Προϊόντα-Υπηρεσίες

Αυξάνεται το ποσό επιδότησης για το πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω»

Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα φτάσει τα 5.000 ή 5.500 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα προκαταβολής του 50%.

Η κυβέρνηση πρόκειται να προχωρήσει σε διορθωτική παρέμβαση για την αύξηση του ποσού επιδότησης στο πρόγραμμα «Ανακαινίζω-Ενοικιάζω», ανεβάζοντας το ανώτατο ποσό από 4.000 ευρώ σε 5.000 ή 5.500 ευρώ. Το πρόγραμμα στοχεύει στην ανακαίνιση και διάθεση 12.500 κενών κατοικιών.

Όπως αναφέρουν κύκλοι της αγοράς, η υπουργός Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας, Σοφία Ζαχαράκη, θα εισάγει νομοθετική παρέμβαση μετά τις εκλογές για να αυξηθεί ο αριθμός των συμμετεχόντων, καθώς μέχρι σήμερα έχουν υποβληθεί μόνο 1.372 αιτήσεις μέσα σε δύο μήνες.

Η αύξηση της επιδότησης θα αφορά αναδρομικά όλες τις αιτήσεις που έχουν ήδη υποβληθεί από την έναρξη λειτουργίας της σχετικής πλατφόρμας τον Απρίλιο. Το ανώτερο ποσό της επιδότησης θα φτάσει τα 5.000 ή 5.500 ευρώ, ενώ οι ιδιοκτήτες θα έχουν τη δυνατότητα προκαταβολής του 50%. Οι επιδοτούμενες δαπάνες θα αφορούν λειτουργικές επισκευές και εργασίες ανακαίνισης. Μετά την ολοκλήρωση της ανακαίνισης, το ακίνητο πρέπει υποχρεωτικά να εκμισθωθεί για τουλάχιστον τρία χρόνια. Ο συνολικός προϋπολογισμός του προγράμματος ανέρχεται σε 50 εκατομμύρια ευρώ.

Η Δημόσια Υπηρεσία Απασχόλησης (Δ.ΥΠ.Α.) είναι αρμόδια για την υλοποίηση, διαχείριση και παρακολούθηση του προγράμματος. Μετά την υποβολή της αίτησης, η Δ.ΥΠ.Α. θα πραγματοποιεί τις απαραίτητες διασταυρώσεις σχετικά με το ακίνητο και τα περιουσιακά στοιχεία του αιτούντος και θα εκδίδει αυτομάτως είτε εγκριτική, είτε απορριπτική απόφαση με σχετική αιτιολογία.

Η Δ.ΥΠ.Α. θα διενεργεί δειγματοληπτικούς ελέγχους τόσο προληπτικά όσο και κατασταλτικά για να διασφαλίσει την τήρηση των όρων του προγράμματος. Για το κριτήριο της διάρκειας της εκμίσθωσης του ακινήτου, η Δ.ΥΠ.Α. θα πραγματοποιεί ελέγχους σε τακτά χρονικά διαστήματα. Εάν η εκμίσθωση διακοπεί, ο δικαιούχος έχει τη δυνατότητα να υπογράψει νέα σύμβαση εντός τριών μηνών για το εναπομείναν χρονικό διάστημα, με δικαίωμα αυτό να γίνει έως δύο φορές.

close menu