Ψηφιακός Μετασχηματισμός

Αυξάνεται και πάλι ο αριθμός των ωφελούμενων στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή»

Εντάσσονται άλλα 105.000 νοικοκυριά - Βήμα βήμα η επιδότηση για ψυγείο και κλιματιστικό

Το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας ανακοίνωσε την ένταξη επιπλέον 105.000 νοικοκυριών στο πρόγραμμα «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», από την υπάρχουσα λίστα επιλαχόντων. Μετά και τη σημερινή ένταξη νέων νοικοκυριών, δίνεται η δυνατότητα συνολικά σε 541.000 δικαιούχους να αντικαταστήσουν τις παλιές ενεργοβόρες ηλεκτρικές συσκευές τους, με νέες, ενεργειακά αποδοτικότερες, αριθμός που αντιπροσωπεύει πάνω από το 61,5% όσων έχουν κάνει αίτηση στο πρόγραμμα μέχρι σήμερα.

Σημειώνεται ότι ο αρχικός προϋπολογισμός του προγράμματος «Ανακυκλώνω – Αλλάζω Συσκευή», έχει σχεδόν διπλασιαστεί, με τους συνολικούς πόρους να αγγίζουν τα 287 εκατ. ευρώ.

Οι νέοι ωφελούμενοι ειδοποιούνται με προσωπικό μήνυμα στα κινητά τους τηλέφωνα.

Ο Υπουργός Περιβάλλοντος κι Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, έκανε την ακόλουθη δήλωση: «Αυξάνουμε για ακόμα μια φορά τον αριθμό των ωφελουμένων στο πρόγραμμα “Ανακυκλώνω- Αλλάζω Συσκευή”, πιστοί στη δέσμευσή μας για σταδιακή ένταξη του συνόλου των επιλαχόντων. Με αυτό τον τρόπο, ανταποκρινόμαστε στο τεράστιο ενδιαφέρον των πολιτών για τον ενεργειακό εκσυγχρονισμό των νοικοκυριών και την εξοικονόμηση ενέργειας. Μαζί με τους πολίτες, που αποτελούν τη μεγάλη μας δύναμη, δημιουργούμε ένα καλύτερο μέλλον για τη Ελλάδα».

Οι συσκευές που αλλάζουν
Το Πρόγραμμα «ΑΝΑΚΥΚΛΩΝΩ-ΑΛΛΑΖΩ ΣΥΣΚΕΥΗ» επιχορηγεί νοικοκυριά για την αντικατάσταση παλαιών ηλεκτρικών συσκευών με νέες, φιλικές προς το περιβάλλον και ενεργειακά πιο αποδοτικές.

Στο Πρόγραμμα συμμετέχουν μόνο οι ακόλουθες κατηγορίες συσκευών

Κλιματιστικά
Ψυγεία
Καταψύκτες
Η επιχορήγηση παρέχεται μέσω επιταγών (vouchers) του Προγράμματος, οι οποίες μπορούν να χρησιμοποιηθούν κατά την αγορά νέας συσκευής σε καταστήματα λιανικής πώλησης ηλεκτρικών συσκευών και να καλύψουν ένα μέρος της συνολικής δαπάνης. Για κάθε αγορά νέας συσκευής με επιδότηση, δημιουργείται παράλληλα η υποχρέωση παράδοσης μίας παλιάς προς ανακύκλωση που ανήκει στην ίδια κατηγορία.

Η διαδικασία βήμα βήμα

Οι ωφελούμενοι των οποίων οι αιτήσεις εγκρίθηκαν, προχωρούν στην έκδοση των επιταγών (vouchers) που τους αναλογούν, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος. Κάθε επιταγή

έχει ψηφιακή μορφή,
αφορά την αντικατάσταση μίας και μόνο συσκευής συγκεκριμένης κατηγορίας (αγορά νέας – ανακύκλωση
παλιάς),
συνδέεται με συγκεκριμένο ωφελούμενο και δε μεταβιβάζεται,
αφορά συγκεκριμένο ποσό (μέγιστη ονομαστική αξία και % επιχορήγησης).
Όλες οι επιταγές, αν είναι άνω της μίας, εκδίδονται ταυτόχρονα. Οι επιταγές (vouchers) θα εμφανιστούν στο λογαριασμό του ωφελούμενου στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος. Επίσης, θα αποσταλούν μέσω SMS, στο επιβεβαιωμένο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει.

