24/7/2020
Παράταση κατά 2 μήνες για την υποβολή των δηλώσεων ολοκλήρωσης του ΣΤ’ Κύκλου της δράσης “Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων

Παράταση κατά 2 μήνες δίνεται για την υποβολή των δηλώσεων ολοκλήρωσης του ΣΤ’ Κύκλου, ηλεκτρονικά και με φυσικό φάκελο, της δράσης “Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» από τη Γενική Γραμματεία Βιομηχανίας.

Η δράση “Επιχορήγηση της ΚτΠ ΑΕ για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων» αφορά στην υλοποίηση στοχευμένων επενδύσεων στους τομείς των πρατηρίων υγρών καυσίμων ή/και εγκαταστάσεων πωλητών πετρελαίου θέρμανσης από επιχειρήσεις που λειτουργούν εντός της Ελληνικής Επικράτειας και δεν εμπίπτουν στις εξαιρέσεις του Κανονισμού De Minimis.

Περισσοτερες πληροφορίες για το έργο, μπορείτε να δείτε εδώ