Πληροφορική

Η Uni Systems έφερε την εμπειρία του Red Hat Containers and Cloud-Native Roadshow στην Αθήνα

Η Uni Systems διεξήγαγε ένα μοναδικό workshop για πρώτη φορά στην Αθήνα: το Container and Cloud-Native Roadshow της Red Hat διοργανώθηκε με σκοπό την εκπαίδευση enterprise και application architects, προγραμματιστών και μηχανικών συστημάτων στη δημιουργία, την ανάπτυξη και τη διαχείριση εφαρμογών που βρίσκονται στο cloud μέσω τεχνολογιών ανοικτού λογισμικού.

Η Uni Systems, από κοινού με τη Red Hat και την Intel και με την αιγίδα του Οργανισμού Ανοικτών Τεχνολογιών-ΕΕΛΛΑΚ, διοργάνωσε ένα εργαστήριο με εκπαιδευτικό υλικό και ασκήσεις πάνω στην πλατφόρμα Red Hat OpenShift, η οποία ως μία ασφαλής και enterprise-ready πλατφόρμα βασισμένη στο Kubernetes έχει τη δυνατότητα να αλλάξει τον τρόπο με τον οποίο οι οργανισμοί εκτελούν τις κρίσιμες εφαρμογές τους. Επαγγελματίες πληροφορικής από διαφορετικές αγορές συμμετείχαν σε δύο παράλληλες ενότητες αφιερωμένες αντίστοιχα στις ιδιαίτερες ανάγκες των τομέων προγραμματισμού και συστημάτων (Dev και Ops).

Τα εργαστήρια στην ενότητα του τομέα συστημάτων (Ops) εστιάστηκαν στον τρόπο εγκατάστασης της πλατφόρμας Red Hat OpenShift Container, στις ρυθμίσεις αποθήκευσης, στη παραμετροποίηση, στις μετρήσεις και την παρακολούθηση των εφαρμογών cloud καθώς και στην παραμετροποίηση των πολιτικών δικτύου. Οι συμμετέχοντες στην ενότητα προγραμματισμού (Dev) παρακολούθησαν διαδραστικά μαθήματα για τη διόρθωση σφαλμάτων (bugs) και το monitoring containerized εφαρμογών, καθώς και για την υλοποίηση Continuous Integration /Continuous Delivery σε περιβάλλον βασισμένο σε containers.

Δεδομένης της ευρείας συμμετοχής και της θετικής ανταπόκρισης, η Uni Systems σχεδιάζει τη διοργάνωση ενός αντίστοιχου εργαστηρίου στο προσεχές διάστημα.

Η Uni Systems είναι Premier Partner της Red Hat, με εξειδίκευση στις τεχνολογίες Red Hat OpenShift, Red Hat Enterprise Linux, Red Hat Middleware και Red Hat Ansible Automation Platform, καθώς διαθέτει μια ειδικευμένη ομάδα μηχανικών με τις αντίστοιχες πιστοποιήσεις για την εγκατάσταση, παραμετροποίηση και την επιχειρησιακή υποστήριξη των προϊόντων της Red Hat.

close menu