Πληροφορική

Ανοιχτή Επιστολή του ΣΕΠΕ προς Υπ. Οικονομίας και ΑΑΔΕ για τη διασύνδεση ERP με POS

Ανοιχτή επιστολή προς το υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ έστειλε ο ΣΕΠΕ, ζητώντας την μη επιβολή προστίμων για την μη έγκαιρη διασύνδεση των POS με τα συστήματα ERP λόγω συνθηκών που είναι πέρα από την δικαιοδοσία των επιχειρήσεων. Όπως αναφέρεται στην επιστολή, η αδυναμία δεν αφορά σε παραβάσεις ή παραπτώματα των επιχειρήσεων, αλλά σε αδυναμία των προμηθευτών τους να τους εξυπηρετήσουν. Παράλληλα αναφέρεται και στην αδυναμία της ΑΑΔΕ να συζητήσει έγκαιρα με τις επιχειρήσεις προκειμένου να συμφωνηθούν τα απαραίτητα πρωτόκολλα, κάτι που οδήγησε σε περαιτέρω καθυστερήσεις ολοκλήρωσης της διασύνδεσης.

Αναλυτικά η Επιστολή:

“Κύριοι,

Ο Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Πληροφορικής και Επικοινωνιών Ελλάδας (ΣΕΠΕ) διαχρονικά, με υπευθυνότητα και τεκμηριωμένες προτάσεις και παρεμβάσεις, συμβάλλει έμπρακτα στην ψηφιακή μετάβαση σε όλο το εύρος των επιχειρηματικών και οικονομικών δραστηριοτήτων, ενώ ήταν και παραμένει αρωγός της Πολιτείας και των Επιχειρήσεων για τη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος και την ψηφιακή αναβάθμιση της κοινωνίας και της οικονομίας.

Για τον λόγο αυτό, συμμετέχει ενεργά στη διαδικασία διασύνδεσης των POS με τα αντίστοιχα πληροφοριακά συστήματα των επιχειρήσεων της χώρας, οι οποίες ασκούν λιανική δραστηριότητα, από τη στιγμή που ελήφθη η απόφαση και εκπονήθηκε ο σχεδιασμός από το Υπουργείο Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και την ΑΑΔΕ.

Στο πλαίσιο αυτό έχουμε οργανώσει Ομάδες Εργασίας για την ανάπτυξη των πρωτοκόλλων και την διεξαγωγή των ελέγχων που απαιτούνται, σύμφωνα με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις, ενώ συμμετέχουμε στην κεντρική Ομάδα Εργασίας, την οποία σύστησε ο Υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών τον Δεκέμβριο του 2023, μαζί με την ΑΑΔΕ, τον Σύνδεσμο Εισαγωγέων & Κατασκευαστών Ταμειακών Συστημάτων Λιανικών Πωλήσεων – Σ.Ε.Κ.Τ. και εκπροσώπους των NSPs (κατασκευαστών και εισαγωγέων μηχανημάτων POS).

Στην κεντρική Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου καταθέσαμε αρχές Φεβρουαρίου συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα εργασιών για την υλοποίηση της εγκυκλίου Α.1155/13.10.2023 (νομοθετικές διατάξεις για τη διασύνδεση πληροφοριακών συστημάτων – ERP με POS), το οποίο περιλάμβανε όλα τα εμπλεκόμενα μέρη, ώστε να είναι εφικτή η διασύνδεση των πληροφοριακών συστημάτων με τα POS εντός των απαιτούμενων από την Πολιτεία χρονικών πλαισίων.

Σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα αυτό, το οποίο έγινε αποδεκτό από όλους, μέχρι τις 20 Απριλίου 2024, θα ήταν διαθέσιμα τα απαραίτητα πρωτόκολλα και ο εξοπλισμός για τους απαραίτητους ελέγχους, ώστε να ξεκινήσουν οι διασυνδέσεις εντός του Μαΐου.

Δυστυχώς, λόγω έλλειψης διαθεσιμότητας ανθρώπινων πόρων από τα υπόλοιπα εμπλεκόμενα μέρη, δεν ήταν δυνατόν να τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα, με αποτέλεσμα να μην είναι εφικτή ακόμη και σήμερα η έγκαιρη διασύνδεση των επιχειρήσεων, χωρίς να δημιουργηθούν σημαντικά προβλήματα στην ομαλή, καθημερινή λειτουργία τους. Παράλληλα, δεν ήταν και εξακολουθεί να μην είναι στο σύνολο του διαθέσιμος ο απαραίτητος εξοπλισμός – συμβατός με τις νέες νομοθετικές ρυθμίσεις (POS και φορολογικοί μηχανισμοί), για να διεξαχθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πριν την εγκατάσταση στα παραγωγικά συστήματα των επιχειρήσεων.

Παρ’ όλα αυτά, οι επιχειρήσεις Πληροφορικής βρίσκονται ήδη στη φάση των απαραίτητων δοκιμών υλοποίησης της Α.1155/13.10.2023 σε συνεργασία με τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους φορείς (ΣΕΚΤ και NSPs) και μόλις αποπερατωθούν οι αναγκαίοι έλεγχοι, οι οποίοι θα διασφαλίζουν την ομαλή και απρόσκοπτη λειτουργία των επιχειρήσεων, θα αρχίσουν τις ενημερώσεις των λογισμικών στους πελάτες τους.

Η διαδικασία αυτή θα ξεκινήσει, όπως αναμένεται, εντός του Ιουνίου, αλλά, όπως είναι φυσικό, η ολοκλήρωση της δεν μπορεί να ολοκληρωθεί εντός ενός μηνός. Συνεπώς, δεν θα είναι εφικτή η ολοκλήρωση των διασυνδέσεων μέχρι 30 Ιουνίου.

