Έρευνες - Μελέτες

Salesforce: Η τεχνητή νοημοσύνη κυριαρχεί στις προτεραιότητες των marketers

Σύμφωνα με την ένατη έκθεση State of Marketing της Salesforce, η υιοθέτηση της τεχνητής νοημοσύνης (ΑΙ) αποτελεί προτεραιότητα των marketers σε σχέση με οποιαδήποτε άλλη πρωτοβουλία φέτος. Ωστόσο, ενώ η τεχνητή νοημοσύνη θεωρείται σημαντικότατο εργαλείο για την επίτευξη μετρήσιμων επιχειρηματικών αποτελεσμάτων, αποτελεί συνάμα τη δυσκολότερη πρόκληση για τους marketers.

Η έκθεση, η οποία βασίστηκε σε έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε περισσότερους από 4.800 marketers σε 29 χώρες, επισημαίνει πως οι κορυφαίοι marketers ξεπερνούν τον ανταγωνισμό τους υιοθετώντας την τεχνητή νοημοσύνη, ενώ παράλληλα αντιμετωπίζουν επιτυχώς προκλήσεις που σχετίζονται με την εμπιστοσύνη και την ασφάλεια των δεδομένων.

Ωστόσο, ενώ τα δεδομένα και η τεχνητή νοημοσύνη βοηθούν στην αποτελεσματικότερη προσέγγιση πελατών, οι πλήρεις δυνατότητές τους παραμένουν ανεκμετάλλευτες. Μόνο το 32% των marketers είναι απόλυτα ικανοποιημένο με τον τρόπο που χρησιμοποιούν τα δεδομένα των πελατών για να δημιουργήσουν καλύτερες εμπειρίες, ενώ λιγότεροι από τους μισούς marketers με υψηλές επιδόσεις είναι ικανοποιημένοι από τις προσπάθειές τους να ενοποιήσουν τα δεδομένα των πελατών τους και να ξεκλειδώσουν την αξία της AI.

Οι βάσεις δεδομένων ενισχύονται
Για να βελτιστοποιήσουν τις αλληλεπιδράσεις με τους πελάτες τους, οι marketers χρησιμοποιούν μια ποικιλία τακτικών –κατά μέσο όρο εννέα τακτικές από διάφορα σημεία επαφής– για να κατανοήσουν καλύτερα το κοινό τους.

Με το τέλος των cookies τρίτων να πλησιάζει, το 38% των marketers μετατοπίζει την επικέντρωσή του σε δεδομένα πρώτου μέρους (first-party data). Παρά τη μετατόπιση αυτή, μόνο το 31% των marketers είναι πλήρως ικανοποιημένο με την ικανότητά τους να ενοποιούν τις πηγές δεδομένων πελατών. Καθώς το marketing εξελίσσεται και οι στρατηγικές τεχνητής νοημοσύνης γίνονται όλο και πιο σημαντικές, η βελτίωση της ποιότητας, της έγκαιρης ενημέρωσης και της διασύνδεσης των δεδομένων παραμένουν προτεραιότητα.

Οι marketers υιοθετούν την τεχνητή νοημοσύνη ενώ είναι ενήμεροι για τους κινδύνους
Το 2022, το 68% των marketers είχε μια καθορισμένη στρατηγική τεχνητής νοημοσύνης. Σήμερα, το 75% πειραματίζεται ενεργά ή εφαρμόζει ήδη την τεχνητή νοημοσύνη.

Περισσότεροι από τους μισούς marketers χρησιμοποιούν αυτήν τη στιγμή προγνωστική και παραγωγική AI, και σχεδόν όλοι σχεδιάζουν να χρησιμοποιήσουν και τους δύο τύπους ΑΙ εντός των επόμενων 18 μηνών. Παρά την ευρεία αποδοχή της ΤΝ, το 41% των CMOs αναφέρει ως κορυφαία ανησυχία την έκθεση δεδομένων, σε σχέση με την ασφάλεια και την εμπιστοσύνη των πελατών.

Αν και το 78% των marketers δηλώνει ικανοποιημένο με την ικανότητά του να αλληλοεπιδρά με τους πελάτες μέσω πολλαπλών καναλιών, υπάρχει ένα χάσμα στα κανάλια που χρησιμοποιούνται ανάμεσα στις κορυφαίες και τις λιγότερο αποδοτικές επιχειρήσεις. Οι εταιρείες με υψηλές επιδόσεις εξατομικεύουν τις υπηρεσίες τους μέσω έξι καναλιών, οι επιχειρήσεις με μέτριες επιδόσεις μέσω πέντε και οι επιχειρήσεις με χαμηλές επιδόσεις μέσω τριών.

Αναζήτηση ολοκληρωμένων αναλυτικών στοιχείων
Αν και διαθέτουν άφθονα δεδομένα, οι marketers δυσκολεύονται να τα αξιοποιήσουν με αποτελεσματικό τρόπο. Η ανάλυση δεδομένων είναι απαραίτητη για την αξιολόγηση της απόδοσης και την υλοποίηση βελτιώσεων. Μάλιστα, περισσότεροι από το 80% των marketers είναι πεπεισμένοι για τον θετικό αντίκτυπο που έχει η ανάλυση των δεδομένων στα έσοδα και τις προοπτικές της επιχείρησης.

Βαθύτερες σχέσεις μέσω ABM και προγραμμάτων πιστότητας
Οι B2B marketers υιοθετούν ολοένα και περισσότερο το Account-Based Marketing (ABM) για να βελτιώσουν τον συντονισμό μεταξύ marketing και πωλήσεων, ενώ οι B2C marketers αξιοποιούν προγράμματα πιστότητας για να ενοποιήσουν δεδομένα σε όλες τις λειτουργίες.

Οι προσπάθειες ABM είναι ιδιαίτερα στοχευμένες, με τους B2B marketers να διαθέτουν κατά μέσο όρο το 12% του προϋπολογισμού τους σε προγράμματα ABM, υπογραμμίζοντας την αξία της κατεύθυνσης των πόρων προς λογαριασμούς με τις υψηλότερες δυνατότητες μετατροπής.

close menu