Τα στοιχεία που φέρει κάθε ψηφιακή επιταγή περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

Το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID).
Το όνομα και ΑΦΜ του ωφελούμενου της επιταγής, καθώς και το επιβεβαιωμένο κινητό στο οποίο
αποστέλλονται τα μηνύματα και οι κωδικοί μίας χρήσης.
Την κατηγορία της συσκευής που αφορά η συγκεκριμένη επιταγή.
Το ποσοστό ενίσχυσης και τη μέγιστη ονομαστική της αξία. Τον αριθμό παροχής και τη διεύθυνση κατοικίας που έχει δηλωθεί στην αντίστοιχη αίτηση.

Επιλογή προϊόντων προς αγορά
Οι ωφελούμενοι μπορούν να προμηθεύονται τα προϊόντα της επιλογής τους από έμπορο λιανικής της επιλογής τους που συμμετέχει στο Πρόγραμμα. Η αγορά μπορεί να πραγματοποιηθεί τόσο μέσω φυσικών καταστημάτων, όσο και μέσω απομακρυσμένων πωλήσεων (ηλεκτρονικών καταστημάτων και τηλεφωνικών πωλήσεων). Η λίστα των εγκεκριμένων εμπόρων λιανικής έχει αναρτηθεί στο δικτυακό τόπο του Προγράμματος. Επίσης, ενημέρωση μπορεί να παρέχεται και μέσω των καναλιών προώθησης και διαφήμισης των ίδιων των προμηθευτών.

Ο έμπορος λιανικής από τον οποίο θα προμηθευθούν οι ωφελούμενοι μία νέα επιδοτούμενη συσκευή, είναι και αυτός στον οποίον θα πρέπει να παραδώσουν την προς ανακύκλωση παλαιά συσκευή τους που αντικαθιστούν. Δεν είναι δυνατό να γίνει προμήθεια νέας συσκευής από ένα εγκεκριμένο έμπορο, αλλά παράδοση της αντίστοιχης παλαιάς σε άλλον (περιορισμός ενός προμηθευτή για αγορά νέας και παράδοση παλιάς συσκευής). Στην περίπτωση που ο ωφελούμενος έχει στην κατοχή του πολλαπλές επιταγές, μπορεί να κάνει τις αγορές του (για κάθε διαφορετική συσκευή/επιταγή) από τον ίδιο ή από διαφορετικούς εμπόρους λιανικής. Για κάθε μεμονωμένη συσκευή πάντως ισχύει ο προηγούμενος περιορισμός.

Αφού επιλέξει προμηθευτή, ο ωφελούμενος μεταβιβάζει σε αυτόν την επιταγή που θα αξιοποιηθεί για την επιδότηση αγοράς της νέας συσκευής και παράλληλα θα συνδεθεί με την απόσυρση προς ανακύκλωση μίας παλαιάς συσκευής της ίδιας κατηγορίας. Ο δε προμηθευτής προχωρά στη διαδικασία προσωρινής δέσμευσης της επιταγής αυτής προς όφελός του στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, καταχωρώντας:

