNOV συμμετέχουν συνολικά 15 εταίροι-οργανισμοί, με σκοπό την αξιολόγηση και την ανάδειξη της προστιθέμενης αξίας των 5G τεχνολογιών σε βασικές λιμενικές λειτουργίες και σε δραστηριότητες εφοδιαστικής που αφορούν 3  ‘living labs’ του έργου στην Αθήνα (Ελλάδα), το Αμβούργο (Γερμανία) και το Λούκα Κόπερ (Σλοβενία). Το ελληνικό ‘living Lab’  διαχειρίζονται οι τρείς εταίροι (ΕΠΙΣΕΥ, ΣΕΠ, VODAFONE INNOVUS) με σκοπό να συμβάλλουν στον εκσυγχρονισμό και κατ’ επέκταση στην αποδοτικότερη διαχείριση των λειτουργιών του διαμετακομιστικού κέντρου στο λιμάνι του Πειραιά.

Το έργο φιλοδοξεί να υποστηρίξει την είσοδο και την ανάδειξη νέων φορέων στην αγορά, όπως για παράδειγμα καινοτόμων νεοσύστατων και μικρομεσαίων επιχειρήσεων, εκμεταλλευόμενο την αυξανόμενη ενσωμάτωση κατανεμημένων τεχνολογιών υπολογιστικού νέφους σε δίκτυα 5G και διευκολύνοντας την δημιουργία καινοτόμων υπηρεσιών στον τομέα της εφοδιαστικής και της Βιομηχανίας 4.0.

Οι επιλαχόντες υποψήφιοι θα έχουν την ευκαιρία:

  • Να διερευνήσουν και να αποκτήσουν εμπειρία σε τεχνολογίες 5G σύμφωνα με την περίπτωση χρήσης (use case) που θα επιλέξουν να ασχοληθούν;
  • Να εφαρμόσουν και να δοκιμάσουν την ιδέα τους σε πραγματικές συνθήκες;
  • Να εξερευνήσουν τα τεχνικά πλεονεκτήματα της παρεχόμενης λύσης;
  • Να αξιοποιήσουν τη γνώση και τις πληροφορίες που θα ανακαλύψουν;
  • Να ανακαλύψουν και να αναπτύξουν νέες επιχειρηματικές δραστηριότητες;
  • Να παρουσιάσουν τα ευρήματά τους σε μεγάλα διεθνή συνέδρια.

Όλες οι νεοσύστατες επιχειρήσεις που θα συμμετέχουν στον διαγωνισμό, θα συμπεριληφθούν στο πρόγραμμα Startup initiative της ERTICO, όπου θα έχουν τη δυνατότητα να ασχοληθούν ενεργά με καινοτόμες δραστηριότητες του έργου 5G-LOGINNOV. Επιπλέον, οι πέντε νικητές του διαγωνισμού θα λάβουν μέρος σε παρουσίαση που θα πραγματοποιηθεί στο διεθνές συνέδριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών στο Αμβούργο (ITS World Congress) στις 11-15 Οκτωβρίου του 2021. Τέλος, θα ενσωματωθούν επίσης στην κοινοπραξία του έργου μέσω ενός συμβολαίου παροχής υπηρεσιών που ανέρχεται στα 50.000 ευρώ (με ΦΠΑ) για τον κάθε νικητή.

Περιγραφή του Living Lab της Αθήνας
Το 5G-LOGINNOV εξετάζει νέους, καινοτόμους τρόπους διαχείρισης διαφόρων πτυχών στις καθημερινές λιμενικές δραστηριότητες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά Α.Ε. (ΣΕΠ Α.Ε.) στην Αθήνα. Ο ΣΕΠ αποτελεί το μεγαλύτερο διαμετακομιστικό κέντρο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης με τρέχον μέγεθος ιδιόκτητου στόλου περίπου 300 επιχειρησιακά φορτηγά αυτοκίνητα, με εξαίρεση τα φορτηγά αυτοκίνητα που εισέρχονται στον λιμένα για φορτοεκφορτώσεις. Οι καθημερινές προκλήσεις σε βασικές λιμενικές λειτουργίες είναι λοιπόν αναμενόμενες και ενδέχεται με τη σειρά τους να επηρεάζουν διάφορες αλυσίδες εργασιών στο λιμάνι του Πειραιά. Η αποτελεσματική διαχείριση και ο αποτελεσματικός συντονισμός της κυκλοφορίας των φορτηγών οχημάτων εντός του λιμανιού είναι επομένως ζωτικής σημασίας, καθώς η πλειονότητα των εργασιών βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στα φορτηγά αυτοκίνητα για την οριζόντια μετακίνηση των εμπορευματοκιβωτίων μεταξύ των περιοχών στοίβαξης και των χώρων φορτοεκφόρτωσης για πλοία και τρένα.

Το 5G-LOGINNOV φιλοδοξεί να βελτιστοποιήσει βασικές λιμενικές λειτουργίες του Σταθμού Εμπορευματοκιβωτίων Πειραιά (ΣΕΠ) μέσω διαφορετικών περιπτώσεων χρήσης (use cases) που αφορούν στην αποτελεσματικότερη κατανομή εργασιών στους χώρους μεταφοράς και φορτοεκφόρτωσης βάσει τοποθεσίας (και άλλων δεδομένων) των φορτηγών αυτοκινήτων του σταθμού, τη βελτίωση της ασφάλειας του προσωπικού με τη χρήση βίντεο υψηλής ανάλυσης, την προγνωστική συντήρηση εξοπλισμού, και τέλος τη μείωση του περιβαλλοντικού αποτυπώματος των λιμενικών δραστηριοτήτων.

Κανονισμοί και προϋποθέσεις: Open Call Tender Conditions
Φόρμα υποβολής αιτήσεων: Application Form

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να στείλουν τις αιτήσεις για συμμετοχή στον διαγωνισμό μέχρι και τις 30 Ιουνίου 2021 στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected], ενώ για οποιαδήποτε ερώτηση ή διευκρίνιση σχετικά με τον διαγωνισμό και την διαδικασία υποβολής αίτησης μπορούν να απευθύνονται εδώ [email protected].

Σημαντικές Ημερομηνίες

Έναρξη υποβολής αιτήσεων 26 Απριλίου 2021
Καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων 30 Ιουνίου 2021
Τελική ανακοίνωση των επιλαχόντων 17 Σεπτεμβρίου 2021
Υπογραφή συμβάσεων και έναρξη δραστηριοτήτων 01 Οκτωβρίου 2021
Τέλος συμβολαίου παροχής υπηρεσιών 31 Αυγούστου 2021

.

TAGS:

close menu