Πληροφορική

Διάκριση της λύσης της Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ στο DRIVER+ Advanced Crisis Management Conference

Το eHealthPassTM, η καινοτόμος λύση στην ψηφιακή υγεία της Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ, κέρδισε τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε 17 λύσεις στο Crisis Management Innovation Europe (CMINE) και χαρακτηρίστηκε ως κορυφαία λύση κατά τη διάρκεια διαχείρισης μίας κρίσης (φυσική καταστροφή, τρομοκρατικό χτύπημα). Η απονομή πραγματοποιήθηκε κατά τη διάρκεια του DRIVER+ Advanced Crisis Management Conference, στις 19-20 Φεβρουαρίου στις Βρυξέλλες.

Στο συνέδριο παρευρέθηκαν 300 διεθνείς συμμετέχοντες, μεταξύ των οποίων πολιτικοί φορείς, πάροχοι λύσεων και επαγγελματίες και εμπειρογνώμονες διαχείρισης κρίσεων. Κατά τη διάρκεια του συνεδρίου, είχαμε τη δυνατότητα να συζητήσουμε και να επισημάνουμε τον κρίσιμο ρόλο του eHealthPassTM στην περίπτωση μίας κρίσης.

Σε περιπτώσεις κρίσης, όπως φυσικές καταστροφές, ένας μεγάλος αριθμός τραυματιών προσέρχεται σε σημεία υγειονομικής περίθαλψης και χρήζει άμεσης θεραπείας και αποκατάστασης. Οι επαγγελματίες υγείας έχουν να αντιμετωπίσουν σε σύντομο χρονικό διάστημα την πρόκληση για ακριβή διάγνωση και επιλογή κατάλληλης θεραπείας (διαδικασίες, χορήγηση φάρμακων κλπ.). Η έλλειψη άμεσης πρόσβασης στον ιατρικό φάκελο του ασθενούς μπορεί να οδηγήσει σε αύξηση του χρόνου διάγνωσης και ακόμη χειρότερα σε λάθος θεραπεία η οποία μπορεί να αποβεί και θανάσιμη για τον ασθενή (π.χ. χορήγηση φαρμάκου που μπορεί να προκαλέσει παρενέργειες, όπως αλλεργική αντίδραση).

Το Περίπτερο της Γνώμων Πληροφορικής στο συνέδριο Driver+, Δρ. Φώτης Γονίδης

Η patient-centered λύση της Γνώμων Πληροφορικής ΑΕ, eHealthPassTM, επιτρέπει στους ασθενείς να μεταφέρουν και να διαχειρίζονται το σύνολο της ιατρικής τους πληροφορίας μέσω του τηλεφώνου τους. Οι επαγγελματίες υγείας σε περιπτώσεις κρίσης μπορούν να έχουν άμεση πρόσβαση στην ιατρική πληροφορία του ασθενή, επιτρέποντας με αυτόν τον τρόπο την ακριβή διάγνωση και την επιλογή της κατάλληλης θεραπείας. Η ιατρική πληροφορία παρέχεται με τη μορφή Συνοπτικού Ιστορικού Ασθενή το οποίο περιλαμβάνει βασικά στοιχεία του ιατρικού προφίλ ενός ασθενή όπως κρίσιμα προβλήματα και ασθένειες, αλλεργίες, φάρμακα, εμβολιασμοί, με σκοπό να χρησιμεύσουν ως παράθυρο για την υγεία ενός ατόμου πριν την καταστροφή.

close menu