Το ΑΦΜ του ωφελούμενου,
Τον κωδικό της επιταγής που θα δεσμεύσει,
Κωδικό μίας χρήσης που αποστέλλεται στο πιστοποιημένο κινητό του ωφελούμενου και διασφαλίζει ότι ο τελευταίος δίνει τη συναίνεσή του για τη δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή.
Εφόσον η παραπάνω διαδικασία ολοκληρωθεί επιτυχώς, πραγματοποιείται η δέσμευση της επιταγής προς όφελος του συγκεκριμένου προμηθευτή. Ο προμηθευτής θα κρατήσει την επιταγή και θα την εξαργυρώσει σε δεύτερο βήμα (αμέσως μετά τη δέσμευση ή σε μεταγενέστερο χρόνο) για να εξοφληθεί μερικώς το παραστατικό πώλησης, στο οποίο περιλαμβάνεται η επιδοτούμενη συσκευή. Στην περίπτωση επιτυχούς δέσμευσης ο ωφελούμενος λαμβάνει επίσης μήνυμα SMS στο κινητό του.

Η δεσμευμένη επιταγή παραμένει σε αυτή την κατάσταση για χρονικό διάστημα 30 ημερών, εντός του οποίου αναμένεται να ολοκληρωθεί η διαδικασία πώλησης καθώς και η παράδοση της παλαιάς συσκευής στον προμηθευτή. Η δέσμευση διασφαλίζει ότι στο διάστημα αυτό ο ωφελούμενος δεν μπορεί να αξιοποιήσει την ίδια επιταγή για να προβεί σε αγορά από άλλον προμηθευτή.

Μετά τη δέσμευση της επιταγής, ωφελούμενος και προμηθευτής μπορούν να προχωρήσουν τόσο τη διαδικασία αγοραπωλησίας της νέας συσκευής, όσο και στην παράδοση της παλαιάς συσκευής προς ανακύκλωση. Αγορά και παράδοση προς ανακύκλωση μπορεί να πραγματοποιηθούν με οποιαδήποτε σειρά, αρκεί στο τέλος να έχουν ολοκληρωθεί και οι δύο αυτές ενέργειες για να κριθεί η συνολική διαδικασία επιτυχής.

Εφόσον καμία από τις παραπάνω διαδικασίες (πώληση / παράδοση) δεν ενεργοποιηθούν εντός του μέγιστου χρονικού διαστήματος δέσμευσης, η επιταγή αποδεσμεύεται αυτόματα και είναι πάλι διαθέσιμη στον ωφελούμενο.

Η επιταγή δύναται να αποδεσμευθεί επίσης σε περίπτωση ακύρωσης μίας παραγγελίας πριν την ολοκλήρωσή της πώλησης και εφόσον δεν έχει πραγματοποιηθεί ήδη η παράδοση της παλαιάς συσκευής στον προμηθευτή. Στην περίπτωση αυτή και εφόσον δεν έχει παρέλθει το μέγιστο χρονικό διάστημα δέσμευσης, η αποδέσμευση θα πρέπει να δηλωθεί από τον ίδιο τον έμπορο λιανικής στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, ώστε η επιταγή να περιέλθει και πάλι στη δικαιοδοσία του ωφελούμενου.

Ανακύκλωση παλαιάς συσκευής
Βήμα 1: Παράδοση συσκευής από τον ωφελούμενο στον Έμπορο
Κάθε ωφελούμενος που αγοράζει νέα συσκευή με επιδότηση, υποχρεούται να παραδώσει μίας αντίστοιχης κατηγορίας παλαιά συσκευή στον προμηθευτή προς ανακύκλωση. Η παράδοση γίνεται πάντοτε στον έμπορο λιανικής από τον οποίο θα γίνει ή έχει ήδη πραγματοποιηθεί η αγορά της νέας επιδοτούμενης συσκευής.

Ο ωφελούμενος παραδίδει την παλαιά συσκευή προς ανακύκλωση

σε συνεργείο ή σε συνεργάτη του εμπόρου λιανικής, που την παραλαμβάνει από την οικία του. Η παραλαβή μπορεί να γίνει κατά τη στιγμή της παράδοσης της νέας συσκευής ή σε χωριστή επίσκεψη,
εναλλακτικά, κατευθείαν σε εγκατάσταση (κατάστημα, αποθήκη) του εμπόρου λιανικής, όταν η μεταφορά προς το χώρο αυτό γίνεται με ευθύνη του ωφελούμενου.
Η επιλογή της χρονικής στιγμής και του σημείου παράδοσης-παραλαβής της προς ανακύκλωση συσκευής εξαρτάται από τη συμφωνία που θα κάνουν τα δύο μέρη και δεν αφορά το Πρόγραμμα. Τα κόστη μεταφοράς, τοποθέτησης, συλλογής κλπ. δεν είναι επιλέξιμα προς επιχορήγηση.

