4/6/2020
Η προσφορά του OTE αναδείχθηκε ως "συμφερότερη" στον διαγωνισμό για προμήθεια αδειών λογισμικού της Microsoft για τον δημόσιο τομέα, αξίας 48,3 εκατ. ευρώ

Στην επόμενη φάση περνά ο διαγωνισμός για το έργο «Προμήθεια Αδειών Λογισμικού μέσω Εταιρικής Σύμβασης (Enterprise Agreement)», που προκήρυξε το υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης για την προμήθεια αδειών λογισμικού της Microsoft, για τις ανάγκες των δημοσίων υπηρεσιών  αξίας 48,3 εκατ. ευρώ και αφορά στην υποβολή ενστάσεων μετά την ανάδειξη της προσφορά του ΟΤΕ ως την "πλέον συμφέρουσα". Στον διαγωνισμό μετείχαν οι εταιρείες Unisystems, Logicom Solutions και Byte. Μέχρι το τέλος της επόμενης εβδομάδας προβλέπεται η κατάθεση ενστάσεων.

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αδειών χρήσης για τις ανάγκες της Δημόσιας Διοίκησης, καθώς οι σχετικές άδειςς είχαν λήξει εδώ και αρκετά χρόνια με αποτέλεσμα η Έλλάδα να μπει στον κατάλογο των χωρών που χρησιμοποιούν "πειρατικό" λογισμικό και δεν σέβονται τα πνευματικά διαικώματα.

Η προμήθεια των αδειών λογισμικού θα υλοποιηθεί με την υπογραφή σχετικής σύμβασης πολλαπλών αδειών λογισμικού (Enterprise Agreement). Θα συνοδευτεί από υπηρεσίες υποστήριξης (Premier Support) από την Microsoft, εξειδικευμένες συμβουλευτικές υπηρεσίες (Digital Advisory Services) και υπηρεσίες υποστήριξης για την εγκατάσταση και διαμόρφωση και προσαρμογή των προϊόντων λογισμικού, τη δημιουργία και λειτουργία κεντρικών δομών διαχείρισης, την εκπαίδευση στελεχών και την υποστήριξη των χρηστών.