26/4/2007
Κατοχύρωση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας

Μέτρα για τη διευκόλυνση των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, των ερευνητικών κέντρων και των Πανεπιστημίων για την κατοχύρωση των διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας αλλά και τη θεσμοθέτηση συστήματος υποστήριξης επενδύσεων για την προαγωγή της καινοτομίας μέσω της εκμετάλλευσης των εφευρέσεων αναμένεται να ανακοινωθούν τους επόμενους μήνες. Με αφορμή της Παγκόσμιας Ημέρας Διανοητικής Ιδιοκτησίας, ο υπουργός Ανάπτυξης κ. Δ. Σιούφας ανακοίνωσε ότι: «η ενθάρρυνση της δημιουργικότητας σε κάθε τομέα δεν είναι υποχρέωση μόνο του κράτους. Είναι συμφέρον της κάθε επιχείρησης μεγάλης ή μικρής του κάθε  Επιστήμονα, του κάθε εκπαιδευτικού, όποια και αν είναι η απασχόλησή τους ή τα ενδιαφέροντά τους. Οι δημιουργικές ιδέες είναι η δύναμη. Η κατοχύρωσή τους και η εκμετάλλευσή τους είναι η ανάπτυξη και ο πλούτος». Τα τελευταία χρόνια, το υπουργείο έχει κάνει σημαντικά βήματα για την ενθάρρυνση των εφευρετών.