Σε κάθε περίπτωση πάντως, κατά την παράδοση της παλαιάς συσκευής και με ευθύνη του εμπόρου (ή του συνεργείου που εκτελεί τις εργασίες για λογαριασμό του):

Γίνεται φυσική σήμανση της προς ανακύκλωση συσκευής, με επικόλληση σε εμφανή σημεία αυτής ετικέτας ικανού μεγέθους που φέρει μοναδικό κωδικό (QR code). O μοναδικός κωδικός θα ταυτοποιεί τη συσκευή στα επόμενα στάδια της διαδικασίας, λειτουργώντας ως ιδιότυπος σειριακός αριθμός. Ειδικά στην περίπτωση των κλιματιστικών, σημαίνονται με διαφορετικό κωδικό τόσο η εσωτερική, όσο και η εξωτερική μονάδα.
Γίνεται σύνδεση, με χρήση της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος, του μοναδικού «σειριακού» αριθμού της συσκευής με συγκεκριμένη επιταγή (voucher) επιχορήγησης του ωφελούμενου που παραδίδει τη συγκεκριμένη συσκευή. Η συσκευή που φέρει το QR-code θα πρέπει να ανήκει στην ίδια κατηγορία με αυτή της επιταγής.
Καταγράφεται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος τo ορόσημο παράδοσης-παραλαβής της συγκεκριμένης συσκευής από τον ωφελούμενο στον έμπορο. Με την κίνηση αυτή ολοκληρώνεται το σκέλος της διαδικασίας που αφορά στον ωφελούμενο και θεωρείται ότι ο τελευταίος έχει καλύψει την υποχρέωση παράδοσης της παλιάς συσκευής, ενώ η ευθύνη των επόμενων βημάτων μεταβιβάζεται στον έμπορο λιανικής.
Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παραλαβής της κάθε συσκευής, εκδίδει τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο και την εσωτερική του διαδικασία έγγραφα, όπως δελτίο ποσοτικής παραλαβής. Τα στοιχεία ταυτοποίησης των παραπάνω εγγράφων συνδέονται με την προς ανακύκλωση συσκευή και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Στην περίπτωση που η συσκευή ανήκει στην κατηγορία 1 (Κλιματιστικά) στην παραπάνω διαδικασία -και πριν το ορόσημο παράδοσης στον έμπορο- παρεμβάλλεται υποχρεωτικά πιστοποιημένος τεχνικός εγκατάστασης συσκευών κλιματισμού. Συγκεκριμένα:

Ο έμπορος αναθέτει σε τεχνικό της επιλογής του την απεγκατάσταση της προς ανακύκλωση συσκευής. Εναλλακτικά, ο ωφελούμενος δύναται να απευθυνθεί σε ανεξάρτητο τεχνικό της δικής του επιλογής. Σε κάθε περίπτωση, θα πρέπει να καλυφθούν τα επόμενα βήματα για να ολοκληρωθεί επιτυχώς το σκέλος της παράδοσης της προς ανακύκλωσης συσκευής στον έμπορο λιανικής.
Ο εγκαταστάτης βεβαιώνει την καταλληλότητα της συσκευής κλιματισμού προς ανακύκλωση και συγκεκριμένα ότι:
– είναι άρτια όπως προκύπτει από ένα γενικό οπτικό έλεγχο,

– ήταν τοποθετημένη πριν την απεγκατάστασή της στην κατοικία η οποία δηλώνεται στην Αίτηση Χρηματοδότησης,

– έχει τύπο (ψυκτικά υγρά) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα,

– η απεγκατάστασή της έγινε σύμφωνα με τις ισχύουσες κανονιστικές διατάξεις.

