Επιχειρήσεις

45 νέες startup εντάχθηκαν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων

Αυξανόμενο βαίνει το ενδιαφέρον των νεοφυών επιχειρήσεων της χώρας να ενταχθούν στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων (Ε.Μ.Ν.Ε.), την εθνική πύλη για τις startups. Πλέον, ο αριθμός των εγγεγραμμένων εταιρειών στο Μητρώο φτάνει τις 377 startups, καθώς άλλες 45 νεοφυείς επιχειρήσεις ολοκλήρωσαν επιτυχώς την εγγραφή τους.

Όπως δείχνουν τα στοιχεία, η προσπάθεια χαρτογράφησης του οικοσυστήματος της νεοφυούς επιχειρηματικότητας στην Ελλάδα προχωρά με εντεινόμενους ρυθμούς, ενώ ταυτόχρονα εμπλουτίζονται και οι δράσεις υποστήριξης των startups της χώρας.

Σύμφωνα με την απόφαση του γενικού γραμματέα Έρευνας και Καινοτομίας, κ. Αθανάσιου Κυριαζή που δημοσιεύτηκε στη Διαύγεια, εγγράφηκαν επί πλέον 45 επιχειρήσεις στο Ε.Μ.Ν.Ε., μετά από την αξιολόγησή τους, ως προς την πλήρωση και των δύο βασικών κριτηρίων, ήτοι της καινοτομίας και των προοπτικών ταχείας κλιμάκωσης του μεγέθους των πωλήσεών τους στην παγκόσμια αγορά.

Το Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων είναι ένα εργαλείο για τις startups, που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα και έχουν διεθνή παρουσία σε ξένες αγορές, προσελκύοντας κεφάλαια από διεθνείς επενδυτές. Στόχος του Μητρώου είναι αφενός να χαρτογραφήσει το δυναμικό των νεοφυών εταιρειών, που έχουν παρουσία στη χώρα μας.

Έχουν ρεύμα οι βιοεπιστήμες

Από το σύνολο των startups που έχουν εγγραφεί στο Elevate Greece η μία στις πέντε επιχειρεί στον τομέα των βιοεπιστημών. Σύμφωνα με τα διαθέσιμα στοιχεία του Elevate Greece, εξίσου έντονο είναι το ενδιαφέρον των ελληνικών startups για τον τομέα του τουρισμού. Ποσοστό 12% των νεοφυών εταιρειών, που έχουν ήδη ενταχθεί στο Εθνικό Μητρώο Νεοφυών Επιχειρήσεων, δραστηριοποιείται στον τομέα του τουρισμού και τις φιλοξενίας.

Ζωηρό ενδιαφέρον εκδηλώνουν οι ελληνικές νεοφυείς εταιρείες για τον κλάδο της αγροτεχνολογίας και της αγροδιατροφής, όπου συγκεντρώνεται το 9% των startups του Elevate Greece. Αντίστοιχα είναι τα ποσοστά (9%) που έχει προσελκύσει ο τομέας του περιβάλλοντος και της ενέργειας, ενώ το 7% των εγγεγραμμένων startups δραστηριοποιείται στη διαχείριση big data.

Όσον αφορά την έδρα τους, η μεγάλη πλειοψηφία των νεοφυών επιχειρήσεων του Elevate Greece συγκεντρώνεται στην Περιφέρεια Αττικής, ακολουθεί η Κεντρική Μακεδονία, η Δυτική Ελλάδα και η Κρήτη.

close menu