Έρευνες - Μελέτες

1 στους 2 εργαζόμενους περιμένει αύξηση μισθού από την Τεχνητή Νοημοσύνη

Υψηλές προσδοκίες από την τεχνητή νοημοσύνη και ειδικότερα από το GenAI έχουν οι εργαζόμενοι, οι οποίοι υποδέχονται τη νέα τεχνολογία, ελπίζοντας ότι θα τους βοηθήσει να αντιμετωπίσουν τις πιέσεις στον εργασιακό χώρο και να “ξεκλειδώσουν” την προσωπική τους εξέλιξη.

Καθώς οι εργαζόμενοι αντιμετωπίζουν αυξημένες πιέσεις στον εργασιακό χώρο, στρέφονται σε νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες, όπως η GenAI. Μεταξύ των εργαζομένων, που χρησιμοποιούν τη GenAI καθημερινά, το 82% αναμένει ότι θα καταστήσει τον χρόνο στην εργασία τους πιο αποδοτικό μέσα στους επόμενους 12 μήνες.

Οι εργαζόμενοι είναι, επίσης, αισιόδοξοι σχετικά με τις δυνατότητες, που προσφέρει η GenAI για την εξέλιξή τους. Οι μισοί (49%) από εκείνους, που την αξιοποιούν, εκτιμούν ότι θα οδηγήσει σε υψηλότερους μισθούς. Η προσδοκία αυτή είναι ακόμα μεγαλύτερη (76%) μεταξύ των εργαζομένων, που χρησιμοποιούν την τεχνολογία αυτή καθημερινά.

Στο μεταξύ, πάνω από το 70% των χρηστών συμφωνούν ότι τα εργαλεία GenAI θα τους δώσουν την ευκαιρία να είναι πιο δημιουργικοί (73%) και να βελτιώσουν την ποιότητα της δουλειάς τους (72%).

Την παραπάνω εικόνα αποτυπώνει η έρευνα της PwC “Global Workforce Hopes & Fears Survey 2024”, στην οποία συμμετείχαν περισσότεροι από 56.000 εργαζόμενοι από 50 χώρες και περιοχές. “Εν μέσω ενός μείγματος πιέσεων, τα ευρήματα της έρευνας δείχνουν ότι οι εργαζόμενοι βρίσκονται σε εγρήγορση αναζητώντας νέες ευκαιρίες, ενώ επικεντρώνονται ιδιαίτερα στην ανάπτυξη δεξιοτήτων και στην υιοθέτηση της Τεχνητής Νοημοσύνης”, αναφέρει η μελέτη.

Κλειδί οι δεξιότητες

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον – σύμφωνα με την έρευνα – υπάρχει και για τον αντίκτυπο της Τεχνητής Νοημοσύνης στην ανάπτυξη δεξιοτήτων, καθώς τρεις τους τέσσερις χρήστες (76%) αναμένουν ότι θα δημιουργήσει ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων εργασιακών δεξιοτήτων. Ωστόσο, οι εργοδότες θα πρέπει να επενδύσουν σημαντικά στην εκπαίδευση και την πρόσβαση στις νέες και αναδυόμενες τεχνολογίες.

Μεταξύ των εργαζομένων που δεν έχουν χρησιμοποιήσει τη GenAI στην εργασία τους κατά τους τελευταίους 12 μήνες, το ένα τρίτο (33%) πιστεύει ότι δεν υπάρχουν ευκαιρίες χρήσης της τεχνολογίας στον τομέα του, το 24% δεν έχει πρόσβαση στα σχετικά εργαλεία και το 23% δεν γνωρίζει πώς να χρησιμοποιεί τα εργαλεία αυτά.

Παρά τον γρήγορο  ρυθμό των αλλαγών, υπάρχουν επίσης ενδείξεις  αισιοδοξίας. Το 60% των εργαζομένων εκφράζει τουλάχιστον μέτριο βαθμό ικανοποίησης από την εργασία του (από  56% το 2023), ενώ περισσότεροι από τους μισούς εργαζόμενους (57%), που θεωρούν σημαντική τη δίκαιη αμοιβή συμφωνούν ότι η εργασία τους αμείβεται δίκαια.

Συνολικά, οι εργαζόμενοι δίνουν, πλέον, μεγαλύτερη σημασία στην ανάπτυξη των δεξιοτήτων τους για να μετριάσουν τις ανησυχίες τους και να επιταχύνουν την επαγγελματική ανέλιξή τους. Το ποσοστό των εργαζομένων, που δηλώνουν ότι είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη τους επόμενους 12 μήνες, είναι σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με εκείνους, που προτίθενται να παραμείνουν στον ίδιο εργοδότη (67% έναντι 36%).

Αυτό συμβαίνει καθώς λιγότεροι από τους μισούς  (46%) συμφωνούν ότι ο σημερινός εργοδότης, τους παρέχει αρκετές ευκαιρίες για την εκμάθηση νέων δεξιοτήτων, που θα είναι χρήσιμες για τη σταδιοδρομία τους.

Οι εργαζόμενοι, που είναι πιθανό να αποχωρήσουν το επόμενο έτος, εμφανίζονται περισσότερο συνειδητοποιημένοι ως προς τις αλλαγές στο πεδίο των  δεξιοτήτων, που απαιτούνται στο σύγχρονο εργασιακό περιβάλλον, με το 51% να συμφωνεί ότι οι δεξιότητες που απαιτεί η δουλειά τους θα αλλάξουν  τα επόμενα πέντε χρόνια (έναντι 29% εκείνων που δεν είναι πιθανό να αλλάξουν εργοδότη).

close menu