Εγκαταστάτες μπορεί να είναι πιστοποιημένα φυσικά πρόσωπα (επιτηδευματίες ή προσωπικό επιχειρήσεων) που παρέχουν τις υπηρεσίες τους για την εγκατάσταση και παροπλισμό σταθερού εξοπλισμού ψύξης, σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 517/2014 και κατ’ εφαρμογή των εκτελεστικών κανονισμών (ΕΕ) 2015/2065, (ΕΕ) 2015/2066 και (ΕΕ) 2015/2067 της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.
Οι εγκαταστάτες εγγράφονται στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος και ελέγχονται για την κάλυψη των προϋποθέσεων συμμετοχής τους στο Πρόγραμμα. Ειδικότερες πληροφορίες παρέχονται στο Παράρτημα ΙΙΙ του παρόντος Οδηγού.
Ο εγκαταστάτης παρέχει τη βεβαίωσή του επί συγκεκριμένης κάθε φορά συσκευής. Για το λόγο αυτό η βεβαίωση στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος συνδέεται με συγκεκριμένο «σειριακό αριθμό» παλαιάς (προς ανακύκλωση) συσκευής και συγκεκριμένη επιταγή.
Στην περίπτωση που η συσκευή ανήκει στην κατηγορία 2 (Ψυγεία) ή 3 (Καταψύκτες) δεν απαιτείται η μεσολάβηση εξειδικευμένου τεχνικού. Στην περίπτωση αυτή ο έμπορος είναι υπεύθυνος να διασφαλίσει ότι

Η συσκευή προς απόσυρση είναι άρτια,
Έχει τύπο (ενεργειακή σήμανση) που είναι επιλέξιμος προς ανακύκλωση σύμφωνα με τα προβλεπόμενα.
Με την παραλαβή μίας συσκευής των συγκεκριμένων κατηγοριών από τον έμπορο, τεκμαίρεται ότι ο τελευταίος έχει προβεί στον απαραίτητο έλεγχο και έχει επιβεβαιώσει τις παραπάνω προϋποθέσεις (δεν απαιτείται χωριστή βεβαίωση).

Βήμα 2: Παράδοση συσκευής από το τον Έμπορο Λιανικής σε Φορέα Ανακύκλωσης
Με την παράδοση της παλαιάς συσκευής από τον ωφελούμενο στον έμπορο λιανικής, ο τελευταίος φέρει την αποκλειστική ευθύνη περαιτέρω χειρισμού και προώθησής της προς ανακύκλωση. Για το σκοπό αυτό:

Συλλέγει και καταγράφει τις συσκευές προς ανακύκλωση που αφορούν στο παρόν Πρόγραμμα, τηρώντας πάντα πλήρες «μονοπάτι» ιχνηλασιμότητας για την κάθε συσκευή με τη βοήθεια της ψηφιακής πλατφόρμας του Προγράμματος (παλιά συσκευήκωδικός σήμανσης της μορφής «QR code»κωδικός σχετικής επιταγήςωφελούμενος ενίσχυσης). Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε συσκευής (QR-code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτή.
Παραδίδει τις παλαιές συσκευές στο Φορέα Ανακύκλωσης με τον οποίο συνεργάζεται. Η παράδοση γίνεται σε σημεία που έχουν προηγουμένως συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης.
Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος τo ορόσημο παράδοσης-παραλαβής των συγκεκριμένων συσκευών από τον έμπορο λιανικής στο Φορέα Ανακύκλωσης. Συγκεκριμένα, για κάθε διακριτή παράδοση δημιουργείται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας μία εντολή διακίνησης με μοναδικό κωδικό, η οποία περιλαμβάνει το σύνολο των συσκευών (των κωδικών τους) που παραδίδονται στο Φορέα Ανακύκλωσης.
Ο έμπορος λιανικής, στο πλαίσιο παράδοσης των συσκευών στο Φορέα Ανακύκλωσης, εκδίδει πάντα και τα κατά περίπτωση απαιτούμενα από το νόμο συνοδευτικά έγγραφα διακίνησης (όπως ενδεικτικά δελτίο αποστολής). Τα βασικά στοιχεία ταυτοποίησης των συνοδευτικών εγγράφων συνδέονται με την εντολή διακίνησης και εμμέσως, με τις προς ανακύκλωση συσκευές και τηρούνται στην ψηφιακή πλατφόρμα του προγράμματος, ενώ τα ίδια τα έγγραφα τηρούνται με ευθύνη του εμπόρου και τίθενται στη διάθεση των αρχών σε περίπτωση μεταγενέστερων ελέγχων.

