15/1/2007
Δηλώσεις ΦΠΑ μέσω και του Taxisnet

Από την Τετάρτη 28 Φεβρουαρίου οι επιχειρήσεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες θα έχουν για πρώτη φορά τη δυνατότητα να υποβάλλουν ηλεκτρονικά την εκκαθαριστική δήλωση ΦΠΑ για τη χρήση του 2006, μέσω του δικτυακού κόμβου της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων. Λόγω του ότι η υπηρεσία θα είναι διαθέσιμη από την 28η του μήνα, το υπουργείο Οικονομικών παρέτεινε μέχρι 12 Μαρτίου την προθεσμία υποβολής των εκκαθαριστικών δηλώσεων ΦΠΑ 2006, η οποία κανονικά λήγει στις 25 Φεβρουαρίου για όσους τηρούν βιβλία Α και Β κατηγορίας του ΚΒΣ και ανάλογα με το τελευταίο ψηφίο του ΑΦΜ τους.