23/4/2007
Ολοκληρώθηκε η εξαγορά της ΤΙΜ από την Weather

Με την σημειολογική παρουσία στο νέο Δ.Σ του Γιάννη Παλαιοκρασσά ολοκληρώθηκε η εξαγορά της Hellas Telecommunications S.àr.l (Λουξεμβούργο) - η οποία κατέχει έμμεσα το 100% των μετοχών της ΤΙΜ Ελλάς - από την Weather Investments S.p.A., όπως ανακοίνωσε η διοίκηση της ΤΙΜ Ελλάς Τηλεπικοινωνίες. Υπενθυμίζεται ότι η εξαγορά αρχικά ανακοινώθηκε στις 6 Φεβρουαρίου 2007. Έχοντας λάβει τις απαραίτητες εγκρίσεις από την Εθνική Επιτροπή Τηλεπικοινωνιών & Ταχυδρομείων (ΕΕΤΤ) και την Αρχή Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η Weather Investments S.p.A. απέκτησε το 100% των μετοχών της Hellas Telecommunications καταβάλλοντας 500 εκατ. ευρώ σε μετρητά.

Μετά την ολοκλήρωση της εξαγοράς, το νέο Δ.Σ. της ΤΙΜ Ελλάς αποτελείται από τους:

* Σωκράτης Κομινάκης, Πρόεδρος Δ.Σ. & Διευθύνων Σύμβουλος
* Michael O’ Connor, Αντιπρόεδρος
* Ιωάννης Παλαιοκρασσάς, Μέλος
* Φίλιππος Κωστελέτος, Μέλος