Με την παράδοση μίας συσκευής στο Φορέα Ανακύκλωσης, και εφόσον αυτή (α) φέρει μοναδικό κωδικό (QR- code), (β) έχει συνδεθεί με επιταγή/ωφελούμενο και (γ) έχει καταγραφεί επιτυχώς στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος, και (δ) έχει επαληθευτεί η παραλαβή της σε χώρο που έχει συμφωνηθεί με το Φορέα Ανακύκλωσης από τον Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής όπως περιγράφεται στο παρακάτω βήμα

θεωρείται ότι έχει καλυφθεί η υποχρέωση του εμπόρου όσον αφορά την προώθηση της συσκευής προς ανακύκλωση,
η συγκεκριμένη επιταγή που συνδέεται με αυτή τη συσκευή δύναται να επιχορηγηθεί (αποδέσμευση πληρωμής της), εφόσον ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος, της αγοράς νέας συσκευής.
Βήμα 3: Εσωτερική διαχείριση από Φορέα Ανακύκλωσης – ποσοτική επαλήθευση
Ο εκάστοτε Φορέας Ανακύκλωσης διαχειρίζεται εσωτερικά τα περαιτέρω βήματα της διαδικασίας ανακύκλωσης, σύμφωνα με το εγκεκριμένο σύστημα διαχείρισης αποβλήτων που εφαρμόζει για τις συγκεκριμένες κατηγορίες συσκευών.

Σε κάθε περίπτωση όμως, οι Φορείς Ανακύκλωσης που παραλαμβάνουν παλαιές συσκευές στο πλαίσιο του παρόντος προγράμματος, αναλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον τις ακόλουθες επιπλέον υποχρεώσεις:

συγκεντρώνουν τις συσκευές που σχετίζονται με το Πρόγραμμα μόνο σε σημεία συλλογής που έχουν συμφωνηθεί από κοινού με το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής και είναι γνωστά και προσβάσιμα από τον τελευταίο,
καταγράφουν μέσω οπτικού και ποσοτικού ελέγχου, το είδος και τον αριθμό των παραληφθεισών συσκευών κατά την παραλαβή τους από τους εμπόρους λιανικής (απαιτείται τεμαχιακή παραλαβή και όχι απλός έλεγχος βάρους).
Φυλάσσουν προσωρινά τις συσκευές με δική τους ευθύνη, χωριστά από άλλες συσκευές / υλικό που τυχόν διαχειρίζονται και δεν τις προωθούν προς περαιτέρω επεξεργασία, μέχρι την επαλήθευση του επόμενου σημείου.

