28/5/2007
Η Atcom και η κοιν. IMC Data Concept διεκδικούν το portal του ΣΕΠΕ

Δύο είναι οι διεκδικητές, η Atcom και η κοινοπραξία IMC-Data Concept, που θα αξιολογηθούν τελικά για την ανάληψη του έργου «Διαδικτυακή Πύλη παροχής Ηλεκτρονικών Υπηρεσιών και Ηλεκτρονικού Εμπορίου στις ΜΜΕ, Μέλη του ΣΕΠΕ» προϋπολογισμού 240 χιλ. ευρώ μετά τον αποκλεισμό της εταιρείας e Creator. Το έργο συγχρηματοδοτείται από τον ΣΕΠΕ κατά 60% και κατά 40% από το Ε.Π «Κοινωνία της Πληροφορίας. Ο διαγωνισμός είναι επαναληπτικός, καθώς στον προηγούμενο οι προσφορές των εταιρειών παρουσίασαν τυπικά ή ουσιαστικά προβλήματα. Πρόεδρος της επιτροπής αξιολόγησης είναι ο Δρ. Θεοδώσης Τσαπέλας.