Οικονομία

ΑΑΔΕ: Ε9 με ένα κλικ και αυτοματοποίηση συμπλήρωσης για τους φορολογούμενους

Τέλος στην επικαιροποίηση του εντύπου Ε9 από τους φορολογούμενους βάζει η νέα ψηφιακή υπηρεσία της ΑΑΔΕ που ουσιαστικά αυτοματοποιεί τις διαδικασίες πλήρως. Αγοραπωλησίες ακινήτων, δωρεές και γονικές βάζει θα γίνονται αυτοματοποιημένα από την εφορία με την άντληση των στοιχείων από την ηλεκτρονική πλατφόρμα myProperty. Επί της ουσίας όσοι αποκτούν, πωλούν ή μεταβιβάζουν ακίνητα με γονική παροχή ή δωρεά δεν θα χρειάζεται να αλλάζουν οι ίδιοι τα στοιχεία της ακίνητης περιουσίας τους στο Ε9 αλλά οι μεταβολές θα γίνονται μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας myProperty. Με τη νέα διαδικασία θα περιοριστούν στο ελάχιστο τα λάθη που παρατηρούνται σήμερα και οδηγούν στην υποβολή τροποποιητικών δηλώσεων Ε9 για να περιοριστούν οι φόροι που υπολογίζονται με βάση τα δηλωθέντα στοιχεία στο έντυπο όπως για παράδειγμα ο ΕΝΦΙΑ. Πάντως, οι φορολογούμενοι θα έχουν το δικαίωμα εφόσον το επιθυμούν να διορθώνουν ή να προσθέτουν στοιχεία που αφορούν για παράδειγμα την ηλεκτροδότηση ακινήτου με την προσθήκη αριθμού παροχής η τη νομιμοποίηση αυθαιρέτου που δεν περνούν μέσα από τη πλατφόρμα myProperty.

Με την ανάρτηση του συμβολαίου από τον συμβολαιογράφο στην εφαρμογή δημιουργείται αυτόματα δήλωση στοιχείων ακινήτων (Ε9) για κάθε συμβαλλόμενο (δωρητή/γονέα και δωρεοδόχο/τέκνο) με τις μεταβολές της ακίνητης περιουσίας .

Στη δήλωση στοιχείων ακινήτων που δημιουργείται αυτόματα ισχύουν τα εξής:

  • Για τον δωρητή/γονέα, τα πεδία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που αφορούν την περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον Αριθμό Ταυτότητας Ακινήτου (ΑΤΑΚ) του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του στο ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων. Η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» συμπληρώνεται με τον κωδικό 3 (διαγραφή ακινήτου).
  • Για τον δωρεοδόχο/τέκνο, τα πεδία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων που αφορούν την περιγραφή του ακινήτου συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντιστοιχούν στον ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου και αντλούνται από την τρέχουσα περιουσιακή κατάσταση της ακίνητης περιουσίας του δωρητή/γονέα στο ΟΠΣ Περιουσιολογίου Ακινήτων. Η στήλη «Κωδικός Μεταβολής» συμπληρώνεται με τον κωδικό 1 (δήλωση νέου ακινήτου).
  • Για όλους τους συμβαλλομένους, τα πεδία της δήλωσης στοιχείων ακινήτων «Αριθμός συμβολαίου», «ΑΦΜ συμβολαιογράφου» και «Ημερομηνία συμβολαίου» συμπληρώνονται με τα στοιχεία που αντλούνται από την εφαρμογή myPROPERTY. Στο πεδίο «σημειώσεις του φορολογουμένου» αναγράφεται η φράση «Αυτόματη δημιουργία δήλωσης Ε9 από το myPROPERTY».

Μετά τη δημιουργία με αυτόματο τρόπο των δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9), αναρτάται στη θυρίδα των συμβαλλομένων στην ψηφιακή πύλη «myAADE» ηλεκτρονική ειδοποίηση, την οποία ακολουθεί η αποστολή ηλεκτρονικού μηνύματος στη δηλωθείσα διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου τους, προκειμένου να ενημερωθούν για τη δημιουργία της υποβληθείσας δήλωσης στοιχείων ακινήτων.

Η διαδικασία εφαρμόζεται και σε περίπτωση που δεν είναι εφικτή η αυτόματη δημιουργία δήλωσης στοιχείων ακινήτων λόγω τεχνικής ή άλλης αδυναμίας σύζευξης των στοιχείων των ακινήτων ή όταν ο συμβαλλόμενος είχε ήδη υποβάλει δήλωση στοιχείων ακινήτων για το ίδιο ακίνητο πριν από την αυτόματη δημιουργία της από το σύστημα.

Οι δηλώσεις στοιχείων ακινήτων (Ε9) που δημιουργούνται αυτόματα θεωρείται ότι έχουν οριστικώς υποβληθεί. Ως ημερομηνία υποβολής της δήλωσης θεωρείται η ημερομηνία ανάρτησης του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής στην ψηφιακή εφαρμογή.

Σε περίπτωση διαπίστωσης οποιασδήποτε αναντιστοιχίας μεταξύ του περιεχομένου του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής και της αυτόματης δήλωσης στοιχείων ακινήτων, ο φορολογούμενος μπορεί να υποβάλει τροποποιητική δήλωση στο πληροφοριακό σύστημα Περιουσιολογίου Ακινήτων.

Η διαδικασία αυτόματης δημιουργίας και υποβολής δηλώσεων στοιχείων ακινήτων (Ε9) δεν εφαρμόζεται:

  • Σε περίπτωση που δεν καταχωρηθούν τα στοιχεία του συμβολαίου δωρεάς ή γονικής παροχής ή/και δεν αναρτηθεί αυτό στην εφαρμογή myPROPERTY έως και την τελευταία εργάσιμη ημέρα του μηνός Φεβρουαρίου του επόμενου της σύνταξης του συμβολαίου έτους.
  • Στην περίπτωση που δεν έχει καταχωρηθεί ο/οι ΑΤΑΚ του μεταβιβαζόμενου ακινήτου κατά την ψηφιακή υποβολή της δήλωσης φόρου δωρεάς ή γονικής παροχής ακινήτου στην εφαρμογή myPROPERTY.

πηγή: powergame.gr

close menu