Γνωστοποιούν στο Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής άμεσα τις ημερομηνίες παραλαβής, προκειμένου ο τελευταίος να διενεργήσει τις απαραίτητες επιτόπιες επαληθεύσεις, και διαθέτουν τον απαραίτητο χώρο για την πραγματοποίησή τους.
Συνεργάζονται σε όλη τη διάρκεια του Προγράμματος με το Φορέα Πιστοποίησης και Πληρωμής για τη διενέργεια περαιτέρω δειγματοληπτικών ελέγχων και παρέχουν όλα τα στοιχεία που τηρούν σε σχέση με τις συγκεκριμένες συσκευές.
Από την πλευρά του, ο Φορέας Πιστοποίησης και Πληρωμής

Προβαίνει σε επιτόπια επαλήθευση των παραλαβών στο χώρο του Φορέα Ανακύκλωσης.
Καταγράφει στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος τους κωδικούς των συσκευών που έχουν καταμετρηθεί. Για το σκοπό αυτό μπορεί να αξιοποιήσει τη μοναδική κωδικοποίηση κάθε συσκευής (QR-code) που φέρει η ετικέτα, η οποία έχει ήδη επικολληθεί σε αυτή,
Προχωρά, όπου εντοπίσει αποκλίσεις, σε περαιτέρω ελέγχους εξετάζοντας τα συνοδευτικά έγγραφα και τα στοιχεία που τηρούν, τόσο ο Φορέας Ανακύκλωσης όσο και ο αντίστοιχος έμπορος λιανικής.
Αν εντοπίσει διαφορές, που έχουν καταγραφεί ήδη στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης (τη στιγμή της παραλαβής απευθείας από τον έμπορο), διερευνά το εύρημα και καταλογίζει την ευθύνη στον έμπορο λιανικής που παρέδωσε τις συσκευές. Αν οι διαφορές δεν είχαν καταγραφεί στην ποσοτική παραλαβή του Φορέα Ανακύκλωσης, αλλά αντίθετα, ο τελευταίος είχε αποδεχθεί το σύνολο των συσκευών που καταγράφονται στην εντολή διακίνησης, η ευθύνη βαρύνει το Φορέα Ανακύκλωσης και καλείται να προβεί στις αναγκαίες διορθωτικές ενέργειες. Σε κάθε περίπτωση η αναλογούσα επιχορήγηση μίας επιταγής δεν αποδεσμεύεται χωρίς να γίνει και η επαλήθευση μίας αντίστοιχης συσκευής που οδεύει προς ανακύκλωση.
Αγορά νέας επιδοτούμενης συσκευής
Βήμα 1: δοκιμαστική εξαργύρωση (προαιρετική)
Μετά τη δέσμευση μίας επιταγής και πριν την εξαργύρωσή της, ο έμπορος ανά πάσα στιγμή μπορεί να καταχωρήσει δοκιμαστικά στοιχεία προ-τιμολόγησης στην Ψηφιακή Πλατφόρμα του Προγράμματος για να διαπιστώσει

Εάν η επιταγή παραμένει δεσμευμένη και μπορεί να αξιοποιηθεί σε αγορά προϊόντος,
Εάν δύναται να συνδυαστεί με συγκεκριμένο προϊόν του εμπόρου (εάν έχουν καταχωρηθεί κωδικοί εγκεκριμένου προϊόντος της σωστής κατηγορίας, οι οποίοι θα αναγνωριστούν και θα γίνουν αποδεκτοί κατά την εξαργύρωση),
Το τελικό ποσό επιδότησης (την πραγματική αξία εξαργύρωσης της επιταγής, λαμβάνοντας υπόψη το συγκεκριμένο προϊόν και την τιμή του).
Η δοκιμή αυτή δεν παράγει κανένα αποτέλεσμα (η εξαργύρωση θεωρείται ως μη γενόμενη), μπορεί όμως να παράσχει χρήσιμες πληροφορίες στον έμπορο λιανικής και να χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό κατά το στάδιο της παραγγελίας ή πριν την τιμολόγηση.

