Τεχνολογίες

Accenture: Οι περισσότερες εταιρείες αδυνατούν να αποκομίσουν την πλήρη επιχειρηματική αξία και οφέλη από το Cloud

Σύμφωνα με νέα μελέτη της Accenture, πολλές επιχειρήσεις, παρά τις εστιασμένες προσπάθειες που καταβάλουν διαχρονικά, αδυνατούν ακόμα να αποκομίσουν τα οφέλη και την πλήρη αξία των επενδύσεών τους στο cloud.

Για την διεξαγωγή της νέας μελέτης «Sky High Hopes: Navigating the Barriers to Maximizing Cloud Value» η Accenture απευθύνθηκε σε 750 ανώτατα Business & IT στελέχη μεγάλων επιχειρήσεων σε 11 κλάδους και 17 χώρες.

Στη μελέτη διαπιστώθηκε ότι μόλις το 37% των εταιρειών δηλώνει ότι επιτυγχάνει την πλήρη αξία που αναμένεται από τις επενδύσεις στο cloud – μια αύξηση μόλις 2% από την αρχική μελέτη της Accenture το 2018.

Παρόλο που η επίτευξη αξίας δεν ήταν ποτέ πιο σημαντική και επίκαιρη, μόνο το 45% των business και ΙΤ στελεχών δηλώνει «πολύ ικανοποιημένο» με τα αποτελέσματα στο cloud, δηλαδή μόνο 1% παραπάνω από την αρχική μελέτη του 2018. Επιπλέον, μόλις το 29% των στελεχών δηλώνει απόλυτα σίγουρο ότι οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνουν οι επιχειρήσεις τους για τη μετάβαση στο υπολογιστικό νέφος θα επιφέρουν την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο.

Η μελέτη της Accenture επισημαίνει επίσης ότι τα αποτελέσματα είναι σημαντικά καλύτερα, όταν οι επιχειρήσεις έχουν εισέλθει πιο έντονα και δυναμικά στο cloud. Το 46% των εταιρειών με ισχυρή υιοθέτηση και αξιοποίηση του cloud (high adopters) αναφέρει ότι αποκομίζει πλήρως τα αναμενόμενα οφέλη, σε σύγκριση με το 36% των εταιρειών με “μετριοπαθή” υιοθέτηση και το 28% των εταιρειών με περιορισμένη υιοθέτηση.

Οι επιχειρήσεις αναγνωρίζουν ότι χρειάζονται τις τεχνολογίες cloud για ταχύτητα και ευελιξία με στόχο να μετριάσουν τις μεγάλες προκλήσεις που αντιμετωπίζουν και να επιφέρουν διαρθρωτικές αλλαγές, δημιουργώντας με τον τρόπο αυτό νέες ευκαιρίες και αξία. Σύμφωνα με τη μελέτη, το 80% των business στελεχών αντιμετωπίζει πλέον το υπολογιστικό νέφος ως μέσο άμβλυνσης της αβεβαιότητας των επιχειρήσεων και μείωσης του ρίσκου. Επιπλέον, το 87% θεωρεί το cloud ως σημαντικό στοιχείο της στρατηγικής τους για την επίτευξη των στόχων βιωσιμότητας.

«Ο μετασχηματισμός που βασίζεται στο cloud προσφέρει στις εταιρείες την ευκαιρία να επανεφεύρουν τον τρόπο λειτουργίας τους, να απελευθερώσουν την τεχνογνωσία και την δημιουργικότητα των ανθρώπων τους, να ενισχύσουν τις προσπάθειές τους για βιωσιμότητα και να παράγουν αξία για όλα τα κοινά στόχους», δήλωσε ο Κωνσταντίνος Καμποσιώρας, επικεφαλής Τεχνολογίας της Accenture στην Ελλάδα. «Αλλά η πραγματικότητα είναι ότι δεν καταφέρνουν όλες οι εταιρείες να ξεκλειδώσουν πλήρως τις δυνατότητες και τη δυναμική του cloud. Πιο συγκεκριμένα, η νέα μελέτη δείχνει μια αξιοσημείωτα μικρή βελτίωση την τελευταία διετία στις αποδόσεις των πρωτοβουλιών cloud, γεγονός που υποδηλώνει ότι απαιτείται μια περισσότερο προσεκτική και ολιστική προσέγγιση. Ο ανταγωνισμός στην εποχή του COVID-19 και μετά, απαιτεί από τις εταιρείες να εφαρμόσουν μια στρατηγική cloud-first, στην οποία κάθε ‘κύτταρο’ της επιχείρησης αξιοποιεί άμεσα τη δύναμη του cloud».

