Τηλεπικοινωνίες

Αύξηση λειτουργικής κερδοφορίας για την OTEGLOBE το 2019

Ισχυρές επιδόσεις για μία ακόμα χρονιά σημείωσε η OTEGLOBE, σύμφωνα με τα οικονομικά αποτελέσματα της εταιρείας για τη χρήση 2019.

Ο κύκλος εργασιών της εταιρείας διατηρήθηκε σε υψηλά επίπεδα και διαμορφώθηκε σε €349,4 εκατ., καταγράφοντας αύξηση της τάξης του 1% σε σχέση με το 2018. Η επίδραση στα έσοδα από την πτώση τιμών στην αγορά της διεθνούς χονδρικής, αντισταθμίστηκε από την αύξηση εσόδων από υπηρεσίες διεθνών χωρητικοτήτων, απόρροια των επενδύσεων των τελευταίων ετών, καθώς και από τη διατήρηση των υψηλών εσόδων από υπηρεσίες φωνής. Ισχυρή αύξηση 6% σε σχέση με το 2018 εξαιρουμένης της επίδρασης του ΔΠΧΑ 16, σημείωσε η κερδοφορία EBITDA, που διαμορφώθηκε το 2019 σε €19,7 εκατ. Η αύξηση αυτή αντανακλά την τεχνολογική υπεροχή της OTEGLOBE και τις συνεχείς επενδύσεις. Η εταιρεία κατέγραψε επίσης εξαιρετικά καλό δείκτη κυκλοφοριακής ρευστότητας, 1,9 (current ratio).

Μέσα στο 2019, η OTEGLOBE διεύρυνε τη συνεργασία της με έναν από τους μεγαλύτερους παρόχους κινητής τηλεφωνίας της Ασίας για την αναβάθμιση και ενεργοποίηση χωρητικοτήτων στο υποθαλάσσιο καλωδιακό σύστημα AAE-1, σε συνέχεια της μεγάλης εμπορικής συμφωνίας που είχε υπογραφεί μεταξύ τους το 2018 για πώληση χωρητικότητας άνω του 1 Tbps στο εν λόγω υποθαλάσσιο καλώδιο.

Τη χρονιά που πέρασε η εταιρεία συνέχισε να επενδύει σε δίκτυα οπτικών ινών νέας γενιάς για τη διασύνδεση των μεγαλύτερων Ευρωπαϊκών κέντρων τηλεπικοινωνιών της Ανατολικής και Δυτικής Ευρώπης και για την κάλυψη των συνεχώς αυξανομένων αναγκών των πελάτων της για διεθνή κίνηση. Στο πλαίσιο αυτό, προχώρησε πρόσφατα σε ακόμα μία μεγάλη αναβάθμιση χωρητικοτήτων και λειτουργικότητας του διεθνούς της δικτύου.

Αξιοποιώντας το γεωγραφικό πλεονέκτημα της Ελλάδας, η OTEGLOBE εφαρμόζει αναπτυξιακή στρατηγική για εντονότερη δραστηριοποίηση σε νέες, αναπτυσσόμενες αγορές της Ασίας, Μ. Ανατολής και Β. Αφρικής, μέσω επενδύσεων και συνεργασιών με μεγάλους διεθνείς παρόχους.

Αναλυτικά τα οικονομικά αποτελέσματα της OTEGLOBE για τη χρήση 2019 βρίσκονται αναρτημένα στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.oteglobe.gr

close menu