Εκδηλώσεις

1η Τριμερή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα

Το Ερευνητικό Κέντρο «Αθηνά» και το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), φορέας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, συνδιοργανώνουν την Πέμπτη 6 Οκτωβρίου 2022, στις 09:30π.μ. (ΕΕΤ)  την 1η Τριμερή Συνάντηση του Ευρωπαϊκού Νέφους Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα (EOSC Τripartite event | Greece).

Η συνάντηση είναι μέρος ευρύτερης πανευρωπαϊκής πρωτοβουλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο συν-διαμόρφωσης του μέλλοντος του EOSC, το οποίο, αποτελεί στρατηγική προτεραιότητα του Ευρωπαϊκού Χώρου Έρευνας και ακολουθεί το παράδειγμα αντίστοιχων τριμερών συναντήσεων που πραγματοποιούνται σε όλη την Ευρώπη.

Στόχος της συνάντησης είναι να γίνουν οι πρώτες «συστάσεις» των κύριων συντελεστών του EOSC (EOSC Association, Ευρωπαϊκή Επιτροπή, EOSC Steering Board) με εκπροσώπους της εθνικής επιστημονικής κοινότητας (πολιτική ηγεσία, οργανισμοί χρηματοδότησης έρευνας, οργανισμοί ΕΤΑΚ, κ.λπ.) προκειμένου να ξεκινήσει ένας ουσιαστικός διάλογος για τις πολιτικές Ανοικτής Επιστήμης για την Ελλάδα, τη συμμετοχή της χώρας στο EOSC, το ρόλο των εθνικών επιστημονικών υποδομών και την υιοθέτηση πρακτικών Ανοικτής Επιστήμης στην Ελλάδα.

Στη συνάντηση έχουν προσκληθεί  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, το Υπουργείο Ανάπτυξης και Επενδύσεων, καθώς και το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Θα συμμετέχουν, επίσης, εκπρόσωποι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, του Οργανισμού EOSC (EOSC-Association), της Εθνικής Πρωτοβουλίας για την Ανοικτή Επιστήμη (ΕΠΑΕ), και οι εθνικοί εκπρόσωποι στο EOSC Steering Board (SB), καθώς και σημαίνοντες εκπρόσωποι ερευνητικών κέντρων, φορέων και πανεπιστημίων και εν γένει της κοινότητας Ανοικτής Επιστήμης της χώρας.

Η συμμετοχή στην εκδήλωση γίνεται κατόπιν πρόσκλησης, ενώ θα μεταδοθεί ζωντανά μέσω της υπηρεσίας ΔΙΑΥΛΟΣ Ζωντανών Μεταδόσεων της ΕΔΥΤΕ εδώ.

Δείτε το πρόγραμμα της εκδήλωσης.

close menu