Πληροφορική

Αυξημένες πωλήσεις και επενδύσεις για την Oktabit το 2023

Σημαντική αύξηση στις πωλήσεις κατέγραψε η Oktabit το 2023, σύμφωνα με την ετήσια οικονομική της έκθεση. Οι πωλήσεις της εταιρείας ανήλθαν σε 108,77 εκατομμύρια ευρώ, παρουσιάζοντας αύξηση 7,29% σε σύγκριση με τα 101,39 εκατομμύρια ευρώ του 2022. Παράλληλα, τα κέρδη προ φόρων, χρηματοδοτικών, επενδυτικών αποτελεσμάτων και αποσβέσεων αυξήθηκαν κατά 5,13%, φτάνοντας τα 6,21 εκατομμύρια ευρώ έναντι 5,91 εκατομμυρίων ευρώ το 2022.

Τα κέρδη προ φόρων μειώθηκαν σε 3,66 εκατομμύρια ευρώ από 4,20 εκατομμύρια ευρώ την προηγούμενη χρήση. Τα καθαρά κέρδη μετά από φόρους διαμορφώθηκαν σε 2,84 εκατομμύρια ευρώ, σημειώνοντας πτώση από τα 3,26 εκατομμύρια ευρώ του 2022.

Παρά τις προκλήσεις της αγοράς, η Oktabit πέτυχε να διατηρήσει θετικά αποτελέσματα και να αναδείξει την αναπτυξιακή της δυναμική. Κατά τη διάρκεια του 2023, η εταιρεία διεύρυνε τη συνεργασία της με την ASUS, ενισχύοντας τη διανομή καταναλωτικών και επαγγελματικών σειρών ηλεκτρονικών υπολογιστών. Επίσης, στο πλαίσιο της επιτυχημένης συνεργασίας με τη Huawei, ανέλαβε τη διάθεση των λύσεων Huawei Digital Power.

Στρατηγική κίνηση για την Oktabit ήταν η επένδυση στην ανάπτυξη του Warehouse Management System (WMS). Αυτή η εφαρμογή βελτιώνει τον ψηφιακό μετασχηματισμό της εταιρείας, προσφέροντας ορατότητα σε πραγματικό χρόνο στο απόθεμα της εταιρείας, τόσο στις αποθήκες όσο και κατά τη διαμετακόμιση.

«Το 2023 αποτέλεσε για την Oktabit μια επιτυχημένη χρονιά, καθώς τα θετικά αποτελέσματα του προηγούμενου έτους διατηρήθηκαν και ταυτόχρονα η εταιρία ανέδειξε την αναπτυξιακή της δυναμική στην ελληνική αγορά, η οποία παρουσίασε ανθεκτικότητα παρά το απαιτητικό περιβάλλον», σημειώνει η εταιρεία στην έκθεσή της.

close menu