Εκδηλώσεις

5ο Συμπόσιο Μελλοντολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης: «AI Education Beyond Borders»

Η Διεθνής Ακαδημία Διδακτορικών Σπουδών στην Τεχνητή Νοημοσύνη (International AI Doctoral Academy, AIDA) διοργανώνει Συμπόσιο, με τίτλο «AI Education Beyond Borders», την Πέμπτη 27 Ιουνίου 2024 και ώρες 8:30 με 16:30, στο Εθνικό Κέντρο Έρευνας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης (ΕΚΕΤΑ), στη Θεσσαλονίκη. Στο Συμπόσιο θα απευθύνει χαιρετισμό ο Πρύτανης του ΑΠΘ, Καθηγητής Χαράλαμπος Φείδας.

Το Συμπόσιο είναι το 5ο στη σειρά Συμποσίων Μελλοντολογίας της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) της AIDA. Οι θεματικές ενότητες του Συμποσίου αφορούν στα πεδία: «Εκπαίδευση στην ΤΝ σε Πανεπιστημιακό επίπεδο», «Προγράμματα σπουδών ΤΝ», «Εργαλεία ΤΝ για όλα τα επίπεδα εκπαίδευσης», «Εκπαιδευτικό υλικό και μαθήματα ΤΝ», «Παγκόσμια εκπαίδευση ΤΝ» και «Διά βίου μάθηση ΤΝ, επανεκπαίδευση και αναβάθμιση δεξιοτήτων».

Το Συμπόσιο περιλαμβάνει συζητήσεις (στρογγυλά τραπέζια) για τα ακόλουθα θέματα, μεταξύ άλλων: «Πανεπιστημιακή Εκπαίδευση στην ΤΝ», «Εργαλεία ΤΝ στην εκπαίδευση», «AIDA και AoD: Εκπαιδευτικές πλατφόρμες ΤΝ», «Αξιοποίηση της Γενεσιακής ΤΝ για Ένταξη στην Παγκόσμια Εκπαίδευση», «Εκπαίδευση διασωστών στην ΤΝ για διαχείριση φυσικών καταστροφών», «Ακαδημία ΤΝ της EBU και αναβάθμιση των Ευρωπαϊκών ΜΜΕ στην ΤΝ», «ΤΝ στη δημοσιογραφία και παραπληροφόρηση».

Στο Συμπόσιο θα συμμετάσχουν εκπρόσωποι των Δικτύων Αριστείας ΤΝ της ΕΕ, της ΕΕ και μεγάλων διεθνών εκπαιδευτικών-εκδοτικών-επιστημονικών φορέων.

Η AIDA είναι η πρώτη ακαδημία του είδους της σε διεθνές επίπεδο και έχει στόχο να καταστεί κέντρο παγκόσμιας αναφοράς για διδακτορικές σπουδές στην Τεχνητή Νοημοσύνη (Artificial Intelligence, AI), να έχει αντίκτυπο στην ακαδημαϊκή εκπαίδευση στην Τεχνητή Νοημοσύνη, στην αναβάθμιση του εργατικού δυναμικού της ευρωπαϊκής βιομηχανίας και των υπηρεσιών και στην αντιμετώπιση σημαντικών κοινωνικών προκλήσεων, όπως η καταπολέμηση της παραπληροφόρησης. Συντονιστής είναι το Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, με Πρόεδρο της AIDA, τον Καθηγητή του Τμήματος Πληροφορικής του ΑΠΘ, Ιωάννη Πήτα.

Οι εργασίες του Συμποσίου θα πραγματοποιηθούν στην αγγλική γλώσσα.

Περισσότερες πληροφορίες και εγγραφή για δωρεάν διαδικτυακή συμμετοχή: https://www.vision4ai.eu/community-workshop-2024/#day2

close menu