Ψηφιακός Μετασχηματισμός

ΑΑΔΕ: Έρχεται ψηφιακή “απόχη για ιδιοκτήτες και ενοικιαστές

Σφίγγει ο ελεγκτικός κλοιός γύρω από τους φορολογούμενους που «ξεχνούν» να εμφανίσουν στην Εφορία την πραγματική επιφάνεια των ακινήτων που έχουν στην κατοχή τους ή δηλώνουν μικρότερα εισοδήματα από την εκμίσθωση των ακινήτων τους από αυτά που εισπράττουν στην πραγματικότητα. Η ΑΑΔΕ ετοιμάζει μια νέα εφαρμογή καταγραφής και παρακολούθησης των ακινήτων όλης της χώρας, η οποία θα συνδεθεί με το Εθνικό Κτηματολόγιο, προκειμένου να γίνουν οι διασταυρώσεις των στοιχείων της ακίνητης περιουσίας.

Πρόκειται για το «Μητρώο Ιδιοκτησίας και Διαχείρισης Ακινήτων», το οποίο θα περιλαμβάνει τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «Περιουσιολογίου» που έχει δημιουργήσει η ΑΑΔΕ εδώ και πολλά χρόνια με βάση τις δηλώσεις Ε9 των φυσικών και των νομικών προσώπων. Το Μητρώο θα αφορά και τους ενοικιαστές ακινήτων καθώς θα περιλαμβάνει πληροφορίες για τα ακίνητα όπως εάν είναι μισθωμένα ή δωρεάν παραχωρημένα, τα ποσά των μηνιαίων και ετήσιων μισθωμάτων, τα στοιχεία των ενοικιαστών.

Το αρχείο θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που θα υποβάλλεται από ιδιοκτήτη ακινήτου και θα γίνεται αποδεκτή από τον ενοικιαστή του ίδιου ακινήτου δήλωση πληροφοριακών στοιχείων μίσθωσης. Επίσης, θα ενημερώνεται αυτόματα κάθε φορά που ένας ιδιοκτήτης θα δηλώνει τη λύση της μίσθωσης ενός ακινήτου του.

Στην νέα πλατφόρμα που στήνεται, θα περιλαμβάνονται:

  • Τα στοιχεία του ηλεκτρονικού «περιουσιολογίου» το οποίο έχει δημιουργηθεί με βάση τις δηλώσεις Ε9 που έχουν υποβάλει πάνω από 7 εκατ. ιδιοκτήτες ακινήτων (φυσικά και νομικά πρόσωπα). Το Μητρώο θα ενημερωθεί αυτόματα με τα στοιχεία χωρίς να χρειαστεί οι φορολογούμενοι να συμπληρώσουν κάποια στοιχεία . Το μόνο που πρέπει να κάνουν είναι να ελέγξουν αν υπάρχουν αποκλίσεις τις οποίες θα πρέπει να διορθώσουν.
  • Τα στοιχεία για τις μισθώσεις ακινήτων όπως αυτά προκύπτουν από το έντυπο Ε2 που συνυποβάλλεται με τη φορολογική δήλωση.
  • Τα στοιχεία των ακινήτων που είναι νοικιασμένα με βάση τις δηλώσεις μίσθωσης ακινήτων.
  • Τα ποσά που καταβάλλουν οι ενοικιαστές και τα οποία θα πρέπει να συμφωνούν με αυτά που δηλώνουν οι ιδιοκτήτες.
  • Με το νέο Μητρώο ο ελεγκτικός μηχανισμός θα έχει τη δυνατότητα να διενεργεί αυτοματοποιημένες διασταυρώσεις τόσο για ακίνητα που εκμισθώνονται όσο και για τα ποσά των ενοικίων που εισπράττονται και κατ’ επέκταση δηλώνονται από ιδιοκτήτες και ενοικιαστές.

Επισημαίνεται ότι οι φορολογούμενοι που ενοικιάζουν ακίνητα για τα οποία έληξε η συμφωνία σύμβασης στις 31 Δεκεμβρίου 2022, έχουν προθεσμία έως 31 Μαρτίου 2023 να δηλώσουν τη λύση της μίσθωσης στην ΑΑΔΕ. Σε περίπτωση που ο ιδιοκτήτης του ακινήτου δεν δηλώσει μέχρι το τέλος του μήνα τη λύση τα μίσθωσης τότε η συμφωνία (η μίσθωση) θεωρείται ότι είναι σε ισχύ και κινδυνεύει να πληρώσει φόρο για εισόδημα που δεν έχει εισπράξει.

TAGS:

Δημόσια διοίκηση

close menu