Τηλεπικοινωνίες

Αναβάθμιση του ΥΠΕΡΙΩΝ με νέες δυνατότητες για καταναλωτές και παρόχους

Σε αναβάθμιση του συστήματος αποτίμησης ποιότητας ευρυζωνικών συνδέσεων ΥΠΕΡΙΩΝ προέβη η ΕΕΤΤ, παρέχοντας νέες δυνατότητες στους καταναλωτές που επιθυμούν να μετρήσουν την ταχύτητα και να αξιολογήσουν τα ποιοτικά χαρακτηριστικά της σταθερής ευρυζωνικής τους σύνδεσης.

Η αναβάθμιση του YΠΕΡΙΩΝ περιλαμβάνει την εισαγωγή των Περιφερειών, Περιφερειακών Ενοτήτων, Καλλικρατικών δήμων και ταχυδρομικών κωδικών, στις γεωγραφικές περιοχές που απεικονίζονται στον χάρτη της Ελλάδας με τα στατιστικά αποτελέσματα των μετρήσεων των χρηστών. Επίσης, προβλέπει νέα έκδοση για το εργαλείο NDT (Network Diagnostic Tool) του Μ-lab που χρησιμοποιείται στο YΠΕΡΙΩΝ για τη μέτρηση των επιδόσεων των σταθερών συνδέσεων και τη λήψη στατιστικών στοιχείων.

Με την αναβάθμιση του YΠΕΡΙΩΝ, οι απλοί χρήστες αποκτούν τις ακόλουθες νέες δυνατότητες:

  • Να εισάγουν στο σύστημα την τεχνολογία της σταθερής σύνδεσής τους (π.χ. ΑDLS, VDSL, FTTH κ.λπ.).
  • Να εξάγουν αναλυτικά στατιστικά στοιχεία που προκύπτουν μέσω παραμετροποίησης, είτε σε μορφή excel είτε σε εκτυπώσιμη μορφή (π.χ. pdf) και να μπορούν να τα επεξεργάζονται σε άλλες εφαρμογές.
  • Να διαγράφουν τη σύνδεση ή/και τον λογαριασμό τους, χωρίς να χάνονται από το Σύστημα οι θέσεις της σύνδεσής τους και οι μετρήσεις που έχουν πραγματοποιήσει, οι οποίες διατηρούνται για την παραγωγή στατιστικών στοιχείων.

Οι πάροχοι σταθερής τηλεφωνίας και Internet στην Ελλάδα έχουν πλέον στη διάθεσή τους αυτοματοποιημένη διεπαφή διαχείρισης των παραμέτρων που τους αφορούν και δηλώνονται από τους συνδρομητές τους, όταν οι τελευταίοι εγγράφονται στο σύστημα και διενεργούν μετρήσεις. Η διεπαφή αυτή περιλαμβάνει τις παρακάτω δυνατότητες:

  • εξαγωγή στατιστικών στοιχείων,
  • απόδοση δικαιωμάτων διαχειριστή ανά πάροχο και διαχείριση των προσφερόμενων πακέτων σύνδεσης με δήλωση της τεχνολογίας του κάθε εμπορικού πακέτου.
  • διαχείριση των περιοχών διευθύνσεων IPv4 και IPv6.

Επισκεφθείτε τo YΠΕΡΙΩΝ στο https://www.hyperiontest.gr και στην ιστοσελίδα της ΕΕΤΤ www.eett.gr

close menu