Σε συνέχεια των παραπάνω, η δρομολόγηση είτε της ολοκλήρωσης διασυνδέσεων ή της οριστικοποίησης ραντεβού μέχρι την 31η Μαΐου καθίσταται ανέφικτη. Γεγονός που θα πρέπει να ληφθεί υπόψη, καθώς οι επιχειρήσεις λογισμικού δεν μπορούν να δηλώσουν ραντεβού με τους πελάτες τους, χωρίς να γνωρίζουν πότε θα είναι διαθέσιμος ο νέος ή ο αναβαθμισμένος εξοπλισμός, που απαιτείται για τη διασύνδεση, αλλά και πότε θα έχουν ολοκληρωθεί οι προβλεπόμενες δοκιμές. Παράλληλα, αξίζει να σημειωθεί και να ληφθεί υπόψη ότι πολλές επιχειρήσεις διαθέτουν εξοπλισμό POS από πολλαπλούς κατασκευαστές.

Στο πλαίσιο της συμβολής μας στην υλοποίηση του έργου της διασύνδεσης, έχουμε να προτείνουμε τα εξής:

  • Να ανασταλεί άμεσα η επιβολή των προστίμων γιατί δεν αφορούν σε παραβάσεις ή παραπτώματα των επιχειρήσεων, αλλά σε αδυναμία των προμηθευτών τους να τους εξυπηρετήσουν (στη συγκεκριμένη περίπτωση να διασυνδέσουν τα πληροφοριακά τους συστήματα με τους αντίστοιχους εξοπλισμούς) για όλους τους λόγους που προαναφέραμε. Είναι συνεπώς άδικο και αδικαιολόγητο για χιλιάδες επιχειρήσεις.
  • Να προχωρήσουν οι επιχειρήσεις σε σταδιακή υλοποίηση των διασυνδέσεων, όπου αυτό είναι εφικτό. Συγκεκριμένα, αν μια επιχείρηση διαθέτει, π.χ. POS από 3 διαφορετικούς κατασκευαστές και έχουν ολοκληρωθεί οι δοκιμές του λογισμικού που διαθέτει η επιχείρηση με τον έναν κατασκευαστή, να προχωρήσει η διασύνδεση (Α.1155) για τον εξοπλισμό αυτό και, όταν ολοκληρωθούν οι δοκιμές με τους υπόλοιπους κατασκευαστές, να δύναται να προχωρήσει η αντίστοιχη διασύνδεση. Κατά την περίοδο αυτή, οι επιχειρήσεις θα μπορούν να λειτουργούν παράλληλα με παλιές και νέες μεθόδους διασύνδεσης και θα μπορούν να ενταχθούν στην κατηγορία των διασυνδεδεμένων επιχειρήσεων.

Οι παραπάνω προτάσεις μας θεωρούμε ότι θα ανατρέψουν το αρνητικό και σε πολλές περιπτώσεις εκρηκτικό κλίμα, που έχει δημιουργηθεί στην αγορά σε ολόκληρη την ελληνική επικράτεια, με επιχειρήσεις, που ασκούν λιανική δραστηριότητα, επιχειρήσεις λογισμικού, επιχειρήσεις εμπορίας και διάθεσης POS να βρίσκονται σε έντονη αναστάτωση και αδικαιολογήτως σε εμπόλεμη κατάσταση μεταξύ τους, κατηγορώντας όλοι μαζί την Πολιτεία για το πρόβλημα που δημιουργήθηκε.

Θεωρούμε ότι είναι εντελώς άδικο προς τις επιχειρήσεις λογισμικού το γεγονός ότι χάθηκε πάνω από ένα έτος για να ασχοληθεί η ΑΑΔΕ μαζί τους και να προχωρήσει στην έκδοση της εγκυκλίου Α.1155/13-10-23, δημιουργώντας με αυτόν τον τρόπο αθέμιτο ανταγωνισμό εις βάρος των επιχειρήσεων λογισμικού, με έντονες επιπτώσεις σήμερα και επαπειλούμενα πρόστιμα στους πελάτες τους. Απεναντίας οι επιχειρήσεις λογισμικού δεν επιθυμούν να κινηθούν με την ίδια λογική, προτρέποντας, δηλαδή, τις επιχειρήσεις λιανικής να αλλάξουν κατασκευαστή POS, με βάση το στάδιο του εξοπλισμού με τις εφαρμογές τους.

Με απόλυτο αίσθημα ευθύνης δεν πρόκειται ποτέ, κάτω από οποιαδήποτε πίεση, οι επιχειρήσεις Πληροφορικής να δημιουργήσουν στους Πελάτες τους τα προβλήματα που δημιουργήθηκαν πρόσφατα, λόγω της πίεσης για τη διασύνδεση των ταμειακών μηχανών με τα POS. Κι αυτό γιατί, οι λύσεις αυτές δεν αφορούν σε κάποια συστήματα, τα οποία, αν δεν λειτουργήσουν για κάποιες ώρες, δεν θα υπάρχει πρόβλημα στην επιχείρηση. Οι λύσεις αυτές είναι απολύτως κρίσιμες για την πραγματική λειτουργία της επιχείρησης. Οι επιχειρήσεις λιανικής όλης της χώρας θα πρέπει να μπορούν να λειτουργούν και να εισπράττουν απρόσκοπτα, ειδικά όταν έχουμε ήδη εισέλθει στην τουριστική περίοδο.

Παραμένουμε όπως πάντα στη διάθεση σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση.

Με εκτίμηση,

Γιώτα Παπαρίδου
Πρόεδρος Δ.Σ.

close menu