Ψηφιακή Στρατηγική

Αναρτήθηκε ο προσωρινός πίνακας των προτάσεων που επιλέχθηκαν για τη δημιουργία των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας»

Συνεδρίασε σήμερα Πέμπτη 19 Νοεμβρίου 2020, η Επιτροπή Αξιολόγησης και κατάρτισε τον προσωρινό πίνακα των προτάσεων που επιλέχθηκαν, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για την επιλογή των «Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας» (European Digital Innovation Hubs – EDIHs). Αξίζει να σημειωθεί ότι είχε προηγηθεί την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου 2020,  η παροχή εμπειρογνωμοσύνης για την εξειδικευμένη ανάλυση των χαρακτηριστικών των υποβληθεισών, από τις Επιτροπές Εμπειρογνωμόνων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν τον προσωρινό πίνακα μέσω του gov.gr (Επιχειρηματική δραστηριότητα / Ενίσχυση επιχειρήσεων /  Προτάσεις Ευρωπαϊκών Κόμβων Ψηφιακής Καινοτομίας (European Digital Innovation Hubs- EDIHs) – Προσωρινός πίνακας επιλεχθέντων προτάσεων), καθώς επίσης και στους επίσημους διαδικτυακούς τόπους των Γενικών Γραμματειών Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, Έρευνας και Τεχνολογίας, Βιομηχανίας και Εργασίας.

Όλοι οι συμμετέχοντες θα ενημερωθούν ηλεκτρονικά για τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των προτάσεων.

Οι φορείς που υπέβαλαν προτάσεις, δύνανται να υποβάλουν ένσταση εντός αποκλειστικής προθεσμίας δέκα (10) ημερολογιακών ημερών, σύμφωνα με τη διαδικασία που περιγράφεται στην ενότητα 4.3.7 της δημοσιευμένης πρόσκλησης.

Η προθεσμία ξεκινά από την επομένη της δημοσίευσης του προσωρινού καταλόγου στην ιστοσελίδα της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, δηλαδή από την 20ηΝοεμβρίου 2020 και ώρα 08.00 π.μ. έως την 30η Νοεμβρίου 2020 και ώρα 14.00 μ.μ.

Οι ενστάσεις υποβάλλονται άπαξ ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση [email protected] με τίτλο «EDIHs – Υποβολή ένστασης κατά του προσωρινού καταλόγου».

Με τη λήψη του ηλεκτρονικού μηνύματος υποβολής ένστασης, θα ακολουθήσει ηλεκτρονικό μήνυμα επιβεβαίωσης λήψης της ένστασης και γνωστοποίησης του αριθμού πρωτοκόλλου που έλαβε.

Σε κάθε περίπτωση, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επικοινωνούν τηλεφωνικά με τη Διεύθυνση Ψηφιακής Στρατηγικής της Γενικής Γραμματείας Ψηφιακής Διακυβέρνησης και Απλούστευσης Διαδικασιών, στο τηλέφωνο 210-9098723.

Περισσότερες πληροφορίεςαναφορικά με τη διαδικασία των ενστάσεων μπορούν να αναζητηθούν στην από 28/07/2020 δημοσιευθείσα πρόσκληση (σελίδες 18, 19).

close menu