Η μελέτη εξετάζει επίσης τους λόγους που εμποδίζουν τις επιχειρήσεις να προχωρήσουν τα σχέδιά τους και να επιτύχουν τους στόχους τους στο cloud. Η «έλλειψη δεξιοτήτων» αναδείχθηκε ανάμεσα στα τρία πιο συχνά αντιληπτά εμπόδια από την πλευρά των CEOs (54%). Ο «κίνδυνος ασφάλειας και συμμόρφωσης» κυριάρχησε σε όλους τους ερωτηθέντες (46%), ενώ ακολούθησαν «η απαρχαιωμένη υποδομή (legacy) και η διασπορά εφαρμογών» καθώς και η «έλλειψη ευθυγράμμισης μεταξύ των τμημάτων πληροφορικής και του business» (και οι δύο στο 40%).

Τα ευρήματα δείχνουν επίσης ότι οι CEOs έχουν σημαντικά διαφορετική αίσθηση για τα αποτελέσματα αναφορικά με το cloud σε σύγκριση με τα υπόλοιπά C-Level στελέχη: το 54% των CEO΄s δηλώνει απόλυτα σίγουρο για την ικανότητα των εταιριών τους να πάρουν πρωτοβουλίες cloud, προσφέροντας την αναμενόμενη αξία στον αναμενόμενο χρόνο, έναντι 34% των CIOs και μόλις 28% των CFOs.

«Τα ευρήματα της μελέτης δείχνουν τις πολυπλοκότητες που συνδέονται με την επιτυχημένη μετάβαση στο cloud, η οποία παράγει την αναμενόμενη επιχειρηματική αξία. Τα καλά νέα είναι ότι, ακολουθώντας μια προσεκτική και επικεντρωμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση για τη δημιουργία στρατηγικής cloud, αναπτύσσοντας συνεργασίες με τους κατάλληλους συνεργάτες και αντιμετωπίζοντας προκλήσεις πέρα από την τεχνολογία, όπως η αναβάθμιση των δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού, οι επιχειρήσεις μπορούν να επιτύχουν τα αποτελέσματα και να αποκομίσουν τα οφέλη που επιθυμούν», πρόσθεσε η Κατερίνα Δράκου, Managing Director στην Accenture.

Για να επιτύχουν την πλήρη επιχειρηματική αξία από τις τεχνολογίες cloud, η Accenture προτείνει στις επιχειρήσεις να υιοθετήσουν νέους τρόπους εργασίας, να στραφούν σε νέα λειτουργικά μοντέλα και να αναπτύξουν νέους ρόλους και δεξιότητες. Συγκεκριμένα, οι εταιρείες θα πρέπει να εστιαστούν σε τέσσερις βασικούς πυλώνες:

  1. Εστίαση στην επιχειρηματική αξία: η ανάπτυξη μιας βέλτιστης στρατηγικής cloud, βασιζόμενη τόσο σε ολοκληρωμένα και οικονομικά βιώσιμα business cases όσο και στην ευθυγράμμιση στόχων των ανώτατων στελεχών της εταιρείας.
  2. Διαχείριση αλλαγών ανθρώπων και κουλτούρας: η εφαρμογή νέων προγραμμάτων αναβάθμισης δεξιοτήτων και ετοιμότητας του ανθρώπινου δυναμικού, σε συνδυασμό με νέα λειτουργικά μοντέλα, με στόχο το μετασχηματισμό και τη βελτίωση του τρόπου εργασίας για την καλύτερη ανταπόκριση στις ταχέως μεταβαλλόμενες συνθήκες.
  3. Δεδομένα και τεχνητή νοημοσύνη: ανάλυση και ανάδειξη δεδομένων και πληροφοριών –σε επίπεδο κλάδου και εταιρικών λειτουργιών- που έχουν «παγιδευτεί» σε απαρχαιωμένα συστήματα, μέσω της αξιοποίησης των μοντέλων δεδομένων στο cloud.
  4. Συμμαχία για επιτυχία: η αξιοποίηση των δεξιοτήτων και της εμπειρίας στρατηγικών συνεργατών με στόχο την επέκταση και βελτίωση των δυνατοτήτων της επιχείρησης. Η λύση των Cloud-managed services αποτελεί συχνά μια επιλογή για εταιρείες που επιθυμούν να έχουν πρόσβαση στις κατάλληλες δεξιότητες, διατηρώντας παράλληλα την αποδοτικότητα κόστους.

Η μελέτη αυτή ακολουθεί την έναρξη εργασιών της Accenture Cloud First, η οποία παρέχει το πλήρες εύρος υπηρεσιών cloud για να βοηθήσει τους πελάτες της Accentureσε κάθε κλάδο να γίνουν «cloud-first» επιχειρήσεις, ώστε να μπορούν να επιταχύνουν τον ψηφιακό τους μετασχηματισμό, να καινοτομούν γρηγορότερα και να παράγουν διαφοροποιημένη, βιώσιμη αξία.

Με την υποστήριξη 70.000 επαγγελματιών cloud και επένδυση $3 δις. τα επόμενα τρία χρόνια, η Accenture ενισχύει τις προσπάθειες των πελατών της να αποκομίσουν μεγαλύτερη αξία από το cloud, σε επίπεδο ταχύτητας και κλίμακας. Αναλυτικές πληροφορίες στη διεύθυνση www.accenture.com/gr-en/services/cloud-index

TAGS:

close menu