Τηλεπικοινωνίες

Πρόσκληση του ERGP προς τους ενδιαφερόμενους φορείς για υποβολή προτάσεων σχετικά με το Πρόγραμμα Εργασιών έτους 2021

Ο Πρόεδρος του Σώματος Ευρωπαίων Ρυθμιστών για τις Ταχυδρομικές Υπηρεσίες (ERGP) για το 2020 και Αντιπρόεδρος της ΕΕΤΤ στον τομέα ταχυδρομικών υπηρεσιών, Δρ. Σπύρος Παντελής, καλεί τα ενδιαφερόμενα μέρη να στείλουν τις προτάσεις τους, στο πλαίσιο σχεδιασμού του Προγράμματος Εργασιών του ERGP για το έτος 2021. Οι προτάσεις των συμμετεχόντων θα αξιοποιηθούν στη διαμόρφωση των προτεραιοτήτων του Σώματος και στο εντοπισμό κρίσιμων θεμάτων για την ανάπτυξη του ταχυδρομικού τομέα.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφθούν την ιστοσελίδα του ERGP https://ec.europa.eu/growth/sectors/postal-services/ergp_en και να στείλουν τις προτάσεις τους στις ηλεκτρονικές διευθύνσεις [email protected] και [email protected] έως τις 17 Μαρτίου 2020.

Επισημαίνεται ότι το Σχέδιο του Προγράμματος Εργασίας του ERGP για το 2021 θα τεθεί σε δημόσια διαβούλευση στο τέλος του 2020.

close menu