Εκδηλώσεις

3η συνάντηση ενδιαφερομένων μερών του Ευρωπαϊκού Έργου CEI Boost Interreg Europe

“Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application”

Την Τετάρτη, 10 Ιουλίου 2024, το Ινστιτούτο Βιομηχανικών Συστημάτων του ΕΚ «Αθηνά» διοργάνωσε με μεγάλη επιτυχία την 3η Συνάντηση Ενδιαφερομένων Μερών του έργου CEI Boost “Boosting Circular Economy Innovation through emerging technologies application” (https://www.interregeurope.eu/cei-boost), το οποίο συγχρηματοδοτείται από Ευρωπαϊκούς και Εθνικούς πόρους στο πλαίσιο του Διαπεριφερειακού Προγράμματος Interreg Europe. Η συνάντηση έλαβε χώρα στις εγκαταστάσεις του Επιστημονικού Πάρκου Πατρών, με την παρουσία εκπροσώπων σημαντικών φορέων και ειδικών στον τομέα της ψηφιακής καινοτομίας και της κυκλικής οικονομίας.

Οι εργασίες της εκδήλωσης ξεκίνησαν με τον χαιρετισμό του κου Θεόδωρου Βασιλόπουλου, Αντιπεριφερειάρχη Εξυπηρέτησης του Πολίτη και Ψηφιακής Διακυβέρνησης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, ο οποίος τόνισε τη σημασία του έργου και τη συμβολή του στην προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και της κυκλικής οικονομίας. Στη συνέχεια, ο Καθ. Χρυσόστομος Στύλιος, Διευθυντής του Ινστιτούτου Βιομηχανικών Συστημάτων και επιστημονικός υπεύθυνος του έργου, παρουσίασε τις βασικές πτυχές και τα αποτελέσματα του έργου εστιάζοντας στο διαπεριφερειακό οικοσύστημα ψηφιακής καινοτομίας και κυκλικής οικονομίας.

Η συνάντηση περιελάμβανε ουσιαστικές συζητήσεις και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις δυνατότητες ανάπτυξης πρωτοβουλιών και την επίδραση των ψηφιακών λύσεων στη βελτίωση των δράσεων πολιτικής στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Συζητήθηκαν και παρουσιάστηκαν επιτυχημένα παραδείγματα εφαρμογής ψηφιακών λύσεων στην κυκλική οικονομία που έχουν εντοπισθεί στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και προτάθηκαν νέες ιδέες και σχέδια για την περαιτέρω ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτομιών. Οι συμμετέχοντες, εκπρόσωποι από την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, την Αποκεντρωμένη Διοίκηση Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίων Νήσων, το Πανεπιστήμιο Πατρών, την Αιτωλική Αναπτυξιακή, το Ινστιτούτο Βιώσιμης Ανάπτυξης αλλά και σημαντικές καινοτόμες επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της κυκλικής οικονομίας αξιοποιώντας σύγχρονες τεχνολογίες  όπως η Gaia Robotics και  το Liofyllo , τόνισαν την ανάγκη για συνεργασία μεταξύ των φορέων διαμόρφωσης πολιτικών , της δημόσιας διοίκησης, των επιχειρήσεων και των ακαδημαϊκών και ερευνητικών ιδρυμάτων αλλά και της κοινωνίας συνολικά.

Ακόμη, συζητήθηκαν οι προκλήσεις που αφορούν στην πρόσβαση σε ψηφιακά εργαλεία και την υλοποίηση νεοφυών επιχειρηματικών ιδεών, καθώς και η ανάγκη για εισαγωγή νέων τεχνολογιών και εργαλείων στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας. Έμφαση δόθηκε στις νομοθετικές και θεσμικές παρεμβάσεις που απαιτούνται για την προώθηση της κυκλικής οικονομίας, καθώς και στη δημιουργία κοινών δράσεων για την αξιοποίηση των διαθέσιμων ψηφιακών εργαλείων.

Η συνάντηση ολοκληρώθηκε με παραγωγική συζήτηση για τα επόμενα βήματα και τις ενέργειες που απαιτούνται για την επίτευξη των στόχων του έργου και ανανεώθηκε το ραντεβού για τις επόμενες συναντήσεις και συνεργασίες. Η επιτυχία της εκδήλωσης υπογραμμίζει τη σημασία της συνεχούς συνεργασίας και του διαλόγου για την προώθηση της ψηφιακής καινοτομίας και της κυκλικής οικονομίας στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Σχετικά με το έργο Interreg Europe «CEI Boost»:

Το έργο CEI Boost επικεντρώνεται στη βελτίωση των πολιτικών για τη διευκόλυνση και την επιτάχυνση της δίδυμης μετάβασης, διασφαλίζοντας ότι η Πράσινη Ανάπτυξη και ο Ψηφιακός Μετασχηματισμός συμβαδίζουν ώστε να οδηγήσουν στην ανάκαμψη και στην ευημερία των περιφερειών. Με τη συμμετοχή φορέων από εννέα (9) χώρες, το έργο στοχεύει στην ενίσχυση της εφαρμογής αναδυόμενων ψηφιακών καινοτομιών για την υποστήριξη της ανάπτυξης της κυκλικής οικονομίας σε περιφερειακό, τοπικό ή εθνικό επίπεδο.

Σύνδεσμος έργου: https://www.interregeurope.eu/cei-boost

close menu