15/9/2020
Η Schneider Electric παρουσιάζει το μέλλον στον τομέα του μετασχηματισμού ενέργειας στο EUREF Campus στο Βερολίνο

Η Schneider Electric, πρωτοπόρος στον ψηφιακό μετασχηματισμό της διαχείρισης ενέργειας και του αυτοματισμού, σε συνεργασία με το EUREF Campus στο Βερολίνο, δημιούργησαν ένα νέο μοντέλο ενεργειακής απόδοσης, δείχνοντας πώς θα μπορούσε να είναι το μέλλον στην εξοικονόμηση ενέργειας και τη βιωσιμότητα.

Πιο συγκεκριμένα, το EUREF Campus, έθεσε ως στόχο την μετατροπή του σε ηγέτη στον τομέα του μετασχηματισμού ενέργειας και κινητικότητας. Αυτό κατέστη εφικτό μέσα από τη δημιουργία καινοτόμων λύσεων για τον αυτοματισμό κτηρίων, την εξοικονόμηση και διαχείριση ενέργειας καθώς και τον μετασχηματισμό των μέσων μεταφοράς. Παράλληλα, το Campus στο Βερολίνο αναζητούσε λύσεις ώστε να ξεπεραστούν οι κλιματικοί στόχοι της γερμανικής κυβέρνησης για το 2050.

Χάρη στη συμβολή της Schneider Electric και της ανοιχτής πλατφόρμας EcoStruxure, η Πανεπιστημιούπολη κατάφερε να ενισχύσει σημαντικά την απόδοση και τη βιωσιμότητά της. Με εφαρμογές, ανάλυση στοιχείων και υπηρεσίες όπως το EcoStruxure Resource Advisor, το EcoStruxure Microgrid Advisor καθώς επίσης και μέσω του Edge Control με το EcoStruxure Building Operation και το EcoStruxure Geo SCADA Expert, η εταιρεία παρείχε όλα τα απαραίτητα εφόδια για την υλοποίηση ενός τέτοιου μεγαλόπνοου σχεδίου.

Η Schneider Electric δημιούργησε επίσης ένα μικροδίκτυο που βασίζεται κυρίως στην ηλιακή και αιολική ενέργεια αλλά και σε εγκαταστάσεις παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας, μπαταρίες ιόντων λιθίου/μολύβδου-οξέος και τεχνολογίες αποθήκευσης ηλεκτρικής ενέργειας μέσω θέρμανσης και ψύξης. Για τον ενεργειακό μετασχηματισμό του EUREF Campus χρησιμοποιήθηκαν επίσης:

  • 1 σύστημα SCADA για τη ρύθμιση, τον έλεγχο και την απεικόνιση του μικροδικτύου
  • 1 σύστημα διαχείρισης κτιρίων
  • 1 σύστημα διαχείρισης ενέργειας
  • E-mobility +70 σημεία φόρτισης και 1 αμφίδρομο για δημόσια ηλεκτρικά λεωφορεία (E-bus)

Τα αποτελέσματα ήταν εντυπωσιακά, αφού με το σύνολο της ενέργειας που παράχθηκε από ανανεώσιμες πηγές χάρη στο μικροδίκτυο, εξοικονομήθηκαν 104 CO2. Αξίζει να σημειωθεί επίσης, ότι με την ίδια ενέργεια που εξοικονομήθηκε, θα μπορούσε να τροφοδοτηθεί όλο το Βερολίνο για 11 λεπτά ή θα μπορούσε ένα ηλεκτρικό όχημα να διανύσει 1,2 εκατομμύρια χιλιόμετρα.

Τα νέα κτίρια στο Campus καταναλώνουν σημαντικά λιγότερη ενέργεια σε σχέση με άλλα κτίρια γραφείων ενώ έχουν λάβει βραβεία περιβαλλοντικού σχεδιασμού για επτά από αυτά (3 βρίσκονται ακόμα υπό κατασκευή).