Βήμα 2: αίτημα εξαργύρωσης επιταγών
Ο έμπορος λιανικής κατά την πώληση και έκδοση του προβλεπόμενου παραστατικού λιανικής, θα πρέπει να προχωρήσει σε αίτημα εξαργύρωσης της επιταγής, η οποία θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησης της νέας επιδοτούμενης συσκευής. Κατά τη διαδικασία εξαργύρωσης, η οποία πραγματοποιείται με αυτοματοποιημένο τρόπο στην ψηφιακή πλατφόρμα του Προγράμματος από τον ίδιο τον έμπορο, γίνονται οι εξής ενέργειες:

Δηλώνονται τα σχετικά με την πώληση στοιχεία,
Διενεργείται ένα σύνολο αυτόματων ελέγχων που επιβεβαιώνουν την επιλεξιμότητα της συναλλαγής,
Η επιταγή συνδέεται πλέον με συγκεκριμένο μοντέλο συσκευής και υπολογίζεται η τελική επιδότηση που θα καλύψει μέρος της τιμής πώλησής του,
Επιβεβαιώνεται η επιτυχής ολοκλήρωση ή η απόρριψη της εξαργύρωσης.
Κάθε αίτημα εξαργύρωσης αντιστοιχεί σε ένα παραστατικό πώλησης. Το παραστατικό μπορεί να περιλαμβάνει τόσο επιλέξιμα προς επιδότηση προϊόντα (συσκευές), όσο και μη επιλέξιμα προϊόντα και υπηρεσίες. Τα στοιχεία που τηρούνται ηλεκτρονικά σε κάθε εξαργύρωση με ευθύνη του εμπόρου λιανικής, περιλαμβάνουν κατ’ ελάχιστον:

Το μοναδικό κωδικό της επιταγής (Voucher ID).
Το εγκεκριμένο προϊόν (που περιλαμβάνεται στο μητρώο εγκεκριμένου εξοπλισμού), η αγορά του οποίου επιδοτείται με τη συγκεκριμένη επιταγή.
Την τελική τιμή πώλησης του συγκεκριμένου προϊόντος (καθαρή αξία και ΦΠΑ).
Τη συνολική αξία του παραστατικού πώλησης και την εξόφληση του υπόλοιπου ποσού της τιμής πώλησης της συσκευής (πλην επιδότησης) από τον ωφελούμενο.
Την ταυτοποίηση του παραστατικού πώλησης (ημερομηνία έκδοσης, σειρά/αριθμός κλπ.)
Την αντίστοιχη ταυτοποίηση του παραστατικού διακίνησης αν αυτό διαφέρει από το παραστατικό πώλησης.
Είναι δυνατή η ταυτόχρονη εξαργύρωση περισσότερων της μιας επιταγής σε ένα αίτημα και ένα παραστατικό πώλησης, εφόσον πληρούνται οι ακόλουθες συνθήκες:

Μία εξαργύρωση αντιστοιχεί πάντα σε ένα παραστατικό πώλησης το οποίο αφορά τον ίδιο προμηθευτή και τον ίδιο ωφελούμενο, και περιλαμβάνει επιλέξιμα προϊόντα και επιταγές σε αναλογία 1-1.
Στην περίπτωση παραστατικού/εξαργύρωσης με πολλαπλά επιλέξιμα προϊόντα και επιταγές, θα γίνεται αντιστοίχιση επιταγής και προϊόντος με βάση καταρχάς την κατηγορία: η κατηγορία της επιταγής θα πρέπει να αντιστοιχεί στην κατηγορία του προϊόντος, σε περίπτωση περισσότερων προϊόντων της ίδιας κατηγορίας η αντιστοίχιση θα γίνεται ξεκινώντας από το προϊόν και την επιταγή με τη μεγαλύτερη αξία.
Μετά την επιτυχή εξαργύρωση της επιταγής, το σκέλος της πώλησης νέας επιδοτούμενης συσκευής θεωρείται ολοκληρωμένο. Εφόσον έχει ολοκληρωθεί επιτυχώς και το έτερο σκέλος της παράδοσης της παλιάς συσκευής στο Φορέα Ανακύκλωσης, δημιουργείται καταρχήν μία απαίτηση του εμπόρου – παραλήπτη της επιταγής για ισόποση πληρωμή του από το Πρόγραμμα.

close menu